Termeni și Condiții cu privire la pariurile sportive

Secțiunea A – Condițiile acordului

1. Introducere

 1. Acest set de Termeni și Condiții reglementează utilizarea serviciului de pariuri sportive oferit de 888 Romania Limited și face parte din Acordul de utilizare astfel cum acesta este definit în Termenii și Condițiile generale accesibile aici. Pentru plasarea unui pariu la 888 Romania Limited, deținătorul contului de joc confirmă că a citit, că a înțeles și că acceptă Termenii și Condițiile 888 Romania Limited stipulate în continuare.
 2. Utilizarea serviciului de pariuri sportive se supune reglementărilor impuse de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc din România, precum și legislației în vigoare în materie de jocuri de noroc din România. Orice dispută legată, în orice fel, de utilizarea serviciului de pariuri sportive trebuie trimisă la departamentul Serviciul pentru clienți prin e-mail la adresa suport@888.ro, cererea sau reclamația fiind însoțită de toate informațiile și/sau probele relevante și necesare soluționării cererii sau reclamației dumneavoastră de către 888 Romania Limited, iar prin prezenta sunteți de acord să furnizați 888 Romania Limited toate informaţiile sau probele relevante pe care 888 Romania Limited vi le solicită în mod rezonabil pentru a analiza cererea sau reclamația.
 3. Echipa de asistenţă a Societății va analiza cererea sau reclamația dumneavoastră şi vă va transmite decizia în termen de 14 zile calendaristice de la depunerea de către dumneavoastră a cererii sau reclamației în atenția Societății.
 4. Dacă nu sunteţi de acord cu decizia Societății, ar trebui să contactaţi managerul de asistenţă pentru a contesta decizia Societății şi să furnizaţi imediat Societății toate dovezile relevante în vederea contestării deciziei.
 5. Managerul de asistenţă va re-analiza cererea sau reclamația dumneavoastră şi vă va transmite decizia finală a Societății în decurs de 14 zile calendaristice.
 6. Dacă veți considera că răspunsul este nesatisfăcător, în cazul în care 888 Romania Limited nu vă soluţionează reclamația sau cererea în termenul prevăzut anterior sau dacă 888 Romania Limited vă respinge reclamaţia sau cererea, vă puteți adresa Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc.
 7. 888 Romania Limited își rezervă dreptul de a modifica conținutul și structura website-ului, de a schimba limitele de pariere, limitele de profit și de a modifica sau anula ofertele de pariere în orice moment.
 8. 888 Romania Limited poate, în orice moment, să actualizeze, să modifice, să editeze și să suplimenteze Termenii și Condițiile, cu înştiinţarea prealabilă în scris a dumneavoastră cu cel puțin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare a modificărilor. Veți fi notificat cu privire la modificările efectuate asupra prevederilor Termenilor și Condițiilor prin e-mail, prin intermediul contului dumneavoastră de joc sau prin intermediul unor notificări de tipul pop-ups afișate pe website-ul 888 Romania Limited. Dacă nu sunteți de acord cu modificările efectuate asupra prevederilor Termenilor și Condițiilor, aveți dreptul de a înceta “Acordul de utilizare”. Orice versiune modificată a Termenilor și Condițiilor va intra în vigoare imediat de la publicarea sa pe website-ul 888 Romania Limited, iar continuarea folosirii de către dumneavoastră a serviciilor de pariere oferite de 888 Romania Limited va reprezenta acceptul dumneavoastră cu privire la modificările efectuate în cuprinsul Termenilor și Condițiilor.
 9. Orice referire din Termeni și Condiții la cuvinte/obiecte care apar la singular se aplică și pentru forma de plural. Referințele la gen nu sunt obligatorii și trebuie tratate ca având doar scop informativ.

2. Definiții

 1. "Eroarea" este definită ca o greșeală, o greșeală de tipar, o interpretare eronată, o înțelegere eronată, o citire eronată, o traducere eronată, o eroare gramaticală, o problemă tehnică, o eroare de înregistrare, o eroare la tranzacție, o eroare evidentă și clară, forță majoră și/sau similar cu cele de mai sus. Exemplele de erori includ, fără însă a se limita la:
  1. pariuri acceptate în timpul problemelor tehnice, care în alte situații nu ar fi fost acceptate;
  2. pariuri plasate pe evenimente/oferte care au fost deja decise;
  3. pariuri pe piețe care conțin participanți incorecți;
  4. pariuri plasate la cote care sunt substanțial diferite de cele disponibile pe piața generală la momentul plasării pariului;
  5. pariuri oferite la cote care reflectă o stare incorectă a scorului; sau
  6. cote care sunt în mod clar incorecte datorită șansei de apariție a evenimentului la momentul plasării pariului.
 2. "Pariere cu influență" este un act, interzis de 888 Romania Limited, prin care un deținător al contului de joc, sau părți care acționează în asociere cu un deținător al contului de joc, pot să influențeze rezultatul unui meci sau al unui eveniment - direct sau indirect.
 3. "Pariere în colaborare" este un act, interzis de 888 Romania Limited, prin care deținătorii conturilor de joc acționează în asociere pentru a plasa o serie de pariuri la același eveniment sau competiție. Dacă apar dovezi ale acționării în asociere în acest mod a deținătorilor conturilor de joc, 888 Romania Limited își rezervă dreptul de a anula respectivele pariuri și/sau de a stopa plata sumelor ce puteau fi încasate în funcție de rezultatul investigațiilor ulterioare.
 4. Pentru evitarea oricărui dubiu, termenii „utilizator”, “deținător al contului de joc” și “jucător” utilizați în cuprinsul acestor Termeni și Condiții au același înțeles.

3. Acceptarea pariului

 1. Un pariu nu este valabil până când nu este validat și afișat în istoricul de pariere al deținătorului contului de joc. În cazul unei incertitudini privind valabilitatea unui pariu, deținătorul contului de joc este rugat să verifice pariurile deschise (în așteptare) sau să contacteze Serviciul pentru clienți la adresa de e-mail suport@888.ro.
 2. Cu excepția cazului în care este acceptat din cauza unei Erori, un pariu rămâne valabil și nu poate fi retras. Este responsabilitatea deținătorului contului de joc să se asigure că informațiile din pariurile plasate sunt corecte. În nicio situație și sub nicio formă 888 Romania Limited nu va fi ținută să răspundă pentru nicio greșeală (percepută și reală), care apare ca urmare a oricărei Erori prezentate în Secțiunea A, Articolul 2, Alineatul 1 sau din oricare alt motiv incluzând, fără însă a se limita la, prezentarea incorectă a cotelor/obiectelor de pariere.
 3. Dacă apare un litigiu cu privire la acceptarea (sau lipsa acesteia) oricărei tranzacții din contul deținătorului contului de joc, lista tranzacțiilor din baza de date va fi considerată o dovadă supremă care va decide asupra acestor aspecte.

4. Limite de pariere și profit

 1. 888 Romania Limited își rezervă dreptul de a limita profitul net (profitul rezultat după deducerea mizei) la orice pariu sau combinații de pariuri ale unui singur deținător al contului de joc la echivalentul în Lei a sumei de EUR 200,000, calculat în conformitate cu regulile de conversie valutară stabilite prin Termenii și Condițiile generale. Această limită poate varia în funcție de sportul specific, de ligă și de tipul ofertei de pariere. Pentru mai multe informații, vă recomandăm să consultați Limitele specifice sporturilor din Secțiunea C, Articolul 28.
 2. Toate selecțiile de pariuri se supun limitelor pre-impuse setate de 888 Romania Limited, care pot fi mai mici decât limitele menționate la Secțiunea A, Articolul 4.1. și Secțiunea C, Articolul 28. Dacă aceste limite vor fi atinse, deținătorul contului de joc are dreptul de a cere mărirea lor printr-o solicitare efectuată prin intermediul platformei 888 Romania Limited conectată la website-ul www.888.ro. 888 Romania Limited își rezervă dreptul de a accepta (complet sau parțial) sau de a respinge respectiva solicitare , informând deținătorul contului de joc despre decizia luată printr-o notificare prealabilă care va cuprinde și motivele care au stat la baza deciziei respective.
 3. 888 Romania Limited își rezervă dreptul de a refuza, la discreția sa absolută, total sau parțial, orice solicitare de pariere. Aceasta include posibilitatea ca un „Pariu sistem”, definit în Secțiunea B, Articolul 4, să nu fie acceptat complet datorită mizei sau a combinațiilor incluse în respectivul „Pariu sistem”.
 4. 888 Romania Limited își rezervă dreptul de a restricționa sau de a refuza accesul, total sau parțial, la contul de joc al utilizatorului, pentru motive justificate, inclusiv dar fără a se limita la suspciuni de spălarea banilor, încălcarea regulilor de joc etc.
 5. Toate pariurile plasate prin intermediul platformei 888 Romania Limited conectată la website-ul www.888.ro, inclusiv pariurile care solicită aprobarea manuală, pot fi acceptate cu întârziere, durata de timp putând varia în funcție de caz. O astfel de întârziere va fi stabilită de către 888 Romania Limited.
 6. 888 Romania Limited își rezervă dreptul de a reține orice plată și/sau de a declara pariurile nule la un eveniment (sau serie de evenimente), dacă există suficiente dovezi că a apărut una din următoarele situații:
  1. integritatea evenimentului a fost pusă sub semnul întrebării;
  2. prețul (prețurile) sau miza totală a fost manipulată;
  3. a avut loc o aranjare a meciului sau meciul este investigat pentru acest lucru.
  Dovezile pentru situațiile de mai sus se pot baza pe dimensiunea, volumul sau particularitatea pariurilor plasate la 888 Romania Limited pe oricare sau toate canalele de pariere, precum și pe baza informațiilor primite de la alți furnizori de servicii de pariere sau de la organizații recunoscute oficial.
 7. Toate cotele oferite pot varia. Stabilirea acestor fluctuații se face la discreția 888 Romania Limited. Pariurile sunt acceptate doar la cotele disponibile pe grila de pariere la momentul acceptării pariului de 888 Romania Limited, indiferent de orice altă pretenție sau publicare anterioară aflată pe site-ul web sau pe orice alt mediu care prezintă alte date.
 8. Toate calculele de plată la stabilirea pariurilor se vor face pe baza cotelor zecimale, indiferent de formatul afișat/ales în momentul plasării pariului.

5. Anularea (invalidarea) pariurilor

 1. Un pariu poate fi declarat nul și va fi, în acest caz, acceptat cu o cotă de 1,00.
 2. Un pariu efectuat ca un pariu multiplu va rămâne valabil chiar dacă un meci sau un eveniment care face parte din acest pariu multiplu este anulat.
 3. 888 Romania Limited își rezervă dreptul, la discreția sa absolută, de a declara un pariu anulat, în totalitate sau parțial, dacă este evident că oricare din următoarele circumstanțe există:
  1. Pariurile au fost oferite, plasate și/sau acceptate datorită unei Erori;
  2. Pariurile au fost plasate atunci când website-ul avea probleme tehnice, care au favorizat acceptarea pariului;
  3. Pariere cu influență;
  4. Pariere în colaborare;
  5. Un rezultat a fost influențat de acțiuni ilegale - direct sau indirect;
  6. A apărut un anunț public referitor la pariu care modifică semnificativ cotele.
 4. Un pariu efectuat ca un pariu multiplu nu va include niciodată două sau mai multe oferte ale căror rezultate pot avea legătură (de ex. Echipa X va deveni campioană și jucătorul Y va deveni golgeterul din campionatul respectiv). Deși 888 Romania Limited va lua toate măsurile necesare pentru a preveni astfel de posibilități, în cazul în care acest lucru se întâmplă, 888 Romania Limited își rezervă dreptul să declare nule toate părțile din pariul multiplu care includ rezultatele corelate.
  Un pariu poate fi anulat indiferent daca evenimentul cu privire la care s-a plasat pariul s-a îndeplinit sau nu.
 5. În plus, toate pariurile plasate (și/sau acceptate) în următoarele circumstanțe vor fi declarate nule:
  1. Pariuri înainte de meci
   1. Parierea a fost făcută după ce evenimentul a început;
   2. Parierea s-a efectuat după ce a început un eveniment legat de acesta și în care condițiile s-au putut modifica într-un mod direct și de necontestat.
  2. Pariuri live
   1. Parierea efectuată la un preț incorect datorită unei întârzieri sau unor probleme ale acoperirii „Live";
   2. Parierea efectuată la oferte particulare după ce acestea au apărut, sau după un eveniment care poate fi considerat în mod normal că aduce rezultatul care s-a produs sau urmează să se producă (de ex. pariurile plasate la oferte cum ar fi Numărul total de goluri marcate sau Următorul gol atunci când urmează să se execute un penalty sau acesta a fost acordat);
   3. Parierea efectuată la cote care reprezentau un scor diferit decât cel actual.

6. Declinarea responsabilității (Disclaimer) și Prioritate

 1. 888 Romania Limitedîși rezervă dreptul să ajusteze profitul creditat în contul de joc al deținătorului dacă este evident faptul că profitul a fost creditat în contul de joc respectiv datorită unei Erori.
 2. Pentru a ajusta orice incorectitudine din soldul deținătorului contului de joc ca urmare a creditării unor sume datorită unei Erori, 888 Romania Limited își rezervă dreptul de a face orice acțiune necesară, fără notificarea prealabilă a jucătorului și în limite rezonabile, pentru ajustarea soldul deținătorului contului de joc prin inversarea, modificarea sau oricărei tranzacții ulterioare în contul de joc al deținătorului.
 3. Orice plângere/diferend cu privire la determinarea rezultatului oricărei oferte de pariere trebuie să ajungă la 888 Romania Limited în termen de 14 zile calendaristice de la determinarea inițială pentru a se putea face o investigație completă. Toate celelalte plângeri vor fi avute în vedere doar dacă deținătorul contului de joc oferă dovezi de necontestat cu privire la o determinare eronată. Astfel de dovezi vor fi luate în considerare doar dacă pot fi atribuite în orice fel cu situațiile descrise în secțiunea Secțiunea B Articolul 5.2.
 4. Aceste reguli sunt aplicabile tuturor tranzacțiilor din secțiunea de Pariuri Sportive ale 888 Romania Limited și pot fi suplimentate cu alte Reguli . În caz de ambiguitate, prioritatea trebuie considerată în următoarea ordine:
  1. Regulile și condițiile publicate în legătură cu orice ofertă și/sau campanie;
  2. Dacă acestea nu sunt concludente, se va face referire la Regulile Generale privind Pariurile Sportive din secțiunea B, cu excepția cazului în care este specificat altfel în Regulile Specifice Sportului din Secțiunea C.
 5. În cazurile în care se consideră că aceste reguli nu sunt concludente, 888 Romania Limited își rezervă dreptul să determine rezultatul ofertelor în funcție de fiecare caz individual, având la bază principiul de echitate, urmărind normele de pariere, obiceiurile și definițiile general acceptate.
 6. Adaptările în alte limbi a Termenilor și Condițiilor sau a oricărui alt text care poate fi asociat cu ofertele de pariere sunt realizate doar în scop informativ. Deși s-au luat toate măsurile de prevedere necesare pentru a se asigura o redare cât mai fidelă a Termenilor în limba specifică, 888 Romania Limited nu va accepta nici o răspundere cu privire la orice incompatibilitate între versiunea în limba engleză și versiunea în oricare altă limbă. În cazul discrepanțelor între varianta în limba engleză și respectiva traducere, varianta în limba engleză va fi considerată obligatorie și va fi constitui baza în care se va determina rezultatul ofertelor.
 7. Orice date furnizate sau accesibile în, din sau în legătură cu Cartea sportivă pot fi folosite de Titularul de Cont numai pentru uz privat, necomercial și orice utilizare sau încercare de utilizare a acestor date în scopuri comerciale este strict interzisă.
 8. 888 Romania Limited are dreptul să pună în aplicare orice prevedere a contractului privind Cartea sportivă împotriva oricărui Titular de Cont.

Secțiunea B – Reguli generale de pariere

1. Termeni comuni de referință

 1. Cu excepția cazurilor în care este menționat în oferta de pariere sau în regulile specifice ale sporturilor, toate pariurile trebuie considerate valide pentru rezultatul de la finalului „Timpului regulamentar” sau „Timpului total”. „Timpul regulamentar” sau „Timpul total” este definit conform cu interpretările regulilor oficiale publicate de către asociațiile conducătoare respective. De exemplu, la fotbal, timpul total este prevăzut a fi de 90 de minute, inclusiv prelungirile datorate întreruperilor de joc și accidentărilor, iar la hochei pe gheață este prevăzut a fi de 3 reprize a câte 20 de minute. Dacă asociația conducătoare decide să prevadă, înainte de începutul evenimentului, că respectivul eveniment se va juca pe o durată diferită, acestea se vor considera a fi reguli oficiale pentru eveniment (de exemplu, meciul de fotbal Under 17 care se joacă în 2 reprize a câte 40 de minute). Cu toate acestea, un astfel de caz se limitează la timpul „regulamentar” de joc și nu include nici o prelungire, cum ar fi reprize de prelungire sau minute de prelungire, dacă nu se specifică explicit.
 2. „Parierea live" există acolo unde este posibilă parierea pe durata unui meci sau eveniment în desfășurare. 888 Romania Limited nu recunoaște și nu acceptă nicio răspundere, de niciun fel, dacă nu este posibilă plasarea pariurilor din motive obiective sau dacă actualizarea la scorul live nu este corectă. În orice moment, este responsabilitatea deținătorului contului de joc de a fi la curent cu meciul și evenimentele adiacente, cum ar fi scorul curent, evoluția sa și timpul rămas până la finalul meciului. 888 Romania Limited nu își asumă nicio răspundere pentru modificările la programarea Parierii live sau la întreruperea serviciului de Pariere live.
 3. Funcția ”Cash Out” îi oferă Titularului de Cont posibilitatea de a răscumpăra un pariu, care nu a fost încă stabilit, la valoarea sa actuală. Aceasta este disponibilă pentru evenimentele selectate atat în pre-meci, cât și în direct, pentru pariuri simple și multiple. Funcția Cash Out nu poate fi utilizată pentru pariurile gratuite. Solicitările de Cash Out ar putea fi supuse aceleiași proceduri de întârziere, cuprinsă în ”Secțiunea A, Paragraful 4.5”. În cazul în care, în timpul acestei întârzieri, din orice motiv, fie că oferta a fost eliminată, fie cotele fluctuează, solicitarea de Cash Out nu va mai fi acceptată, iar Titularul de Cont va fi notificat printr-un mesaj pe ecran. 888 Romania Limited își rezervă dreptul de a oferi o astfel de funcționalitate exclusiv la discreția sa și nu recunoaște sau nu acceptă nicio răspundere în cazul în care funcția Cash Out nu este disponibilă. În cazul în care o cerere de Cash Out va avea succes, va fi decontat imediat și eventualele evenimente care apar în legătură cu pariul nu vor fi luate în considerare. În cazul în care un pariu încasat care a întâmpinat o eroare tehnică, de stabilire a prețurilor sau de decontare în orice moment între momentul plasării inițiale și lichidarea, 888 Romania Limited își rezervă dreptul de a corecta această inexactitate, în conformitate cu "Secțiunea A, Para 6.2”.
 4. „Participantul" este un obiect care face parte dintr-un eveniment. La evenimentele „Head-to-Head" și „Triple-Head", Participantul se referă doar la obiectele care sunt parte a evenimentului „Head-to-Head" sau „Triple-Head" avut în vedere.
 5. Termenul limită afișat pe website trebuie tratat ca având doar scop informativ. 888 Romania Limited își rezervă dreptul, la discreția sa absolută, să suspende, parțial sau complet, activitatea de pariere în orice moment în care consideră că este necesar.
 6. Statisticile sau textul editorial publicat pe website-ul 888 Romania Limited se vor considera ca informații suplimentare, iar 888 Romania Limited nu recunoaște și nu își asumă nicio răspundere, de orice fel, dacă informația nu este corectă. În orice moment, este responsabilitatea deținătorului contului de joc de a fi la curent cu circumstanțele unui eveniment.
 7. Recuperarea teoretică în cote fixe de pariuri la un jucător este dat de cotele de la toate rezultatele posibile din oferta. Recuperarea teoretică la un jucător la o oferta de pariu cu 3 rezultate a, b, și c poate fi calculată după cum urmează:
  Teoretic % = 1 / (1 / „cotă rezultat a" + 1 / „ cotă rezultat b" + 1 / „cotă rezultat c") x 100

2. Tipuri de pariuri

 1. "Meci" (1X2) este locul în care este posibil să se parieze pe rezultatul (parțial sau definitiv) al unui meci sau eveniment. Opțiunile sunt: "1" = Echipa gazdă / Jucătorul 1 sau participantul listat în partea stângă a ofertei; "X" = Egalitate, sau selecția din mijloc; "2" = Echipa oaspete / Jucătorul 2 sau participantul listat în partea dreaptă a ofertei. În anumite cazuri sau în anumite competiții, 888 ar putea afișa o ofertă în așa-numitul format "american" (adică: Echipa oaspete @ Echipa gazdă), unde echipa gazdă este listată după echipa oaspete. Indiferent de poziționarea echipelor pe ecran sau pe biletul de pariere, referințele la echipele "Gazdă" și "Oaspete" se vor face întotdeauna la echipele prezentate în ofertă, care joacă acasă (gazdă) și, respectiv, în deplasare (oaspete), după cum stabilește organizația oficială.
 2. „Scorul exact" (Pariu la rezultat) este, acolo unde este posibil, parierea pe scorul exact (parțial sau final) al unui meci sau eveniment.
 3. „Peste/Sub x goluri" (sau Totaluri) este, acolo unde este posibil, parierea pe valoarea (parțială sau finală) a unei apariții predefinite (de ex. goluri, puncte, cornere, recuperări, minute de penalizare, etc.). Dacă valoarea totală a aparițiilor menționată va fi perfect egală cu linia de pariere, atunci toate pariurile la această ofertă vor fi declarate nule. Exemplu: o ofertă în care linia de pariere este de 128,0 puncte și meciul se termină cu rezultatul 64-64 va fi declarată nulă.
 4. „Impar/Par" este, acolo unde este posibil, parierea pe valoarea (parțială sau finală) a unei apariții predefinite (de ex. goluri, puncte, cornere, recuperări, minute de penalizare, etc.). „Impar" este 1, 3, 5 etc.; „Par" este 0, 2, 4 etc.
 5. Un „Head-to-Head" și/sau „Triple-Head" este o competiție între doi sau trei participanți/rezultate, care există fie în cadrul unui eveniment organizat oficial sau fie definit virtual de către 888 Romania Limited.
 6. „Pauză/Final" este, acolo unde este posibil, parierea pe rezultatul la pauză și pe rezultatul final al meciului. De exemplu, dacă scorul la Pauză este de 1-0, iar meciul se termină 1-1, pariul câștigător este 1/X. Pariul este anulat dacă timpul regulamentar al meciului se desfășoară într-un format diferit de cel afișat în pariu (de ex. alt format decât cel cu două reprize).
 7. „Parierea pe reprize" este, acolo unde este posibil, parierea pe rezultatul fiecărei reprize, luat separat, din cadrul unui meci/eveniment. De ex. dacă scorurile pe reprize la un meci de hochei sunt 2-0 / 0-1 / 1-1, pariul câștigător este 1/2/X. Pariul este anulat dacă timpul regulamentar al meciului se desfășoară într-un format diferit de cel afișat în pariu (de ex. alt format decât cel cu trei reprize).
 8. „Draw No Bet" - „Pariul fără opțiunea de egalitate" este, acolo unde este posibil, parierea fie pe „1", fie pe „2", după cum este definit la Secțiunea B Articolul 2.1. De asemenea, referirea la „Draw No Bet" - „Pariul fără opțiunea de egalitate" se face și în cazurile în care nu sunt oferite cote pentru egalitate. Dacă respectivul meci nu conține nici un câștigător (de ex.: meciul se termină la egalitate) sau dacă respectiva apariție nu a avut loc (de ex.: Primul gol, „Pariul fără opțiunea de egalitate" și meciul se termină 0-0) mizele vor fi returnate.
 9. "Handicap" este atunci când este posibil a se paria dacă rezultatul ales va fi câștigător odată ce handicapul enumerat este adăugat/scăzut (după caz) la meciul /repriza/scorul total la care se referă pariul. În acele situații în care rezultatul după ajustarea liniei de handicap este exact egal cu linia de pariuri, atunci toate pariurile pe această ofertă vor fi declarate nule. Exemplu: un pariu pe -3,0 goluri va fi declarat nul dacă echipa aleasă câștigă meciul cu exact 3 goluri diferență (3-0,4-1, 5-2 etc). Orice referință din această secțiune la termenul "marjă" trebuie înțeleasă ca rezultatul scăderii golurilor/punctelor marcate de cele 2 echipe/participanți.
  Dacă nu se specifică altfel, toate handicapurile listate pe site-ul 888 Romania Limited vor fi calculate pe baza rezultatului de la începutul meciului/reprizei până la sfârșitul meciului /reprizei specificate. Cu toate acestea, este obișnuit ca pentru oferte de pariuri specifice pe handicap în anumite sporturi (Handicap asiatic în fotbal), vor fi luate în considerare numai rezultatele obținute din momentul plasării pariurilor până la sfârșitul intervalului de timp listat, astfel încât să nu se ia în considerare niciun gol/punct marcat înainte de momentul în care pariul a fost plasat și acceptat. Orice ofertă de pariuri cu aceste caracteristici va fi afișată în mod clar pe site și evidențiată în Istoricul Pariurilor jucătorului, cu scorul din momentul plasării pariului.
  Există 3 forme diferite de "pariuri cu handicap":
  Handicap - 2 variante: Echipa A (-1,5) vs Echipa B (+1,5)
  Exemplu:
  • Echipa A primește un handicap de -1,5 goluri în meci. Pentru ca pariul să fie câștigător, echipa A trebuie să câștige meciul cu o marjă egală sau mai mare decât handicapul afișat (de exemplu, 2 sau mai multe goluri).
  • Echipa B primește un avantaj de +1,5 goluri în meci. Pentru ca pariul să fie câștigător, echipa B trebuie fie să câștige meciul, fie să termine meciul la egalitate, fie să nu piardă cu o marjă egală sau mai mare decât avantajul afișat (de exemplu, pierde cu o marjă de 1 gol).
  Handicap - 3 variante: Echipa A (-2) Egalitate (Exact 2) Echipa B (+2)
  Exemplu:
  • Echipa A primește un handicap de 2 goluri în meci. Pentru ca pariul să fie câștigător, echipa A trebuie să câștige meciul cu o marjă mai mare decât handicapul afișat (de exemplu, 3 sau mai multe goluri).
  • Egalitatea ar fi rezultatul câștigător dacă meciul se va încheia cu exact marja afișată (de exemplu, meciul se termină cu rezultatele 2-0, 3-1 și 4-2).
  • Echipa B primește un avantaj de 2 goluri în meci. Pentru ca pariul să fie câștigător, echipa B trebuie fie să câștige meciul, fie să termine meciul la egalitate, fie să nu piardă cu o marjă egală sau mai mare decât avantajul lor afișat (de exemplu, pierde doar cu o marjă de 1 gol).
  Handicap Asiatic: Echipa A (-1,75) vs Echipa B (+1,75)
  Exemplu:
  • Echipa A primește un handicap de -1,75 goluri în meci. Aceasta înseamnă că miza este împărțită în 2 pariuri egale și plasată pe rezultatele -1,5 și -2,0. Pentru ca pariul să fie plătit integral la cotele afișate, echipa A trebuie să câștige meciul cu o marjă mai mare decât ambele handicapuri listate (de exemplu, 3 goluri sau o marjă mai mare). În eventualitatea în care echipa A câștigă doar cu o marjă de 2 goluri, pariul va fi considerat parțial câștigător, cu o plată integrală pentru partea de -1,5 a pariului și o rambursare pentru partea de -2,0, deoarece rezultatul din acea parte a pariului ar fi considerat o "egalitate". În cazul în care meciul va avea un alt rezultat, inclusiv victoria echipei A cu doar cu o marjă de un gol, întreaga miză s-ar pierde.
  • Echipa B primește un avantaj de +1,75 goluri în meci. Aceasta înseamnă că miza este împărțită în 2 pariuri egale și plasată pe rezultatele +1,5 și +2,0. Pentru ca pariul să fie plătit în totalitate la cotele afișate, echipa B trebuie fie să câștige meciul, fie să termine meciul la egalitate, fie să nu piardă cu o marjă egală sau mai mare decât oricare dintre avantajele sale afișate (de exemplu, pierde doar cu o marjă de un gol). În eventualitatea în care echipa B pierde cu o marjă de exact 2 goluri, pariul va fi considerat parțial pierdut, cu o rambursare pentru partea de -2,0 a pariului și o pierdere pentru partea de -1,5 a pariului. În cazul în care meciul va avea un alt rezultat care va însemna o înfrângere a echipei B cu o marjă de 3 sau mai multe goluri, întreaga miză s-ar pierde.
 10. „Șansă dublă” este, acolo unde este posibil, parierea simultană pe două rezultate (parțiale sau finale) ale unui meci sau eveniment. Opțiunile sunt: 1X, 12 și X2 cu „1", „X" și „2" conform definițiilor de la Secțiunea B Articolul 2.1.
 11. Parierea pe „Câștigător" sau „Loc" constă în, acolo unde este posibil, alegerea dintr-o listă de variante și parierea pe eventualitatea că un participant câștigă sau se clasează pe o anumită poziție din clasament pentru evenimentul/competiția prezentată. Dacă doi sau mai mulți participanți împart pozițiile finale, determinarea se va face conform definiției de la Secțiunea B Articolul 5.14.
 12. Un pariu „Each Way” (sau EW) se referă la un pariu în care selecția aleasă trebuie să fie Victorie sau Loc pentru a se putea face plata. Pariul este împărțit în două (partea „Victorie” și partea „Loc”) părți cu mize egale. Determinarea rezultatului pentru aceste pariuri va ține cont de regulile aplicabile care definesc pariurile „Victorie” și „Loc”, adică regulile specifice ale sporturilor, precum și Secțiunea B Articolul 5 Clauza 11.
 13. „Minuturile golului” constă în, acolo unde este posibil, parierea pe suma minutelor în care se marchează goluri. La determinarea rezultatului pentru aceste pariuri, golurile marcate în prelungirile acordate de arbitru pentru ambele reprize vor fi considerate că au fost marcate în minutul 45 pentru golurile marcate în prelungirile primei reprize și în minutul 90 pentru golurile marcate în prelungirile celei de-a doua reprize. Autogolurile nu sunt luate în considerare la determinarea „minutelor golului” pentru un anumit jucător.

3. Pariuri adiacente

 1. „Meciurile" sau „Head to Head" fantezie/virtuale sunt meciuri implicite în care sunt comparate performanțele a doi sau mai mulți participanți/echipe care nu se confruntă direct în același meci/eveniment. Determinarea rezultatului se va face în funcție de numărul de apariții predefinite (de ex. goluri) pe care fiecare participant le realizează în meciul respectiv. Următoarele criterii se vor utiliza pentru determinarea rezultatului la astfel de oferte:
  1. Dacă nu este menționat în mod expres altfel, pariurile se referă la următorul meci/eveniment/rundă oficială (după caz) la care participanții/echipele menționate sunt programate să ia parte.
  2. Toate meciurile/evenimentele respective trebuie să se încheie în aceeași zi/sesiune în care meciul/evenimentul/runda este programată să se încheie pentru ca pariurile să fie valabile, cu excepția acelor oferte în care rezultatele au fost decise înainte de abandon și nu mai pot fi modificate indiferent de evenimentele ulterioare, oferte care vor avea rezultatul determinat în conformitate cu rezultatul decis.
  3. Rezultatul pentru aceste oferte va ține cont doar aparițiile care rezultă din jocul efectiv. Rezultatele obținute ca urmare a victoriilor prin abandon, precum și prin alte decizii specificate în clauzele 2, 3 și 4 ale Secțiunii B Articolul 5 nu vor fi luate în considerare.
  4. Dacă criteriile menționate anterior nu sunt concludente pentru determinarea rezultatului pentru aceste oferte, se va ține cont de următorul criteriu, în mod progresiv, pentru a determina rezultatul ofertei:
   1. regulile specifice sportului aplicabile conform prezentării din Secțiunea C,
   2. regulile de determinare a rezultatului prezentate în Secțiunea B Articolul 5,
  Pariurile vor fi determinate ca fiind nule dacă va fi în continuare imposibilă stabilirea unui rezultat câștigător.
 2. „Grand Salami" este, acolo unde este posibil, parierea pe numărul total de apariții prezentate (Exemplu: Numărul total de goluri, Numărul total de run-uri) care apar la o colecție de meciuri/evenimente într-o rundă/zi/meci anume. Trebuie să se încheie toate meciurile/evenimentele corespunzătoare pentru ca pariurile să fie valabile, cu excepția acelor rezultate care au fost decise înainte de abandon și nu mai pot fi modificate indiferent de rezultatele ulterioare, care vor fi determinate conform cu rezultatul decis.
 3. Pariurile Peste/Sub la clasificarea participanților la prestații/evenimente trebuie interpretate astfel: „Peste" înseamnă o poziție mai proastă sau mai slabă, în timp ce „Sub" înseamnă o poziție mai bună sau mai înaltă. Exemplu: Un pariu pe clasarea unui jucător într-un turneu cu o linie Peste/Sub de 2.5 va fi determinată ca Sub dacă jucătorul se clasează primul sau al doilea. Toate celelalte clasificări vor fi determinate ca Peste.
 4. Pariurile pe „Sfert / Pauză / Repriza X" se referă la rezultatul/scorul obținut în intervalul corespunzător și nu includ nici un alt punct/gol/eveniment consemnat în alte părți ale evenimentului/meciului. Pariurile vor fi anulate dacă meciul este jucat în orice alt format diferit de cel prevăzut în ofertă.
 5. Pariurile pe „Rezultatul la finalul Sfertului / Pauză / Repriza X" se referă la rezultatul meciului/evenimentului după terminarea intervalului specificat și va ține cont de toate celelalte puncte/goluri/evenimente consemnate în părțile anterioare ale evenimentului/meciului.
 6. Pariurile pe „Cursa spre X puncte / Cursa spre X goluri" și ofertele similare se referă la echipa/participantul care ajunge prima/primul la numărul specificat de puncte/goluri/evenimente. Dacă oferta specifică un interval (sau orice altă restricție la o perioadă), aceasta nu va include nici un alt punct/gol/eveniment consemnat în alte părți ale evenimentului/meciului care nu sunt legate la intervalul menționat. Dacă scorul afișat nu va fi atins în intervalul specificat (dacă există), toate pariurile vor fi declarate nule, dacă nu se specifică altfel.
 7. Pariurile pe „Câștigătorul punctului X / Marcatorul golului X" și ofertele similare se referă la echipa/participantul care marchează/câștigă apariția prezentată. Pentru determinarea rezultatului acestor oferte nu se vor lua în considerare nicio referință la evenimente care au loc înainte de apariția prezentată. Dacă evenimentul prezentat nu va fi marcat/prezentat în intervalul specificat (dacă există), toate pariurile vor fi declarate nule, dacă nu se specifică altfel.
 8. Pariurile care se referă la realizarea unei anumite apariții într-o ordine temporală pre-definită, cum ar fi „Primul Cartonaș" sau „Următoarea echipă care va primi minute de penalizare" vor fi determinate ca nule dacă nu este posibilă, fără nicio îndoială, deciderea rezultatului câștigător, de exemplu în cazul în care jucători de la echipe diferite sunt avertizați cu un cartonaș la aceeași întrerupere a jocului.
 9. „Echipa care înscrie prima și câștigă" se referă la echipa prezentată care înscrie primul gol din meci și care va câștiga respectivul meci. Dacă meciul nu va avea niciun gol, toate pariurile vor fi considerate a fi nule.
 10. Orice referire la „fără gol" indică faptul că echipa prezentată nu trebuie să primească niciun gol pe durata meciului.
 11. „Echipa care revine și câștigă" se referă la echipa prezentată care câștigă meciul după ce a fost condusă cu cel puțin 1 gol în orice moment al jocului.
 12. Orice referință la o echipă care va câștiga toate reprizele/perioadele (de ex. Echipa care va câștiga ambele reprize) înseamnă că echipa prezentată trebuie să înscrie mai multe goluri decât adversara sa pe durata reprizelor/perioadelor prevăzute pentru meciul respectiv.
 13. Orice referire la „Prelungire acordată de arbitru" se referă la timpul afișat de oficialul desemnat și nu la timpul efectiv jucat.
 14. Determinarea rezultatului pariurilor la oferte cum ar fi „Omul meciului", „Cel mai valoros jucător - MVP" etc. se va baza pe decizia organizatorilor competiției, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel.
 15. Determinarea pariurilor care fac referire la termeni cum ar fi „gol decisiv" se va face pe baza marcatorului golului care la finalul meciului/egalității (în funcție de caz) se dovedește a fi cel care a produs un avantaj incontestabil, în urma căruia orice alte goluri se vor dovedi irelevante cu privire la rezultatul final. Pentru ca un pariu să fie acceptat ca „DA", echipa jucătorului prezentat trebuie declarată învingătoare a respectivului meci (în caz de un singur meci) sau să avanseze în runda următoare/să câștige competiția. Contează golurile marcate în Timpul regulamentar de joc și Prelungiri și nu contează golurile marcate la penalty-urile de departajare.
 16. Pariurile pe evenimente care conțin o selecție de episoade care pot să apară într-un meci (de ex. „Ce va face prima dată jucătorul?" cu opțiunile „Va marca un gol, Va primi un cartonaș galben/roșu, Va fi înlocuit") vor fi considerate nule dacă nici unul din evenimentele/rezultatele prezentate nu se va întâmpla.
 17. Determinarea rezultatului pariurilor pe transfer va ține cont și de jucătorii legitimați de un club sub formă de împrumut.
 18. Pariurile referitoare la modificările la conducere se referă la persoanele în posturile de Antrenor principal/Manager (după caz) care demisionează/este demis de la conducere, din orice motiv. Pariurile sunt valabile chiar și în cazul în care din cauza unei răspunderi comune (dacă există) se părăsește poziția și acestea vor fi determinate corespunzător . În cazul în care nu mai apar modificări între momentul în care pariul este plasat și ultima etapă din ligă (excluzând play off-urile, barajele, meciurile după sezon, etc.), pariurile plasate după ultima modificare la conducere (dacă există) vor fi nule, cu excepția cazului în care s-a oferit o opțiune adecvată pentru pariere.
 19. Ofertele referitoare la care echipă/participant vor realiza o anumită performanță împotriva unei alte echipe/participant (de ex. următoarea echipă care va învinge Echipa X) precum și ofertele care se referă la clasamentul la o anumită dată, vor fi valabile și determinate indiferent de eventualele modificări la programare și de numărul de jocuri/etape jucate.
 20. Determinarea rezultatului pentru ofertele referitoare la care echipă/participant va fi primul care să obțină o anumită realizare împotriva unei alte echipe/participant (unor alte echipe/participanți) (de ex, echipa să marcheze prima în Ziua de meci X) se va baza pe intervalul de timp din respectivul meci în care realizarea s-a îndeplinit. Exemplu: Echipa A joacă Sâmbătă și marchează primul gol în minutul 43, iar Echipa B joacă Duminică și marchează primul gol după 5 minute, atunci Echipa B va fi stabilită ca fiind câștigătoare.
 21. La anumite intervale de timp 888 Romania Limited poate decide să publice oferte referitoare fie la performanța unică a unui participant/echipă, fie oferte care combină rezultatele potențiale ale 2 sau mai multor echipe/participanți (de exemplu Multiplele Îmbunătățite), la cote mai mari decât cele disponibile în mod normal. 888 Romania Limited își rezervă dreptul de a retrage astfel de oferte, de a modifica cotele respective și de a efectua orice alte schimbări pe care 888 Romania Limited le-ar putea considera necesare, la discreția sa.
  Stabilirea acestor oferte se va face pe baza următoarelor criterii:
  1. Cu excepția cazului în care se specifică altfel, pariurile se referă la următorul meci/eveniment/rundă oficială (după caz) la care participanții/echipele listate sunt programate să ia parte.
  2. Toate evenimentele relative trebuie să fie finalizate în aceeași zi/sesiune (după caz) așa cum este indicat împreună cu oferta. În caz contrar, mizele plasate pe ofertă vor fi rambursate integral, cu excepția acelor oferte ale căror rezultate au fost decise înainte de abandon și nu ar putea fi modificate, indiferent de evenimentele viitoare, care vor fi soluționate în conformitate cu rezultatul decis.
  3. Rezultatele acestor oferte vor lua în considerare doar evenimentele care derivă din jocul propriu-zis. Rezultatele atribuibile walk-overs, precum și alte decizii menționate în clauzele 2, 3 și 4 din "Secțiunea B, Paragraful 5" nu vor fi luate în considerare.
  4. Toate conotațiile legate de pariu trebuie respectate integral și fără îndoială pentru ca pariul să fie considerat câștigător, indiferent de orice posibil conflict cu regulile sportului specific sau cu oricare altă interpretare potențială, bazată pe prezentarea anterioară sau actuală a ofertelor legate de evenimentele din acel sport și felul în care acestea sunt prezentate în mod normal în Cartea Sportivă a 888 Romania Limited. Pariurile vor fi considerate nule, dacă este în continuare imposibil să se determine rezultatul câștigător.
  Deși 888 Romania Limited a luat toate măsurile de precauție necesare pentru a asigura o experiență superioară a utilizatorilor, este de înțeles că piețele ar putea fluctua astfel încât, la un moment dat, acestea să nu prezinte o valoare sporită, comparativ cu pariul conex oferit în momentul respectiv pe site.
 22. Pentru evenimente selectate, și fără a aduce atingere "Secțiunii A, Paragraful 5, Clauza 4", 888 Romania Limited va permite utilizatorilor să plaseze pariuri combinând rezultate și întâmplări din același eveniment (alias combinații intra-eveniment), fie prin combinații pre-stabilite, prezente în Cartea Sportivă, fie prin funcția [BetBuilder]. Cu excepția cazului în care se specifică altfel, fie în legătură cu oferta de pariuri, fie în Regulile Specifice Sportului, decontarea va fi bazată pe regulile care guvernează un anumit sport la care se referă pariul. Toate evenimentele enumerate trebuie să fie realizate pe deplin pentru ca pariul să fie considerat ca fiind câștigător și o egalitate va fi considerată ca un rezultat PIERDUT, dacă nu se specifică altfel în cadrul ofertei (Exemplu: Un pariu pe echipa X pentru a câștiga și a avea mai mult de 8 cornere va fi considerat PIERDUT dacă echipa listată va câștiga și va avea exact 8 cornere). În cazul în care orice parte a unei combinații intra-eveniment va fi stabilită ca „NULĂ“, în conformitate cu regulile specifice sportului respectiv (Exemplu: combinația intra-eveniment a inclus un pariu pe Jucătorul X să înscrie, dar jucătorul listat nu a început meciul atunci când regulile specifice sportului au impus acest lucru), selecțiile asemănătoare incluse în același eveniment vor fi, de asemenea, stabilite ca având cota 1.00. În caz de evenimente abandonate, toate pariurile în așteptare vor fi stabillite ca nule, cu excepția celor pentru care rezultatul a fost deja decis și niciun alt lucru nu ar putea produce un rezultat diferit.
 23. Pariurile care se referă la "Restul meciului" sau similare vor lua în considerare numai rezultatele și evenimentele obținute din momentul plasării pariurilor până la sfârșitul intervalului de timp listat, ignorând astfel eventualele evenimente înregistrate înainte de momentul plasării și acceptării pariului.
 24. Pariurile pe anumite intervale de timp/intervale (exemplu: Rezultatul meciului între min. 60:00-89:59) vor lua în considerare numai rezultatele și evenimentele apărute în intervalul de timp/intervalul specificat. Stabilirea pariului nu va lua în considerare alte puncte/goluri/evenimente provenite din alte părți ale evenimentului / meciului în afara intervalului de timp/intervalului specificat, incluzând prelungirile acordate de arbitru/timpul suplimentar, dacă nu este specificat altfel.

4. Pariuri de sistem

 1. La pariurile înainte de meci este posibilă combinarea a până la douăsprezece (12) oferte diferite pe un singur cupon. Pe baza acestor douăsprezece oferte deținătorii contului de joc pot să-și aleagă propriile numere de simple, duble, triple etc.
 2. În parierea Live este posibilă combinarea a până la douăsprezece (12) oferte diferite pe un singur bilet, ca un bilet multiplu. Toate meciurile/ofertele selectate sub forma unui pariu multiplu trebuie să fie incluse pe bilet, iar alte opțiuni multiple (De exemplu: simple, duble etc.) care exclud 1 sau mai multe meciuri/oferte nu sunt disponibile.
 3. 888 Romania Limited își rezervă dreptul de a limita numărul de combinații datorită fenomenului care este cunoscut ca dependența de rezultat, după cum este definită la Secțiunea A Articolul 5.4. și datorită altor factori diferiți, la discreția sa absolută.
 4. Este posibilă includerea a unuia sau mai multor meciuri ca „bancheri" care înseamnă că meciurile/evenimentele selectate vor fi incluse în toate cupoanele.
 5. Un „Pariu triplu" este o combinație care include o triplă și trei duble dintr-o selecție de trei meciuri.
 6. Un „Patent’’ este o combinație care include o triplă, trei duble și trei simple dintr-o selecție de trei meciuri.
 7. Un „Yankee" este o combinație care include un cuadruplu, patru triple și șase duble dintr-o selecție de patru meciuri.
 8. Un „Canadian” (de asemenea cunoscut ca și ‘’Super Yankee’’) este o combinație care include un pariu de cinci selecții, cinci pariuri de patru selecții, zece triple și zece duble dintr-o selecție de cinci meciuri.
 9. Un ‘’Heinz” este o combinație care include un pariu de șase selecții, șase pariuri de cinci selecții, cincisprezece pariuri de patru selecții, douăzeci de triple și cincisprezece duble dintr-o selecție de șase meciuri.
 10. Un „Super Heinz” este o combinație care include un pariu de șapte selecții, șapte pariuri de șase selecții, douăzeci și una de selecții de cinci pariuri, treizeci și cinci de selecții de patru pariuri, treizeci și cinci de triple și douăzeci și una de duble dintr-o selecție de șapte meciuri.
 11. Un „Goliath” este o combinație care include un pariu de opt selecții, opt pariuri de șapte selecții, douăzeci și opt de pariuri de șase selecții, cincizeci și șase de pariuri de cinci selecții, șaptezeci de selecții de patru pariuri, cincizeci și șase de triple și douăzeci și opt de duble dintr-o selecție de opt meciuri.
 12. Din motive ce țin de afișare, atunci când este cazul, a doua zecimală după virgulă a cotelor este afișată rotunjit la valoarea zecimală cea mai apropiată în istoricul de pariere al deținătorului contului de joc. Profitul va fi calculat în funcție de cota efectivă multiplicată cu miza, indiferent de rotunjirea menționată anterior.

5. Determinarea rezultatului

 1. La determinarea rezultatelor, 888 Romania Limited va face tot posibilul să obțină informații la prima mână (pe durata sau exact după terminarea unui eveniment), prin intermediul transmisiunilor TV, streaming (prin web sau prin alte surse), precum și de pe website-urile oficiale. Dacă această informație nu poate fi obținută din vizualizarea la primă mână și/sau surse oficiale și/sau există o Eroare evidentă în informația inclusă în sursele de mai sus, determinarea rezultatului ofertei pariului se va baza pe alte surse publice de informare.
 2. Determinarea rezultatului pariurilor nu va include nicio modificare rezultată din și/sau datorată, fără însă a se limita, descalificărilor, penalizărilor, protestelor, rezultatelor sub judice și/sau modificărilor succesive a rezultatului oficial după terminarea evenimentului și anunțarea rezultatului, chiar și preliminar. Pentru pariurile care se referă la competiții care durează mai mult de 1 rundă/etapă (de ex. pariuri de sezon), se vor lua în considerare doar modificările care afectează pariurile care nu au încă rezultatul determinat. Astfel de măsuri trebuie anunțate de asociația conducătoare înainte de desfășurarea ultimei runde/etape programate. Orice modificări realizate după această dată sau care se referă la pariuri care au rezultatul deja determinat pe baza evenimentelor apărute în eveniment/competiție nu vor fi luate în considerare.
 3. Evenimentele care nu au fost sancționate și/sau recunoscute de oficialii meciului/evenimentului (de exemplu goluri nepermise) nu vor fi luate în considerare în vederea soluționării pariului. Ca regulă generală, și dacă oferta nu prevede altfel, 888 Romania Limited va soluționa ofertele pe baza momentului exact în care fluxul de joc a fost întrerupt/reluat (după caz) de evenimentul în cauză (de exemplu, mingea a ieșit din joc dintr-o lovitură de gol sau a traversat linia pentru un gol). Pariurile care se referă la acumularea anumitor evenimente (de exemplu, Total cornere) și/sau executarea unei anumite acțiuni, vor necesita efectiv ca acest eveniment să aibă loc în intervalul de timp specificat (de exemplu, executarea cornerului). În astfel de situații, în cazul în care evenimentul va fi doar acordat, dar nu va fi executat, acesta nu va fi luat în considerare în scopul stabilirii pariului.
 4. Toate ofertele de pariere referitoare la meciuri/evenimente care nu se mai desfășoară deloc sau la care rezultatul este stabilit la masa verde vor fi declarate nule.
 5. În cazul unui eveniment abandonat, toate ofertele de pariuri care au fost stabilite înaintea abandonului și care nu ar putea fi modificate indiferent de evenimente viitoare, vor fi soluționate în funcție de rezultatul decis. În cazul în care evenimentul abandonat nu va fi reluat în termen de 12 ore de la ora începerii sale, toate ofertele în așteptare legate de eveniment vor fi soluționate ca fiind nule
 6. În cazul în care un eveniment este abandonat și este programat să reînceapă, toate pariurile plasate înainte de meciul inițial, care nu au putut fi soluționate prin rezultatele care decurg din joc, înainte de abandonare, vor fi declarate nule, indiferent dacă meciul este continuat
 7. Orice eveniment care nu începe în termen de 12 ore de la momentul programat, așa cum a fost anunțat ultima dată de către asociația organizatoare, va fi anulat. Sunt incluse aici cazuri în care meciurile sunt amânate din cauza vremii nefavorabile, a problemelor cu spectatorii sau scenarii similare. Excepție de la acestea sunt evenimentele al căror timp de pornire nu a fost încă definit oficial de către asociația organizatoare în momentul plasării pariurilor sau cele care sunt mutate din cauza conflictelor de programare/emisiuni TV, dar care trebuie să fie jucate în aceeași zi de meci, după caz. În astfel de cazuri, pariurile vor rămâne valabile cu condiția ca evenimentul listat să reprezinte următorul angajament oficial din turneul/liga/competiția respectivă, programat pentru toți participanții incluși în ofertă.
 8. În cazurile evenimentelor care nu au fost finalizate înainte de încheierea lor naturală și rezultatul este emis printr-o hotărâre a asociației, nu mai mult de 12 ore de la începerea evenimentului, [Operatorul] va folosi decizia emisă ca rezultat oficial pentru ofertele legate de rezultatul evenimentului, cum ar fi Rezultatul Meciului, Niciun Pariu pe Egal și Șansă Dublă, cu condiția ca decizia emisă să nu modifice rezultatul ofertelor de pariuri menționate la momentul abandonului. În acest caz, mizele vor fi rambursate. Toate ofertele care se referă la constatarea evenimentelor specifice (exemplu: Total Goluri, Handicapuri etc.) vor fi declarate nule, cu excepția celor ale căror rezultate au fost decise înainte de abandon și nu ar putea fi modificate, indiferent de evenimentele viitoare, și care vor să fie soluționate în funcție de rezultatul decis
 9. Toate ofertele de pariere referitoare la meciurile/evenimentele neterminate în care organizația oficială conducătoare nu este recunoscută anterior (de ex. amicalele între cluburi) vor fi declarate nule, cu excepția cazului în care se dispută cel puțin 90% din durata regulamentară/totală de joc, a se consulta Secțiunea B Articolul 1.1. Dacă meciul/evenimentul va fi abandonat după disputarea în proporție de peste 90%, rezultatul va fi determinat pe baza scorului existent la momentul în care meciul/evenimentul a fost oprit.
 10. Determinarea rezultatului la ofertele de pariere, cum ar fi, fără a se limita la, șuturi, șuturi pe poartă, posesia mingiei, pase decisive, recuperări, etc. se va baza pe statistica emisă de organizația oficială conducătoare în baza definițiilor stabilite tot de acesta. Dacă nu se oferă dovezi clare, 888 Romania Limited nu va recunoaște nici o plângere care derivă dintr-o interpretare personală a acestor termeni.
 11. La efectuarea pariurilor „Câștigător" sau „Loc", nicio miză nu va fi înapoiată pentru participanți/rezultate care nu participă sau se retrag de la un eveniment (atât înainte cât și în timpul acestuia), cu excepția cazurilor în care se specifică altfel. 888 Romania Limited își rezervă dreptul, la discreția sa absolută, să aplice Regula lui Tattersall nr. 4, explicată la Secțiunea B Articolul 6, la orice competiție, iar aceasta va fi declarată în corelație cu oferta de pariere și/sau regula corespunzătoare din sportul respectiv.
 12. Nu se vor înapoia pariurile, chiar dacă rezultatul câștigător al unui meci/eveniment este un participant/rezultat care nu a fost afișat la oferta de pariere. La toate ofertele de pariere, deținătorul contului de joc are posibilitatea de a cere un preț pentru un participant/rezultat care nu este afișat. 888 Romania Limited își rezervă dreptul, la discreția sa absolută, să refuze astfel de solicitări.
 13. În cazul în care un participant este descalificat/reținut/interzis de la a mai participa la următoarele părți/faze ale unui eveniment/competiție, descalificarea se va considera că a avut loc la momentul în care participantul este scos din eveniment. Nu se va face nicio modificare a rezultatelor anterioare, indiferent de modificările care apar ca urmare a respectivelor acțiuni.
 14. În cazul în care doi sau mai mulți participanți împărtășesc pozițiile de final aplicabile și nu s-au oferit cote pentru rezultatul de egalitate, plata va fi calculată prin împărțirea mizei la numărul de participanți care împărtășesc respectivele poziții și care vor fi decontate corespunzător. Plata va fi întotdeauna cel puțin egală cu miza, cu excepția `cazurilor "Head to Heads", vezi "Secțiunea B, Paragraful 2.5" și "Secțiunea B, Paragraful 5.19"
 15. La „Parierea în grup" (sau „Cel mai bun din X"), toți participanții prezentați trebuie să participe la startul evenimentului pentru ca pariurile să rămână valabile.
 16. La „Parierea în grup" (sau „Cel mai bun din X"), cel puțin unul din participanții din lista de selecții trebuie să termine evenimentul pentru ca pariurile să rămână valabile. Dacă nu se întâmplă aceste lucruri, iar asociația care conduce nu folosește criterii specifice de departajare, pariurile vor fi declarate nule.
 17. La un pariu „Head to Head" între doi sau trei participanți, toți participanții prezentați trebuie să participe la startul respectivei runde/eveniment la care face referire pariul, pentru ca pariurile să fie considerate valabile.
 18. La un pariu „Head to Head" între doi participanți toate pariurile vor fi înapoiate dacă ambii participanți împart aceeași poziție/scor sau sunt eliminați în același stadiu al competiției, cu excepția cazului în care asociația care conduce folosește proceduri specifice de departajare, caz în care, pariul va fi considerat valabil.
 19. La un pariu „Head to Head" între trei participanți și mai mult de un rezultat câștigător, cotele vor fi împărțite la rezultatele care împart poziția câștigătoare, chiar dacă profitul net este mai mic decât miza deținătorului contului de joc.
 20. Dacă este oferit un pariu „Head to Head" între diferite runde/etape, toți participanții trebuie să participe la următoarea rundă/etapă pentru ca pariurile să fie valabile.
 21. Dacă nu este specificat altfel, de fiecare dată când asociația organizatoare consideră potrivit să includă orice runde, meciuri sau serii de meciuri necesare (de ex. Play-off, meciuri de baraj, meciuri după sezon) după terminarea a ceea ce se numește Sezonul Regulat pentru a determina clasificarea, câștigătorii ligii, promovarea/retrogradarea, etc., 888 Romania Limited va ține cont de rezultatele și consecințele ce derivă din aceste meciuri pentru scopul de a determina rezultatul pariurilor referitoare la clasamentul final al ligii, promovarea, retrogradarea, etc. De exemplu, pariurile din timpul sezonului pentru echipa care câștigă NHL se vor referi la câștigătorii Cupei Stanley.
 22. La ofertele care confruntă între ele performanțele a două sau mai multe persoane/echipe la o competiție/interval de timp prevăzut, rezultatele vor fi determinate în funcție de rezultatul participanților prezentați, neținându-se cont de ceilalți participanți din aceeași competiție/eveniment.
 23. Dacă nu este specificat altfel, toate ofertele referitoare la performanța unui singur jucător într-o ligă națională specifică (cum ar fi Numărul total de goluri marcate de jucătorul X în liga Y) sau ofertele de pariere „Head to Head" care implică performanțele a doi jucători în ligile naționale, nu vor ține cont de acele evenimente care au loc în timpul play-off-ului/barajului/după sezon și oricare alte meciuri, sau serie de meciuri, care pot să aibă loc după așa numitul Sezon Regulat.
 24. Ofertele referitoare la numărul total de apariții/evenimente marcate/înregistrate de o anumită echipă, fie performanța într-o echipă unică într-o anumită ligă națională (cum ar fi Numărul total de goluri marcate de echipa X) sau ofertele de pariere „Head to Head" care implică performanțele a două echipe în ligile naționale (de ex. cele mai multe minute de penalizare în liga X - Echipa Y vs. Echipa Z) sau o performanță cumulativă în ligă (de ex. Echipa care va primi cele mai multe cartonașe galbene în liga X) nu vor ține cont de acele evenimente care au loc în timpul play-off-ului/barajului/după sezon și de oricare alte meciuri, sau serie de meciuri, care pot să aibă loc după așa numitul Sezon Regulat, dacă nu este specificat altfel.
 25. La oferta de pariere pe performanța unui singur jucător într-o anumită ligă națională (cum ar fi Numărul total de goluri marcate de jucătorul X în liga Y) sau ofertele de pariere „Head to Head" care implică performanțele a doi jucători în ligile naționale, dacă oricare din următoarele apariții/situații de mai jos au loc pentru oricare dintre participanții din lista de selecție, pariurile vor fi considerate nule: (i) nu ia parte la cel puțin 50% din meciurile prevăzute (excluzând eventualul play-off/baraj/după sezon); (ii) nu participă la cel puțin un meci după ce pariul a fost plasat, (iii) ajunge la aceeași valoare ca celălalt jucător.
 26. La oferta de pariere pe performanța unui singur jucător la un anumit eveniment (cum ar fi Numărul total de goluri marcate de jucătorul X în liga Y) sau ofertele de pariere „Head to Head" care implică performanțele a doi jucători la anumite evenimente, dacă oricare din următoarele apariții/situații de mai jos au loc pentru oricare dintre participanții din lista de selecție, pariurile vor fi considerate nule: (i) nu participă deloc la eveniment (ii) nu participă la cel puțin un alt meci după ce pariul a fost plasat, (iii) ajunge la aceeași valoare ca celălalt participant.
 27. Pe durata anumitor evenimente, 888 Romania Limited poate decide să ofere la pariere o selecție redusă de participanți și poate include, de asemenea, opțiuni de pariere cum ar fi „oricare altul", „terenul" sau similare. Această opțiune include toți participanții care nu au fost prezentați, cu excepția celor care au fost menționați specific ca fiind disponibili.
 28. Ofertele care foc o referire specifică la performanța participantului/participanților la un anumit eveniment (de ex. Jucătorul X vs. Terenul) vor fi considerate nule dacă participantul (participanții) menționat (menționați) nu participă la competiție.
 29. Orice formă de calificare înaintea evenimentului principal este considerată o parte validă din respectiva competiție. Astfel, orice participant care este eliminat în calificări va fi considerat că a pierdut față de oricine care este deja calificat sau reușește să învingă în calificări.
 30. Ofertele de pariere care inițial cer participantului (participanților) să concureze în două sau mai multe etape/tururi pentru a avansa în faza/runda următoare a unei competiții vor rămâne valabile indiferent de amânarea/mutarea zilelor de desfășurare a meciului, cu condiția ca respectivul meci (sau meciuri) să se desfășoare efectiv în intervalul specificat pentru competiție.
 31. Un pariu pe „Se califică" în condițiile inițiale care cer doar o etapă/tur pentru a avansa în faza/runda următoare a competiției (inclusiv orice eventuală prelungire/meciuri suplimentare, de ex. rejucări) va fi declarat nul dacă meciul respectiv nu este decis în termen de 36 de ore de la ora inițială de start.
 32. În cazul în care un eveniment va fi mutat de la locul de desfășurare anunțat inițial și/sau va fi schimbată suprafața de joc, acest lucru nu va fi tratat ca o cauză pentru anularea ofertelor, cu excepția cazului în care: (i) regulile specifice sportului impun astfel și/sau noua locație în care are loc evenimentul este terenul de "acasă" al unui participant implicat în meci, cu excepția cazurilor de mai jos. Ca un principiu general, 888 se va referi la Echipa de acasă (gazdă) și la Echipa oaspete (în deplasare), în conformitate cu definiția emisă de asociația de guvernare pentru respectivul meci/competiție. Pariurile pe meciurile jucate pe așa-numitele "Terenuri neutre" vor rămâne valabile, indiferent dacă aceste informații au fost detaliate în oferta de pariuri și/sau poziționarea echipelor pe afișajul/ecranul de pariere. În cazurile în care există o discrepanță între poziționarea echipelor / participanților pe site-ul oficial și plasarea lor pe afișaj/ecranul de pariere și această discrepanță are un efect semnificativ asupra cotelor meciului/competiției, 888 va anula pariurile afectate. O astfel de eventualitate este avută în vedere doar în cazurile în care discrepanța are un efect material și vizibil asupra cotelor. De exemplu, în cazurile de schimbare a echipelor de acasă și de deplasare într-un meci de Hochei pe gheață, 888 va anula pariurile. Cu toate acestea, 888 va considera valide pariurile plasate pe evenimente în care nu se consideră un avantaj așa-numitul ”teren de domiciliu” și în cazurile de locații neutre. Exemple de astfel de cazuri includ, dar nu se limitează la, turnee de tenis, lupte MMA, concursuri la simplu în general, sau evenimente specifice, cum ar fi etapele finale / târzii ale competițiilor de echipe care sunt organizate în locații prestabilite, cum ar fi Superbowl, Finala celor 4 a NCAA sau finala Cupei italiene de fotbal, chiar dacă locația poate fi considerată un potențial teren de "acasă" pentru oricare dintre echipele implicate. În astfel de cazuri, evenimentele menționate vor fi considerate ca fiind jucate în locuri neutre și toate pariurile sunt valabile indiferent de poziționarea echipelor / participanților pe site-ul oficial și plasarea lor pe afișaj/ecran.
 33. Informațiile referitoare la genul echipelor, grupele de vârstă și echipele de tineret, precum și la definițiile diverse ale echipelor de rezerve (de ex. echipele B și C) vor fi tratate ca informații suplimentare. Includerea (sau lipsa) și corectitudinea acestor informații nu vor fi tratate ca o cauză suficientă pentru anularea ofertelor referitoare la meci/eveniment, cu condiția ca acestea să nu cauzeze o inconsistență evidentă a cotelor oferite.
 34. Cu toate că 888 Romania Limited ia toate măsurile necesare pentru a asigura o redare cât mai fidelă a tuturor componentelor implicate într-o ofertă de pariere, se va presupune că anumite valori nu pot fi reprezentate diferit datorită diferitelor interpretări rezultate din adaptările în altă limbă. Astfel de inconsistențe lingvistice nu vor fi considerate ca o cauză suficientă pentru anularea ofertelor referitoare la meci/eveniment, considerându-se faptul că nu creează incertitudine pentru alți participanți. Același lucru se aplică pentru valorile referitoare la evenimente, nume de echipe, nume de sponsori, etc.
 35. În cazul pariurilor unde există referință la intervale de timp, acestea vor fi interpretate astfel: “în primele 30 de minute” va include orice întâmplare până la 0 ore 29 de minute și 59 de secunde; “între 10 și 20 de minute” va include orice întâmplare între 10 minute și 0 secunde și 19 minute și 59 de secunde.
 36. Dacă nu se specifică altfel în oferta de pariere sau în regulile specifice sportului, pariurile referitoare la durata unui eveniment/meci care includ cifre care nu sunt numere întregi (de ex. 88,5 minute sau X,5 runde) necesită terminarea completă a numărului întreg al duratei prezentate pentru ca acestea să fie considerate a fi câștigate. De exemplu: un pariu la Peste/Sub 88,5 minute la un meci de Tenis va avea rezultatul determinat ca Peste doar dacă se desfășoară pentru cel puțin 89 de minute complete.
 37. 888 Romania Limited recunoaște faptul că unele pariuri pot necesita o rotunjire a procentajelor, unităților sau altor criterii care sunt decisive pentru determinarea rezultatului pariului. În acest caz, 888 Romania Limited își rezervă dreptul de a ajusta și de a determina rezultatul în consecință.
 38. Orice referință la golurile marcate de anumiți jucători nu vor conta dacă sunt definite ca „autogoluri" (înscrise în propria poartă), cu excepția cazului în care se specifică altfel.
 39. Orice referință la confederație, naționalitate sau similar se va supune definiției asociației conducătoare.
 40. Toate medaliile câștigate de o echipă/națiune la o competiție vor conta ca o singură (1) medalie, indiferent de numărul membrilor echipei.
 41. Ofertele referitoare la numărul total de apariții/evenimente marcate/consemnate de un anumit jucător, într-o performanță a unei singure echipe într-o anumită competiție (cum ar fi Total goluri marcate de Jucătorul X pentru Echipa Y) vor lua în considerare doar numărul total de apariții/evenimente marcate/consemnate de către respectivul jucător în timp ce joacă pentru respectiva echipă în competiția specificată. Dacă oricare dintre următoarele apariții/situații de mai jos se întâmplă jucătorului menționat, pariurile vor fi considerate nule: (i) nu ia parte la cel puțin 50% din meciurile prevăzute în competiție (fără a include eventualele meciuri din Play-off/Play-out/Pre-sezon); (ii) nu ia parte la cel puțin încă un meci după pariul a fost plasat.
 42. Ofertele referitoare la anumite persoane care să ocupe o anumită poziție/post/funcție la o anumită dată (de ex. Ministrul X să fie în continuare Ministru la data Y, Jucătorul/Antrenorul să fie în continuare la Echipa Y la Data Z) se referă la situația în care persoana în cauză să păstreze (sau alternativ să fie numită în) poziția respectivă în mod continuu între momentul plasării pariului și termenul limită specificat. Dacă persoana părăsește poziția din orice motiv înainte de termenul limită specificat, rezultatul pariului va fi considerat a fi că nu s-a îndeplinit. Acest lucru este valabil chiar și în cazurile în care persoana este re-instalată/transferată din nou în aceeași poziție/post/funcție și chiar dacă la termenul limită specificat persoana ocupă încă o dată aceeași poziție/post/funcție la care se referă pariul. Determinarea rezultatului va ține cont și de jucătorii împrumutați.

6. Regula lui Tattersall nr. 4

 1. În cazul unei entități care nu se înscrie sau care nu este Participantă, cotele celorlalte entități înscrise sau Participanți rămași sunt reduse în conformitate cu așa numita Regulă a lui Tattersall nr. 4.
  1. Pariu pe câștigător:
   Cotele curente ale entității retrase/Reducerile în procente din câștigul net
   1,3 și mai mic 75%
   1,31 la 1,40 70%
   1,41 la 1,53 65%
   1,54 la 1,62 60%
   1,63 la 1,80 55%
   1,81 la 1,95 50%
   1,96 la 2,20 45%
   2,21 la 2,50 40%
   2,51 la 2,75 35%
   2,76 la 3,25 30%
   3,26 la 4,00 25%
   4,01 la 5,00 20%
   5,01 la 6,50 15%
   6,51 la 10,00 10%
   10,01 la 15,00 5%
   15,01 și mai mare Nu se face nici o deducere
  2. Pariu pe loc:
   Cotele curente ale entității retrase/Reducerile în procente din câștigul net
   1,06 și mai mic 55%
   1,07 la 1,14 45%
   1,15 la 1,25 40%
   1,26 la 1,52 30%
   1,53 la 1,85 25%
   1,86 la 2,40 20%
   2,41 la 3,15 15%
   3,16 la 4,00 10%
   4,01 la 5,00 5%
   5,01 și mai mare Nu se face nici o deducere
 2. În cazul în care două sau mai multe entități nu se înscriu sau nu sunt Participante, reducerea totală nu va depăși 75%. Deducerea în acest caz se va baza pe cotele totale ale entităților care s-au retras.

Secțiunea C – Reguli specifice sporturilor/categoriilor

1. Evenimente olimpice și campionate

 1. Toate condițiile prezentate în această secțiune au prioritate asupra oricărei alte reguli sau condiții prezentate în cuprinsul acestor Termeni și Condiții.
 2. Toate pariurile sunt valabile cu condiția ca evenimentul să fie ținut și decis pe durata campionatului și a anului la care face referință, indiferent de orice schimbare a locului de desfășurare.
 3. Această clauză se aplică la ofertele care îndeplinesc în mod rezonabil oricare din următoarele criterii:
  1. pariul se referă la evenimente programate pentru faza finală a evenimentelor care fac parte din competițiile Olimpice, Mondiale sau Continentale;
  2. faza finală a evenimentului este restricționată ca timp.

2. Fotbal american

 1. Dacă nu este specificat altfel, toate pariurile la Fotbal american sunt determinate pe baza rezultatului după așa numitele prelungiri.
 2. Toate celelalte oferte vor fi declarate nule dacă nu s-au jucat cel puțin 55 de minute, cu excepția acelor rezultate care au fost decise înainte de abandon și nu mai pot fi modificate indiferent de rezultatele ulterioare, care vor fi determinate conform cu rezultatul decis.
 3. Pariurile „Head to Head" și “Peste/Sub” care implică performanța unuia sau a mai multor jucători în meci/eveniment/turneu sunt considerate a fi valabile cu condiția ca toți jucătorii prezentați să participe la meci/eveniment/turneu la un anumit moment pentru ca pariurile să fie în vigoare.

3. Atletism

 1. Dacă nu este specificat altfel, toate pariurile la Atletism sunt determinate pe baza rezultatului după ultima etapă a competiției. Dacă niciunul dintre participanții prezentați nu participă la etapa finală, toate pariurile vor fi nule, cu excepția cazului în care asociația care conduce urmează proceduri specifice de departajare, caz în care, acestea vor fi considerate valabile.
 2. Toate ofertele de pariere vor fi determinate la prezentarea primului rezultat oficial. Totuși, 888 Romania Limited va lua în considerare și determina/re-determina rezultatele în consecință dacă apar modificări la rezultatul oficial în termen de 24 de ore după ce evenimentul a avut loc. Pentru ca o astfel de eventualitate să fie considerată, protestul trebuie să fie atribuibil incidentelor apărute exclusiv pe durata evenimentului, cum ar fi călcarea liniei, împingeri sau predări greșite de ștafetă, etc. Nu se vor lua în considerare cazurile de dopaj. Rezultatul disponibil la terminarea celor 24 de ore menționate mai sus va fi considerat obligatoriu indiferent de oricare alte proteste, modificări ulterioare la rezultatul oficial, etc.
 3. Dacă doi sau mai mulți participanți participă la diferite serii pe durata unei competiții, toate ofertele „Head to Head" între ele vor fi considerate nule, cu excepția cazului în care există o etapă ulterioară în competiție în care cel puțin unul dintre ei se califică.
 4. Un participant care este descalificat datorită încălcării procedurii de start (start fals) va fi considerat că a participat la eveniment.

4. Regulile fotbalului australian

 1. Dacă nu se declară altfel în mod expres, în cazul în care un meci sau oricare perioadă specificată (de ex. prima repriză, sfertul 3, etc.) se termină indecis, rezultatul pariurilor va fi stabilit conform cu regula numită „dead-heat". În acest caz, plata se va calcula după ce cotele sunt împărțite și după aceea înmulțite cu miza, indiferent dacă plata netă este mai mică decât miza deținătorului contului de joc.
 2. Dacă nu se specifică altfel, toate pariurile referitoare la meciuri vor avea rezultatul stabilit conform cu rezultatul de la finalul sfertului 4 (durata normală).
 3. Toate pariurile care se referă la performanța jucătorului, precum și la pariurile „Head to Head" și „Peste/Sub" ce implică performanțele unuia sau mai multor jucători dintr-un singur meci/eveniment sunt considerate valide dacă respectivii jucători joacă chiar de la începutul meciului.
 4. Primul marcator din meci/sfertul 1 - Mizele vor fi returnate pentru jucătorii care nu fac parte din 21-ul de start. Pariurile pe Primul marcator din meci nu necesită marcarea golului în sfertul 1. Dacă în perioada specificată nu se va marca niciun gol, toate pariurile vor fi considerate a fi nule.
 5. Primul marcator din sfertul 2, 3 sau 4 - Toate pariurile rămân valabile indiferent de participarea jucătorului (sau lipsa sa) în sfertul prezentat și meci. Dacă în sfertul specificat nu se va marca niciun gol, toate pariurile vor fi considerate a fi nule.
 6. Parierea „Wire-to-Wire" se referă la care echipă (dacă există) se află la conducere la finalul fiecărui sfert.
 7. Dacă este nevoie de o rejucare/meciuri suplimentare pentru a stabili orice poziție din clasament, câștigătorul ligii, etc., rezultatele care apar din aceste rejucări/meciuri suplimentare vor fi folosite pentru a stabili rezultatul respectivei oferte de pariere.
 8. Pentru parierea pe meci la o Finală mare, parierea este specifică pentru următorul meci de jucat sau pentru meciul curent, în cazul unei parieri live. Pariurile nu se vor transfera către rejucare și se va adăuga o nouă ofertă pentru toate meciurile următoare.
 9. La stabilirea rezultatului ofertelor care se referă la performanțele a două sau mai multe persoane/echipe pentru o perioadă de timp/competiție specificată, etapele de eliminare din cadrul „Finalelor" vor conta la stabilirea rezultatului. Dacă două echipe sunt eliminate în aceeași fază, echipa care a terminat mai sus în clasamentul AFL la finalul sezonului regulat va fi considerată că a obținut o poziție mai bună.
 10. Toate pariurile rămân valabile, indiferent de modificarea locului de desfășurare a meciului.

5. Badminton

 1. Termenii și condițiile prezentate pentru Tenis se aplică acolo unde corespund.

6. Baseball

 1. Dacă nu este prevăzut diferit, pariurile la Baseball sunt determinate pe baza rezultatului după toate eventualele reprize suplimentare și indiferent de numărul de reprize jucate, după cum sunt declarate de către asociația organizatoare.
 2. Un pariu este declarat nul la un meci anulat sau amânat care nu a început sau în cazul în care nu a fost stabilit un rezultat în termen de 12 ore de la ora de start programată.
 3. Pariurile „Meci" vor fi declarate nule în cazul unei remize după eventualele reprize suplimentare. Toate celelalte oferte la care se poate determina rezultatul în mod rezonabil (de ex. „Peste/Sub", „Handicap" și „Impar/Par") vor fi determinate conform cu rezultatul după reprizele suplimentare.
 4. Pentru ca pariurile să fie valabile, pariurile „Handicap”, „Peste/Sub" și „Impar/Par” necesită terminarea tuturor innings (unități de joc specifice baseball) programate sau a cel puțin 8,5 innings (unități de joc specifice baseball) dacă echipa gazdă este în avantaj. Aceasta se aplică la toate ofertele cu excepția acelora la care rezultatul a fost decis anterior abandonului și nu mai poate fi modificat indiferent de evenimentele ulterioare. La acestea rezultatul va fi determinat conform cu rezultatul decis.
 5. Numele așa numitului pitcher de start nu are relevanță asupra modului în care se determină rezultatul ofertelor.
 6. În scop de determinare a rezultatului, pariurile „Prima jumătate" sunt considerate că se referă la rezultatele care apar în urma primelor 5 reprize. Toate cele 5 reprize trebuie să se încheie pentru ca pariurile să fie valabile, cu excepția acelor oferte ale căror rezultate au fost decise înainte de abandon și nu mai pot fi modificate indiferent de evenimentele ulterioare, care vor fi determinate conform cu rezultatul decis.
 7. Pariurile „Head to Head" și “Peste/Sub” care implică performanța unuia sau a mai multor jucători în meci/eveniment/turneu sunt considerate a fi valabile cu condiția ca toți jucătorii prezentați să participe la meci/eveniment/turneu la un anumit moment pentru ca pariurile să fie în vigoare.
 8. Toate pariurile care se referă la Totalurile colective ale turneului (cum ar fi Run-urile, etc.) vor fi determinate în funcție de statisticile oficiale ale asociației conducătoare. Dacă nu este specificat altfel, valorile cumulative ale acestor pariuri vor include eventualele prelungiri (de ex. reprize suplimentare).

7. Baschet

 1. Un pariu la Baschet este determinat în funcție de Rezultatul după așa numitele prelungiri, dacă nu este specificat altfel.
 2. Pariurile care se referă la rezultatul meciului (cum ar fi „Moneyline") de la egalități care sunt decise după două sau mai multe meciuri vor avea anulată oferta „Inclusiv prelungiri" în cazul în care meciul se termină cu o remiză și nu se mai joacă nimic după aceea în meciul respectiv.
 3. La egalitățile în mai multe runde, toate punctele colectate pe durata perioadei de prelungiri vor conta pentru determinarea rezultatului final pentru respectivul meci.
 4. Pariurile „Head to Head" și “Peste/Sub” care implică performanța unuia sau a mai multor jucători în meci/eveniment/turneu sunt considerate a fi valabile cu condiția ca toți jucătorii prezentați să participe la meci/eveniment/turneu la un anumit moment pentru ca pariurile să fie în vigoare.
 5. Toate pariurile care se referă la Totalurile colective ale turneului (cum ar fi Puncte, Recuperări, Pase decisive, etc.) vor avea rezultatul determinat în funcție de statisticile oficiale ale asociației conducătoare. Dacă nu este specificat altfel, valorile cumulative ale acestor pariuri vor include eventualele prelungiri (de ex. Prelungiri).

8. Volei pe plaja

 1. Toate pariurile vor rămâne valabile atâta timp cât meciul/oferta se joacă în timpul turneului, indiferent de orice modificări în program, condiții, etc., cu excepția cazului în care s-au agreat alte condiții.
 2. Ofertele de pariere „Meci” se bazează pe principul general al avansului în turneu sau al câștigării turneului, în funcție de faza competiției la care meciul se referă. Avansarea echipei către runda următoare sau câștigarea turneului va fi considerată câștigătoarea pariului indiferent de durata meciului, retrageri, descalificări, etc. Aceste pariuri necesită finalizarea a cel puțin unui set pentru ca pariurile să fie valabile.
 3. Ofertele „Peste/Sub” la meciurile/evenimentele neterminate și al căror rezultat este deja stabilit înainte de întrerupere și/sau orice continuare ulterioară a jocului nu ar putea produce un rezultat diferit pentru ofertele respective, vor avea rezultatul determinat pe baza rezultatului obținut până la întrerupere. Pentru calcularea acestor determinări ale rezultatului, se va adăuga, în funcție de caz, numărul minim de apariții care era necesar pentru a aduce oferta la închiderea naturală, în funcție de numărul de seturi prevăzute pentru meci. Dacă acest calcul produce o situație în care nicio modificare posibilă nu poate afecta rezultatul ofertei, acest rezultat va fi determinat astfel. Pentru referință, consultați exemplele de la secțiunea Tenis.
 4. Ofertele „Handicap” necesită finalizarea tuturor seturilor prevăzute pentru ca pariurile să fie valabile, cu excepția acelor evenimente al căror rezultat este deja stabilit înainte de întrerupere și/sau orice continuare ulterioară a jocului nu ar putea produce un rezultat diferit pentru respectivele oferte care vor avea rezultatul determinat în acest mod. Pentru referință, consultați exemplele de la secțiunea Tenis.
 5. Toate ofertele „Scorul exact”, „Impar/Par” și acele oferte care se referă la câștigătorul unei anumite perioade din meci (exemplu „Echipa care să câștige primul set”) necesită finalizarea respectivei părți a meciului.

9. Box

 1. La toate ofertele, rezultatul va fi determinat imediat conform cu rezultatul oficial al organizației conducătoare corespunzătoare, conform anunțului prezentatorului din ring de la terminarea meciului.
 2. În scopul determinării rezultatului, în cazul în care meciul este întrerupt între runde din orice motiv, de exemplu retragerea înainte de începerea unei runde, descalificarea, nu s-a răspuns la clopot, meciul va fi considerat a fi terminat la finalul rundei anterioare.
 3. Ofertele la meciurile declarate ca fiind „Fără contestație" sau „Remiză tehnică" vor fi anulate, cu excepția acelor oferte ale căror rezultat a fost decis înainte de abandon și nu mai poate fi modificat indiferent de evenimentele ulterioare, care vor fi determinate conform cu rezultatul decis.
 4. Dacă din orice motiv, este modificat numărul de runde dintr-un meci, ofertele care fac o referire specifică la runde, cum ar fi „Parierea pe rundă", „Grup de runde", „Peste/Sub", „Metoda victoriei" și „Să ajungă la final” vor fi declarate nule.
 5. În scopul determinării rezultatelor, parierea pe runde sau grupuri de runde se referă la un boxer care va câștiga prin KO (Knockout), TKO (Knockout tehnic) sau descalificare pe durata respectivei runde sau a grupului de runde. Dacă din orice motiv, este decisă o decizie la puncte înainte de terminarea numărului total de runde programate sau un boxer este descalificat, rezultatele pariurilor vor fi determinate în funcție de runda în care lupta a fost oprită. Pariurile care nominalizează „câștigă la puncte" vor fi considerate câștigătoare doar dacă este terminat numărul total de runde.
 6. Pentru ca un meci să fie declarat ca fiind decis la „puncte" (de ex. definiția diferită pentru „decizie"), trebuie terminate toate rundele programate. Toate celelalte decizii ( de ex. KO, TKO, retragere, arbitraj compromis, descalificare, nu s-a răspuns la clopot, spart capete, lovitură sub centură, etc.) vor avea rezultatele determinate ca și cum boxerul a câștigat fără nevoia unei decizii, adică „înainte de clopotul de start".
 7. Pariurile referitoare la durata rundei/luptei reprezintă timpul efectiv trecut în rundă/meci, după caz, în funcție de durata programată pentru rundă/luptă. De exemplu, un pariu pe Peste 4,5 Runde totale la un meci de box va avea rezultatul determinat ca Peste imediat după ce trece un minut și jumătate din Runda 5.

10. Cricket

 1. Regulile generale ale jocului de cricket
  1. În cazul în care nu s-au oferit cote pentru egalitate și meciul/oferta se termină la egalitate, pariurile vor avea rezultatul stabilit conform regulii „dead-heat" în care plata va fi calculată după ce cotele sunt împărțite și înmulțite cu miza, indiferent dacă plata netă este mai mică decât miza deținătorului contului de joc. Dacă această situație va fi incidentă, va fi prezentată în comun cu oferta de pariere. În competițiile la care sunt utilizate alte mijloace pentru a determina câștigătorul după o egalitate ("Bowl out" sau „Super over"), atunci ofertele vor avea rezultatul stabilit în funcție de rezultatul după parcurgerea acestor prelungiri.
  2. "Parteneriatul cu cea mai mare deschidere" necesită ca ambele părți să termine parteneriatele lor de deschidere cu excepția acelor situații în care un rezultat a fost deja stabilit.
  3. Oferta „Head to Head” pentru „Batting" necesită ca ambii jucători să fie în marcajul de lovire în timp ce se joacă o minge, fără a fi necesar să fie cu fața la minge. În cazul în care reprizele niciunui batsman nu sunt finalizate, pariurile vor fi anulate cu excepția acelor situații în care un rezultat a fost stabilit deja.
  4. Oferta „Head to Head” pentru „Bowling" necesită ca ambii jucători să joace cel puțin 1 minge pentru ca pariul să fie valabil.
  5. Totalul „Run-uri Batsman" (Peste/Sub) necesită finalizarea reprizelor. În cazurile în care reprizele unui batsman se termină datorită condițiilor meteo sau a luminii slabe, toate pariurile pentru care rezultatul nu a fost stabilit vor fi declarate nule. Un rezultat se consideră a fi stabilit dacă un Batsman a depășit totalul Run la care pariul a fost acceptat, a fost demis sau o repriză a fost declarată. De exemplu, dacă punctajul unui Batsman este de 50 „Fără să fie Out" când jocul sau reprizele sunt terminate datorită luminii slabe sau ploii, toate pariurile pe Run-urile 50,5 vor fi anulate. Însă, toate pariurile pe „Peste 49,5 Run-uri" vor fi considerate ca fiind câștigătoare în timp ce pariurile pe „Sub 49,5 Run-uri" vor fi considerate ca pierdute. Dacă un batsman se retrage datorită unei accidentări, punctajul său la finalul reprizelor echipei sale va fi considerat rezultatul pentru respectivul pariu.
  6. La parierea „Căderea următorului Wicket", dacă oricare dintre batsmani se retrage datorită accidentării înainte de stabilirea unui rezultat, toate pariurile vor fi declarate nule. Un rezultat se consideră a fi stabilit dacă totalul de reprize a depășit totalul de Run-uri la care pariul a fost acceptat. Dacă echipa declară sau atinge ținta sa, totalul obținut de echipa la lovire va reprezenta rezultatul evenimentului. Dacă un parteneriat este întrerupt datorită condițiilor meteo, toate pariurile vor rămâne valabile, cu excepția cazului în care jocul nu se va mai relua. În acest caz, toate pariurile al căror rezultat nu a fost stabilit vor fi declarate nule.
  7. Pentru parierea pe „Următorul over" (Peste/Sub și Impar/Par), punctele extra sunt incluse pentru a stabili rezultatul pariului. Pariurile vor fi nule dacă Over-ul nu este finalizat, cu excepția cazului în care rezultatul a fost deja stabilit. Evenimentul se referă doar la Over-ul prezentat (de ex. „Al 5-lea Over" se referă la Over-ul numărul 5, adică Over-ul care urmează imediat după Over-ul numărul 4.
  8. La „Cursa spre X Run-uri" ambii jucători trebuie să înceapă loviturile pentru ca pariurile să fie valabile.
  9. Pentru Run-urile „Primul Over", Over-ul trebuie finalizat pentru ca pariul să fie valabil, cu excepția cazului în care range-ul maxim oferit a fost deja atins. Toate punctele Extra contează în ceea ce privește stabilirea rezultatului.
  10. Pentru parierea „Modalitatea la prima marcare", dacă Run-urile vor fi marcate de la un „Fără minge", punctele extra vor fi considerate ca fiind varianta câștigătoare.
  11. La parierea „Wicket 1-ul Over", Over-ul trebuie să fie finalizat pentru ca pariurile să fie valabile, cu excepția cazului în care un wicket a căzut deja.
  12. La parierea „Următorul om eliminat", pariurile vor fi declarate nule dacă oricare jucător se retrage datorită unei accidentări înainte ca wicket-ul să cadă sau dacă nu mai există alte wicket-uri. Ambii Batsmeni numiți trebuie să lovească la căderea wicket-ului nominalizat pentru ca pariurile să fie valabile.
  13. La parierea „Metoda eliminării", pariurile vor fi declarate nule dacă oricare jucător se retrage datorită unei accidentări înainte ca wicket-ul să cadă sau dacă nu mai există alte wicket-uri. „Oricare altul" include wicket lovit, minge manevrată, obstrucționarea terenului, expirarea timpului sau lovirea de două ori a mingii.
  14. Pentru parierea Impar/Par o minge trebuie jucată pentru ca pariurile să fie valabile.
  15. Pariurile „Top Batsman” și „Top Bowler” plasate pe orice jucător care nu este în 11-le de start vor fi declarate nule. Pariurile pe jucătorii care sunt selecționați însă nu lovesc sau se află în câmp vor avea rezultatul determinat ca pierdut.
  16. Determinarea rezultatului la „Wide-uri” se va baza pe „Run-uri” marcate din „Wide-uri” și nu pe numărul de „Wide-uri” bowled.
 2. Over-uri limitate (inclusiv Internaționale de o zi, Twentys (20s) și Meciuri interne de cricket de o zi)
  1. Dacă meciul va fi transferat la o zi „de rezervă", toate pariurile rămân valabile.
  2. Parierea ”Head to Head” se plătește pe baza rezultatului oficial. În cazul unei egalități, regulile „dead heat” explicate la Clauza 1 a Regulilor generale ale jocului de cricket se pot aplica dacă nu se folosește o altă metodă de departajare pentru a stabili câștigătorul (cum ar fi super over, bowl-off), caz în care rezultatul va fi stabilit în funcție de rezultatul acestei metode. Dacă meciul va fi declarat „fără rezultat" toate pariurile sunt nule. Oricare altă pariere pe meci (exemple High Bats, Cei mai mulți șesari, Batting & Bowling Head to Head etc.) nu vor include niciun rezultat care apare ca urmare a desfășurării unui tiebreaker.
  3. „Top Batsman/Bowler” necesită un minim de 20 de over-uri care să fie bowled la fiecare innings (unități de joc specifice baseball) pentru un Meci de o zi, cu excepția cazului în care o echipă este All-Out sau meciul este finalizat; sau un minim de 5 over-uri să fie bowled la fiecare innings (unități de joc specifice baseball) pentru un meci Twenty 20, cu excepția cazului în care o echipă este All-Out sau meciul este finalizat.
  4. Pentru parierea „Total Run-uri echipă”, toate pariurile vor fi declarate nule dacă numărul de Over-uri va fi redus datorită vremii sau din oricare alt motiv, de la numărul standard stabilit de Over-uri la un meci Twenty 20 sau la oricare alt meci cu Over-uri limitate. Dacă rezultatul unei astfel de oferte are rezultatul deja determinat înainte de întrerupere și nicio desfășurare ulterioară a jocului nu poate modifica rezultatul unor astfel de pariuri, atunci acestea vor avea rezultatul determinat astfel.
  5. Pentru „Run-urile totale ale echipei" numărul complet de Over-uri trebuie jucate pentru ca pariurile să fie valabile (de ex. Run-uri repriză - 20 Over-uri, Primele 15 Over-uri) cu excepția cazului în care repriza se termină natural (câștig/pierdere/eliminare) sau ca urmare a faptului că rezultatul a fost deja stabilit când numărul de over-uri este redus. Reglările Duckworth-Lewis nu contează în ceea ce privește pariurile.
  6. Pentru parierea „Cei mai mulți Pătrari/Șesari/Wide-uri/Run-out-uri”, dacă apariția ploii (sau oricare altă întârziere) are ca rezultat reducerea numărului de Over-uri de la valoarea inițială prevăzută la momentul acceptării pariului, atunci toate pariurile deschise vor fi declarate nule, cu condiția ca reducerea la fiecare Innings (unități de joc specifice baseball) să fie de 3 sau mai multe Over-uri la un meci Twenty 20 și de 5 sau mai multe Over-uri la alte meciuri cu Over-uri limitate. În cazul în care reducerea este de 2 sau mai puține Over-uri la un meci Twenty 20 și de 4 sau mai puține Over-uri la alte meciuri cu Over-uri limitate, pariurile vor rămâne valabile. Dacă rezultatul unei astfel de oferte are rezultatul deja determinat înainte de întrerupere și nicio desfășurare ulterioară a jocului nu poate modifica rezultatul unor astfel de pariuri, atunci acestea vor avea rezultatul determinat astfel.
  7. Pentru parierea „Total Pătrari/Șesari/Wide-uri/Run-out-uri" dacă apariția ploii (sau oricare altă întârziere) are ca rezultat reducerea numărului de Over-uri de la valoarea inițială prevăzută la momentul acceptării pariului, atunci toate pariurile deschise vor fi declarate nule, cu condiția ca reducerea la fiecare Innings (unități de joc specifice baseball) să fie de 3 sau mai multe Over-uri la un meci Twenty 20 și de 5 sau mai multe Over-uri la alte meciuri cu Over-uri limitate. În cazul în care reducerea este de 2 sau mai puține Over-uri la un meci Twenty 20 și de 4 sau mai puține Over-uri la alte meciuri cu Over-uri limitate, pariurile vor rămâne valabile. Dacă rezultatul unei astfel de oferte are rezultatul deja determinat înainte de întrerupere și nicio desfășurare ulterioară a jocului nu poate modifica rezultatul unor astfel de pariuri, atunci acestea vor avea rezultatul determinat astfel.
  8. Pariurile „Diferența câștigătoare" sunt nule dacă există orice reducere la Over-urile programate inițial pentru oricare dintre echipe.
  9. Pariurile Cel mai mare punctaj individual sunt nule dacă există orice reducere în Over-urile programate pentru oricare dintre echipe, cu excepția cazului în care un „O sută de puncte" au fost deja marcate.
  10. La Echipa cu cel mai mare punctaj individual trebuie să existe un rezultat oficial al meciului pentru ca pariurile să fie valabile.
  11. Pentru parierea „Echipa pentru Top Batsman”, dacă apariția ploii (sau oricare altă întârziere) are ca rezultat reducerea numărului de Over-uri de la valoarea inițială prevăzută la momentul acceptării pariului, atunci toate pariurile deschise vor fi declarate nule cu condiția ca reducerea la fiecare Innings (unități de joc specifice baseball) să fie de 3 sau mai multe Over-uri la un meci Twenty 20 și de 5 sau mai multe Over-uri la alte meciuri cu Over-uri limitate. În cazul în care reducerea este de 2 sau mai puține Over-uri la un meci Twenty 20 și de 4 sau mai puține Over-uri la alte meciuri cu Over-uri limitate, pariurile vor rămâne valabile. Dacă rezultatul unei astfel de oferte are rezultatul deja determinat înainte de întrerupere și nicio desfășurare ulterioară a jocului nu poate modifica rezultatul unor astfel de pariuri, atunci acestea vor avea rezultatul determinat astfel. În cazul unei egalități, regulile “dead heat” se pot aplica, conform explicațiilor din Clauza 1 a Regulilor generale ale jocului de Cricket.
  12. Pentru parierea „Fifty/Century în Meci”, dacă apariția ploii (sau oricare altă întârziere) are ca rezultat reducerea numărului de Over-uri de la valoarea inițială prevăzută la momentul acceptării pariului, atunci toate pariurile deschise vor fi declarate nule cu condiția ca reducerea la fiecare Innings (unități de joc specifice baseball) să fie de 3 sau mai multe Over-uri la un meci Twenty 20 și de 5 sau mai multe Over-uri la alte meciuri cu Over-uri limitate. În cazul în care reducerea este de 2 sau mai puține Over-uri la un meci Twenty 20 și de 4 sau mai puține Over-uri la alte meciuri cu Over-uri limitate, pariurile vor rămâne valabile. Dacă rezultatul unei astfel de oferte are rezultatul deja determinat înainte de întrerupere și nicio desfășurare ulterioară a jocului nu poate modifica rezultatul unor astfel de pariuri, atunci acestea vor avea rezultatul determinat astfel.
 3. Meciuri test/Meciuri din prima ligă (inclusiv întreceri interne, de ex. Sheffield Shield)
  1. Dacă un meci este abandonat oficial (de ex. datorită condițiilor precare ale terenului), atunci toate pariurile nedecise de la meci vor fi anulate.
  2. La parierea pe „Rezultatul meciului" în cazul unei egalități (când ambele echipe au terminat două reprize fiecare și au același scor), toate pariurile pe oricare echipă câștigătoare pot fi plătite ca un “dead heat”, conform explicațiilor din Clauza 1 a Regulilor generale ale jocului de cricket, în timp ce pariurile pe indecis sunt considerate pariuri pierdute.
  3. La ofertele „1 2 (mizele se returnează în caz de egalitate)", pariurile sunt nule dacă meciul se termină indecis sau la egalitate.
  4. La ofertele „Șansă dublă", pariurile vor fi nule dacă meciul se termină la egalitate.
  5. Stabilirea rezultatului la ofertele „Cele mai multe puncte" se vor baza pe cine are cele mai multe puncte primite pentru meci (de ex. Sheffield Shield).
  6. Ofertele „Top Batsman/Bowler” (innings (unități de joc specifice baseball)) necesită finalizarea a 50 de Over-uri pentru ca pariurile să fie valabile, cu excepția cazului în care Innings (unități de joc specifice baseball) au ajuns la terminarea lor naturală (inclusiv „Innings (unități de joc specifice baseball) declarate”).
  7. Ofertele „Top Batsman/Bowler” (meci) necesită finalizarea a 50 de Over-uri pentru ca pariurile să fie valabile, cu excepția cazului în care Innings (unități de joc specifice baseball) au ajuns la terminarea lor naturală (inclusiv „Innings (unități de joc specifice baseball) declarate”).
  8. Pentru ofertele „Run-uri repriză" toate pariurile vor fi nule dacă nu sunt jucate 50 de over-uri, cu excepția cazului în care repriza s-a terminat natural sau este declarată. Dacă o repriză este declarată în orice moment, pariurile vor avea rezultatul stabilit conform cu totalul declarat.
  9. Parierea pe „Run-uri sesiune" necesită jucarea a 20 de over-uri într-o sesiune pentru ca pariurile să fie valabile.
  10. Pentru ofertele „Terminare meci de test", în care un meci se termină indecis, câștigătorul va fi considerat ca „Ziua 5, Sesiunea 3".
  11. Ofertele „Parteneriatul cu cea mai mare deschidere" se aplică doar la primele reprize.
  12. Ofertele „Conducerea la prima repriză" necesită ca ambele echipe să joace sau să declare primele lor reprize pentru ca pariurile să fie valabile. În cazul unei egalități se pot aplica regulile „dead heat”, conform explicațiilor din Clauza 1 a Regulilor generale ale jocului de cricket.
  13. Ofertele „O sută de puncte la prima repriză" necesită 50 de over-uri jucate, cu excepția cazului în care un rezultat a fost deja stabilit sau reprizele au ajuns la finalul lor natural (inclusiv reprizele declarate).
  14. Pentru „Fifty/Century/Double Century într-un meci” în meciuri de Test sau First class, pariurile vor fi anulate în meciurile trase la sorți, dacă numărul de Over-uri bowled este mai mic de 200, cu excepția cazului în care s-a stabilit deja un rezultat.
  15. Pentru „Fifty/Century/Double Century într-un meci” în „Innings (unități de joc specifice baseball) 1 Gazdă/Oaspete” în meciuri de Test sau First class, pariurile vor fi anulate dacă Innnings nu ajung la finalul lor natural (inclusiv reprizele declarate) sau dacă nu s-a stabilit deja un rezultat.
  16. Pentru „Fifty/Century/Double Century într-un meci” în Oricare Innings (unități de joc specifice baseball) 1 de la un meci de Test sau First class, pariurile vor fi anulate dacă Innnings nu ajung la finalul lor natural (inclusiv reprizele declarate) sau dacă nu s-a stabilit deja un rezultat.
  17. Pentru „Fifty/Century/Double Century într-un meci” în „Innings (unități de joc specifice baseball) 2 Gazdă/Oaspete” în meciuri de Test sau First class, pariurile vor fi anulate dacă numărul de Over-uri bowled pentru respectiva Innings (unități de joc specifice baseball) este mai mic de 50, cu excepția cazului în care s-a stabilit deja un rezultat.
 4. Parierea pe serii/turneu
  1. Dacă nu se oferă cote la indecis pentru un pariu „Câștigător serii" și seriile sunt indecise, toate pariurile vor fi declarate nule.
  2. Dacă un turneu nu este terminat, dar este declarat un câștigător sau mai mulți câștigători de către autoritatea guvernantă, pariurile sunt plătite pentru câștigător (câștigători) conform declarării (se pot aplica regulile „dead heat” din Clauza 1 a Regulilor generale ale jocului de cricket). Dacă nu este declarat niciun câștigător, toate pariurile vor fi considerate a fi nule.
  3. Toate pariurile pe turneu includ Finalele, cu excepția cazului în care este declarat altfel.
  4. Dacă din orice motiv, numărul de meciuri dintr-o Serie este modificat și nu reflectă numărul prevăzut de ofertă, toate ofertele „Scorul corect al seriei" vor fi declarate nule.
  5. La ofertele „Top marcator serie/Wicket Taker" când apare o egalitate, se aplică regulile „dead heat” explicate în Clauza 1 a Regulilor generale ale jocului de cricket. Nu se vor face rambursări pentru jucători care nu participă. Trebuie terminat cel puțin un joc pentru ca pariurile pe turneu/serie să fie valabile.
  6. Pariurile referitoare la performanțele unui anumit jucător/echipe dintr-o Serie/Turneu nu vor lua în considerare nicio statistică acumulată de la meciurile de încălzire.

11. Curling

 1. Determinarea rezultatelor referitoare la Curling se vor baza pe rezultatul după eventualele reprize suplimentare, dacă nu este specificat altfel.

12. Ciclism (Pe pistă & Rutier)

 1. Determinarea rezultatului ofertelor se va baza pe ciclistul/echipa care obține cea mai înaltă poziție la finalul etapei/evenimentului.
 2. Factorul decisiv la determinarea rezultatului pariurilor va fi plasarea cea mai bună la evenimentul specificat conform prezentării organizației oficiale la momentul prezentării pe podium, ignorându-se descalificările ulterioare, modificarea rezultatului oficial, etc.
 3. Toate pariurile „Head to Head" „Peste/Sub" având ca subiect performanța a unuia sau a mai multor cicliști la un eveniment/etapă sunt considerate valabile cu condiția ca toți cicliștii prezentați să participe la startul respectivului eveniment/etapă și cel puțin unul să termine respectivul eveniment/etapă.
 4. Pariurile referitoare la rezultatul după terminarea unui eveniment necesită ca terminarea completă a respectivului eveniment să fie considerată realizată complet și rezultatul declarat, în caz contrar pariurile vor fi declarate nule, cu excepția cazului în care rezultatul este deja stabilit. În cazul în care numărul complet de etape ale unui eveniment nu sunt finalizate pe deplin sau dacă organizatorii decid să elimine rezultatele de la anumite etape din calculul rezultatului oficial, atunci pariurile vor fi considerate valabile dacă numărul de etape excluse nu depășește 25% din numărul de etape pre-stabilite (fără prolog) la începutul competiției.
 5. Toate pariurile vor fi considerate a fi valabile cu condiția ca Evenimentul sau etapa respectivă la care se referă pariul să se desfășoare în același an, cu excepția cazului în care se convine altfel.
 6. Pariurile pe performanțele într-o anumită etapă rămân valabile indiferent de orice modificare a traseului considerată a fi potrivită de către organizatori și care este aplicată pe parcursul etapei. O excepție la aceasta o constituie cazul în care o etapă care are o caracteristică specială (de ex. o etapă de munte) este schimbată de organizatori, înainte de începerea etapei, într-o etapă care are o altă caracteristică predominantă (de ex.: contratimp sau etapă de șes). În aceste cazuri, pariurile plasate înainte de anunțarea modificării în conceptul etapei vor fi declarate nule.
 7. Dacă nu este specificat altfel, la un pariu de performanță a echipei/ciclistului de la un eveniment anume (cum ar fi Total victorii de etapă ale Echipei/Ciclistului X în Turul Y) sau ofertele de pariere „Head to Head” care implică performanțele a doi cicliști/două echipe în anumite evenimente, aparițiile din evenimentele care au următoarele denumiri nu vor conta în determinarea rezultatului: Prolog, Contratimp pe echipe.

13. Ciclocros

 1. Termenii și condițiile prezentate pentru Ciclism se aplică acolo unde corespund.

14. Fotbal

 1. Primul marcator - Pariul se referă la un anumit jucător care să fie marcator al primului gol, fie într-o anumită perioadă de timp a evenimentului (de ex. „Primul gol din meci” sau „Primul gol din repriza a 2-a”), fie la faptul că este primul marcator pentru echipa sa (de ex. „Primul marcator – Echipa X”). Mizele vor fi returnate în cazul jucătorilor care nu iau parte la meci sau intră pe terenul de joc după marcarea golului la care se referă pariul. Auto-golurile nu contează la determinarea rezultatului acestei oferte. Dacă golul la care face referire pariul este considerat un auto-gol, următorul jucător care marchează un gol (care nu este auto-gol) și este conform cu parametrii ofertei de pariere va fi considerat a fi rezultatul câștigător. Dacă nu se marchează niciun gol (sau nu există alte goluri anterioare, după caz) care să nu fie auto-goluri și care să îndeplinească parametrii ofertei de pariere, atunci toate pariurile vor fi considerate pierdute.
 2. Ultimul marcator - Pariul se referă la un anumit jucător care să fie marcator al ultimului gol, fie într-o anumită perioadă de timp a evenimentului (de ex. „Ultimul gol din meci” sau „Ultimul gol din repriza 1”), fie la faptul că este ultimul marcator pentru echipa sa (de ex. „Ultimul marcator – Echipa X”). Mizele vor fi returnate în cazul jucătorilor care nu iau parte deloc la meci. În toate celelalte cazuri, pariurile rămân valabile, indiferent de momentul intrării/înlocuirii jucătorului. Auto-golurile nu contează la determinarea rezultatului acestei oferte. Dacă golul la care face referire pariul este considerat un auto-gol, jucător care a marcat golul anterior (care nu este auto-gol) și este conform cu parametrii ofertei de pariere va fi considerat a fi rezultatul câștigător. Dacă nu se marchează niciun gol (sau nu există alte goluri anterioare, după caz) care să nu fie auto-goluri și care să îndeplinească parametrii ofertei de pariere, atunci toate pariurile vor fi considerate pierdute.
 3. „Scorecast" și „Matchcast” sunt oferte de pariere în care este posibilă parierea simultană pe o anumită apariție (de ex. Primul marcator) combinat cu o altă apariție din același eveniment sau alt eveniment relevant (de ex. Scorul exact din meci sau rezultatul meciului). Dacă pariul se referă la Primul sau Ultimul marcator, termenii și condițiile definite în Secțiunea C Articolul 14.1. și Secțiunea C Articolul 14.2. se vor aplica, dacă este cazul. Mizele vor fi returnate în cazul jucătorilor care nu iau parte deloc la meci. În toate celelalte cazuri, pariurile rămân valabile, indiferent de momentul intrării/înlocuirii jucătorului. Auto-golurile nu contează la determinarea rezultatului acestei oferte.
 4. Dacă nu este specificat sau indicat altfel referitor la oferta de pariere, toate celelalte pariuri referitoare la gol vor necesita ca jucătorul (jucătorii) menționat (menționați) să joace de la începutul meciului pentru ca pariurile să fie valabile. Auto-golurile nu vor conta niciodată ca un gol marcat de orice jucător selectat.
 5. La toate pariurile referitoare la cartonașe galbene/roșii, puncte de avertisment, etc., vor conta la determinarea rezultatului pariului doar cartonașele arătate jucătorilor în momentul în care se află pe teren. Cartonașele, acțiunile disciplinare, suspendările, impuse asupra oricărei persoane care la momentul sancțiunii nu joacă sau nu ar trebui să joace pe teren, precum și măsurile disciplinare luate după terminarea oficială a meciului, nu sunt luate în considerare.
 6. Toate pariurile referitoare la măsurile disciplinare pentru persoane (de ex. cartonaș galben, cartonaș roșu, număr de faulturi) necesită ca jucătorul (sau jucătorii) să participe de la începutul meciului pentru ca acestea să fie valabile.
 7. „Punctele de avertisment” sunt calculate conform următoarei reguli: Cartonaș galben = 10 puncte, Cartonaș roșu = 25 de puncte. Numărul maxim de puncte pentru un jucător este 35.
 8. Pariurile „Head to Head" și „Peste/Sub" care implică performanțele a unuia sau a mai multor jucători din meci sunt considerate valabile cu condiția ca jucătorii prezentați să înceapă meciul pentru ca pariurile să fie în vigoare.
 9. Pariurile „Head to Head" și “Peste/Sub” care implică performanța unuia sau a mai multor jucători în eveniment/turneu sunt considerate a fi valabile cu condiția ca toți jucătorii prezentați să participe la eveniment/turneu la un anumit moment pentru ca pariurile să fie în vigoare.
 10. Toate pariurile care se referă la Totalurile colective ale turneului (cum ar fi Goluri, Cornere, Cartonașe, Penalty-uri, etc) vor avea rezultatul determinat în funcție de statisticile oficiale ale asociației conducătoare. Dacă nu este specificat altfel, valorile cumulative ale acestor pariuri vor include eventualele prelungiri (de ex. Reprize de prelungire), dar nu și loviturile de pedeapsă pentru departajare.
 11. Dacă nu se specifică altfel, toate pariurile referitoare la o anumită echipă care să câștige un număr/o selecție de trofee în același sezon va fi bazat pe performanța respectivei echipe în următoarele competiții: liga națională, echivalentul corespunzător pentru FA Cup și Cupa Ligii, precum și în Liga Campionilor sau Europa League. Celelalte trofee (de ex. interne și Super Cupa Europei, Cupa Mondială a Cluburilor) nu sunt luate în considerare.
 12. „Dubla internă" va fi considerată victoria echipei în campionatul național și în echivalentul național al FA Cup.
 13. În scopul decontării, pariurile referitoare la numărul de cartonșe arătate de arbitru vor fi luate în considerare după cum urmează:
  • Cartonaș galben = 1
  • Cartonaș roșu = 2
  • Un cartonaș galben și unul roșu = 3
  • Doua cartonașe galbene și un cartonaș roșu = 3
  Maximum de cartonașe pentru un jucător este de 3. Doar cartonașele acordate jucătorilor eligibili în prezent, conform C.14.5 vor fi luate în considerare.
 14. Pariurile pe posibilitatea ca un anumit jucător (anumiți jucători) să reușească să marcheze din anumite zone ale terenului (de ex. din afara „careului”) vor avea rezultatul determinat în funcție de poziția mingii la momentul lovirii ei de către jucător, indiferent de orice alte devieri care pot să apară pe traiectorie după șutul inițial. Pentru a aduce mai multă claritate, se înțelege că liniile care delimitează „careul” sunt considerate o parte integrală a acestei zone a terenului. Astfel, dacă un șut este tras cu mingea aflată deasupra sau atingând, chiar și parțial, liniile careului, șutul nu va fi considerat ca fiind realizat din afara careului.
 15. Pariurile referitoare la un anumit jucător/jucatori care va reuși să lovească bara transversală, poarta sau orice altă parte a spatiului portii vor fi considerate valabile dacă șutul trimis nu se transformă în gol imediat după ce mingea a lovit o parte a cadrului porții. Stabilirea pariului se va face luând în considerare șuturile pe spațiul poții adverse. În cazul în care un jucător șutează către propria poartă, șutul respectiv nu va fi luat în considerare.
 16. În timpul anumitor evenimente, 888 Romania Limited poate decide să ofere la pariere o selecție redusă de participanți (de ex. Orice jucător al Echipei X care nu este în listă) sau un singur participant ca o reprezentare a întregii echipe (de ex. „Orice jucător al Echipei X”). În ambele cazuri, la determinarea rezultatului, toți membrii echipei care nu sunt prezentați sunt considerați că au luat parte la start (și determinați astfel), inclusiv rezervele, indiferent dacă iau parte sau nu la meci.
 17. Pariurile pe performanțele jucătorilor care încep meciul pe bancă vor fi determinate a fi nule dacă jucătorul apare în primul 11 sau dacă nu ia parte deloc la meci.
 18. Pe oferte precum Următorul Golgheter, Urmatorul Jucator Avertizat, Următorul pasator decisiv și Omul Meciului, mizele vor fi rambursate dacă jucătorul ales nu participă deloc la meci. Această ofertă va include toate rezultatele obținute în timpul unor eventuale Prelungiri, dar nu și în timpul Loviturilor de Departajare.
 19. Pariurile pe "Urmatoarea pasă decisivă" pentru un gol anume voi fi declarate nevalide în cazul în care asociația organizatoare declară ca pentru golul respectiv nu există un pasator decisiv, dacă este autogol și/sau nu s-au înscris goluri. Rezultatele pentru această ofertă vor include toate golurile înscrise în timpul unor eventuale Prelungiri, dar nu și în timpul Loviturilor de Departajare.
 20. Pariurile referitoare la transformarea și/sau rezultatul loviturilor de pedeapsă vor fi soluționate în funcție de rezultatul obținut pe terenul de joc în conformitate cu regulile asociației organiazatoare referitoare la această situație, iar în cazul loviturilor de departajare, vor rămâne valabile indiferent de formatul folosit de asociația organizatoare in timpul executării.
  Ca principiu general, stabilirea pariului se va baza pe conceptul că, dacă lovitura de pedeapsă nu se transformă în gol acordat (și stabilit corespunzător), prima persoană/obiect/locație (după caz) pe care mingea o atinge după ce a fost lovită inițial va fi considerat rezultatul câștigător, fără a ține seama de orice alte persoane/obiecte pe care mingea le lovește în traiectoria sa ca urmare a devierii anterioare, dacă există. Următoarele exemple sunt emise ca o indicație generală privind stabilirea pariului.
  "Golul" va fi rezultatul câștigător în cazul următoarelor scenarii de lovituri de pedeapsă transformate în gol:
  Orice lovitură de pedeapsă care se transformă în gol, fără ca aceasta să fie deviată;
  Portarul atinge mingea, dar lovitura de pedeapsă se transformă în gol;
  Mingea atinge bara înainte ca lovitura de pedeapsă să se tranforme în gol.
  "Apararea" loviturii de pedeapsă va fi rezultatul câștigător în cazul următoarelor scenarii:
  • Portarul respinge lovitura de pedeapsă în afara cadrului porții;
  • Portarul respinge lovitura de pedeapsă în bara laterală sau bara transversală.

  "Lovirea bării" va fi rezultatul câștigător în cazul următoarelor scenarii de lovituri de pedeapsă ratate:
  1. Lovitura de pedeapsă lovește bara înainte ca mingea sa fie atinsă/salvată de portar;
  2. Lovitura de pedeapsă lovește bara și mingea se duce în afara cadrului porții.

  "Orice altă ratare" va fi considerat rezultatul câștigător în cazul oricărei lovituri de pedeapsă care iese în afara cadrului porții fără să fie respinsă de portar sau să lovească bara.
  Excepție la scenariile de mai sus ar fi cazul loviturilor de departajare în care mingea lovește bara, sare în portar și se transformă în gol. O astfel de lovitură de pedeapsă va fi considerată transformată în gol, în timp ce pentru o situație asemănătoare, dar care are loc în orice altă perioadă a meciului exceptând loviturile de departajare, lovituria de pedeapsă se consideră ratată, iar lovirea bării va fi considerat rezultatul câștigător.
 21. Orice decizie luată cu ajutorul Arbitrajului Video Asistat (AVA) care este în contradicție cu decizia inițială luată de arbitrul de pe teren, (inclusiv non-decizii, cum ar fi să permită jocului să continue înaintea consultării video) modificând astfel modul de înțelegere a meciului la momentul plasării pariului, va face ca toate pariurile plasate în intervalul dintre momentul producerii efective a incidentului original și decizia finală a arbitrului asupra incidentului să fie considerate nule, cu excepția cazului în care cotele oferite pentru anumite pariuri nu sunt afectate de utilizarea AVA sau au fost deja luate în considerare la calcularea cotelor oferite în momentul acceptării pariului. Celelalte oferte de pariuri, inclusiv cele determinate de orice acțiune ce are loc între momentul producerii incidentului și decizia luată ca urmare a arbitrajului video, care nu sunt influențate sau alterate de AVA, vor ramâne valide.
  Pentru stabilirea rezultatelor, evaluările AVA trebuie să fie considerate ca având loc în momentul incidentului inițial pentru care AVA ar fost solicitat, chiar dacă jocul nu a fost întrerupt imediat. 888 Romania Limited își rezervă dreptul, în conformitate cu "Secțiunea A, Paragraful 6.2", de a anula orice ofertă decisă anterior, în cazul în care decontarea pariului devine inexactă ca urmare a deciziei finale a arbitrului, cu condiția ca respectiva decizie să fie luată și comunicată înainte de încheierea meciului și/sau a intervalului de timp stabilit.
  Pentru a evita orice îndoială, 888 Romania Limited va considera că AVA a fost utilizat, dacă se înțelege acest lucru din gesturile arbitrului (ex. Gesturi cu mâna, oprirea meciului pentru a revedea el însuși incidentul) și/sau utilizarea AVA este confirmată de raportul de meci emis de organizația oficială). În cazurile în care nu este clar dacă AVA a fost utilizat din cauza lipsei de acoperire TV și/sau a rapoartelor neconcludente, 888 Romania Limited va soluționa pariurile pe baza informațiilor obținute de la furnizorii de date și de la sursele on-line de reputație, bazându-se pe echitate.
 22. În vederea stabilirii pariurilor, la ofertele care se referă la echipa care primește următorul cartonaș și/sau Totalul Cartonașelor, se va lua întotdeauna în considerare un Cartonas Roșu ca fiind un cumul de două cartonașe și pariurile vor fi stabilite în consecință. Următoarele exemple sunt oferite ca îndrumare:
  • Primul cartonaș arătat în meci este roșu direct. Pariurile pe echipa care a primit acel cartonaș vor fi considerate câștigătoare pentru selecția: Cartonașul 1 și Cartonașul 2;
  • Primul cartonaș arătat în meci este Cartonaș Galben urmat de cartonașul Rosu arătat direct aceluiaș jucător, fară un al doilea cartonaș galben. Pariurile pe echipa care a primit aceste cartonașe vor fi considerate câștigătoare pentru selecția: Cartonașul 1, Cartonașul 2 și Cartonașul 3;
  • Primul cartonaș arătat în meci este Cartonaș Galben urmat de un al doilea cartonaș galben și de cartonașul roșu subsecvent, arătat aceluiaș jucător. Pariurile pe echipa care a primit aceste cartonașe vor fi considerate câștigătoare pentru selecția: Cartonașul 1, Cartonașul 2 și Cartonașul 3.
 23. Ofertele care se referă la un jucător anume care va fi următorul avertizat/va primi un cartonaș vor fi înțelese și soluționate conform ordinii în care fiecare jucător este avertizat/eliminat de arbitru. Culoarea cartonașului arătată de arbitru nu va fi luată în considerare în soluționarea acestei oferte, iar criteriile decisive vor fi întotdeauna ordinea în care fiecare jucător se consideră că a fost avertizat de arbitru. În vederea stabilirii pariului, este posibil ca un singur jucător să fie listat de două ori ca "Următorul jucător avertizat", atâta timp cât ambele avertizări au loc la diferite întreruperi ale jocului. În cazul în care doi sau mai multi jucători vor fi avertizați în timpul aceleiași întreruperi a jocului, pariurile pe această ofertă vor fi declarate nule.
 24. Orice referiri la "Lovituri Libere", atât prezentate sub forma unui singur rezultat, cât și a unui eveniment, se vor raporta la loviturile acordate pentru offsaid și pentru orice altă încălcare a regulamentului exceptând cele sancționate cu penalty.

15. Golf

 1. Toate pariurile vor fi considerate valabile dacă Turneul, sau runda corespunzătoare la care face referință pariul, se va juca în același an, indiferent de întârzierile de timp, cu excepția cazului în care s-a prevăzut altfel.
 2. Toate pariurile referitoare la Performanța în Turneu (Câștigător, Loc, Parierea în grup, Naționalitate câștigătoare, Poziția finală individuală, etc.) vor fi considerate valabile dacă jucătorii eligibili au terminat 36 de găuri și a fost declarat un rezultat oficial de către organizație.
 3. Ofertele de pariere deja decise sunt considerate pariuri valabile chiar dacă nu sunt jucate 36 de găuri și/sau un rezultat oficial nu a fost emis de către organizație.
 4. Orice rezultat derivat dintr-un play-off prevăzut oficial va conta în ceea ce privește determinarea rezultatului ofertelor.
 5. Pariurile pe jucătorii care încep turneul, dar se retrag voluntar sau sunt descalificați, vor avea rezultatul determinat ca pariuri pierdute, cu excepția cazului în care rezultatul ofertei la care pariul face referință este deja determinat.
 6. Vor fi înapoiate toate pariurile Câștigător/Loc care se referă la Câștigătorul Competiției și Naționalitatea Câștigătoare plasate după ora 00:00 EET (Eastern European Time)în ziua de luni a săptămânii turneului pe participanți care nu concurează de loc. Toate celelalte pariuri Câștigător/Loc vor fi considerate valabile.
 7. La pariurile pe câștigător care includ o selecție limitată de participanți, cum ar fi Naționalitatea câștigătoare, Pariere în grup, etc., 888 Romania Limited își rezervă dreptul să aplice Regula lui Tattersall nr. 4 asupra oricărui participant care nu participă. Se vor aplica regulile “Dead Heat”, cu excepția cazurilor în care play-off-urile au determinat o poziție finală mai bună.
 8. Toate ofertele de pariuri „Head to Head" necesită ca toți participanții să înceapă evenimentul/runda la care pariul face referință.
 9. La pariurile „Head to Head" care conțin doar doi jucători, mizele vor fi returnate dacă ambii participanți împart aceeași poziție finală și nu a fost oferită nici o opțiune de departajare. La pariurile „Head to Head” care conțin trei jucători, dacă doi sau mai mulți participanți împart aceeași poziție finală, mizele vor fi împărțite conform cu Secțiunea B Articolul 5.19.
 10. Determinarea rezultatului pentru ofertele de pariere „Head to Head" care implică performanța a doi sau a mai multor jucători ( de ex. Cea mai bună poziție finală în turneu) se va baza pe cea mai bună poziție finală/cel mai mic scor (după caz) obținut în respectivul eveniment/rundă la care face referință pariul.
 11. Orice referință la Realizează/Ratează un „Cut" necesită un cut/excludere oficială efectuată de organizatori pentru ca pariurile să rămână în vigoare. În cazul turneelor în care jucătorii sunt eliminați pe durata a mai mult de o fază, determinarea rezultatului se va baza pe faptul dacă jucătorul s-a calificat sau nu în urma primului „Cut" făcut.
 12. Descalificarea/retragerea unui jucător înainte de a se face un „Cut" va rezulta în considerarea jucătorului că a ratat acel „Cut". Descalificarea/retragerea apărută după realizarea unui „Cut" va fi nerelevantă în ceea ce privește determinarea rezultatului original pentru ofertele „Realizează un Cut".
 13. La „Head to Head" bazat pe poziția cea mai bună la finalul turneului, în cazul în care un jucător ratează cut-ul, atunci celălalt jucător va fi considerat învingător. Dacă ambii participanți nu reușesc să Realizeze „Cut", jucătorul cu cel mai mic scor la „Cut" va fi considerat învingător. Dacă ambii jucători nu reușesc să Realizeze „Cut" și au același scor, atunci pariul va fi considerat nul. Un jucător descalificat după ce a Realizat „Cut" este considerat a fi bătut un jucător care a Ratat „Cut".
 14. Orice referire la „Majors" se va face în baza turneelor respectivului sezon la care PGA atribuie respectiva definiție, indiferent de modificările cu privire la locul de desfășurare, dată sau alte modificări.

16. Handbal

 1. Pariurile „Head to Head" și “Peste/Sub” care implică performanța unuia sau a mai multor jucători în meci/eveniment/turneu sunt considerate a fi valabile cu condiția ca toți jucătorii prezentați să participe la meci/eveniment/turneu la un anumit moment pentru ca pariurile să fie în vigoare.
 2. Toate pariurile care se referă la Totalurile colective ale turneului vor fi determinate în funcție de statisticile oficiale ale asociației conducătoare. Dacă nu este specificat altfel, valorile cumulative ale acestor pariuri vor include eventualele prelungiri (de ex. Reprize de prelungire), dar nu și loviturile de pedeapsă pentru departajare.
 3. Determinarea rezultatului unor pariuri referitoare la un jucător dintr-un anumit meci se va baza pe rezultatul după terminarea Reprizei a 2-a (Timp regulamentar), dacă nu este specificat altfel.

17. Hochei pe gheață

 1. Stabilirea pariurilor referitoare la jucători și totaluri ale echipei într-un eveniment/turneu (cum ar fi Goluri, Pase de gol, Puncte, Minute de penalizare etc.) se va face pe baza statisticilor oficiale ale asociației organizatoare. Dacă nu se specifică altfel, cumulările unor astfel de pariuri vor include eventuale Prelungiri (de ex. Timp suplimentar), dar nu și Lovituri de Departajare.
 2. Pariurile „Head to Head" și “Peste/Sub” care implică performanța unuia sau a mai multor jucători în meci/eveniment/turneu sunt considerate a fi valabile cu condiția ca toți jucătorii prezentați să participe la meci/eveniment/turneu la un anumit moment.
 3. Determinarea rezultatului pentru pariurile referitoare la un anumit jucător se vor baza pe rezultatul înregistrat la sfârșitul celor 3 perioade (Timp regulamentar), dacă nu este specificat altfel.
 4. Pentru determinarea rezultatului, pariurile „Peste/Sub” referitoare la Total goluri marcate într-un meci, inclusiv orice eventuale goluri marcate în Prelungiri și Lovituri de departajare, vor fi determinate prin numărarea cu doar „1” a golurilor marcate de orice echipă în timpul prelungirilor. Următoarele exemple pot fi folosite pentru evaluare:
  • Exemplu 1 - Peste/Sub (Timp regulamentar): Meciul se termină 2-2 la finalul reprizei a 3-a. Total goluri va avea rezultatul determinat ca 2-2 (4 goluri în total).
  • Exemplul 2 - Peste/Sub (inclusiv Prelungiri și Lovituri de departajare): Meciul de se termină 2-2 la finalul reprizei a 3-a și Echipa A marchează în Prelungiri. Total goluri va avea rezultatul determinat ca 3-2 (5 goluri în total).
  • Exemplul 3 - Peste/Sub (inclusiv Prelungiri și Lovituri de departajare): Meciul de se termină 2-2 la finalul reprizei a 3-a. Prelungirile se termină 0-0 și în timpul loviturilor de departajare Echipa A marchează 1 gol și Echipa B marchează 2 goluri. Total goluri va avea rezultatul determinat ca 3-2 (5 goluri în total).

18. Sporturile cu motor

 1. Această secțiune este valabilă pentru toate sporturile legate de cursele motorizate, cum ar fi: Formula 1, A1 GP, CART, Indy Car, Nascar, Curse pe circuit, Mașini Touring, DTM, Anduranță, Raliu, Rally-cross, Motociclism, Superbike.
 2. Pariurile sunt determinate în conformitate cu publicarea live a timpilor și clasificărilor, după cum este afișat la TV în momentul prezentărilor pe podium sau la finalul sesiunii/cursei/evenimentului (după caz). Dacă informația necesară pentru determinarea ofertei lipsește/nu este afișată și/sau este incompletă, prima informație oficială de pe website-ul oficial va fi considerată obligatorie, indiferent de promovările/retrogradările, apelurile și/sau penalizările ulterioare care se aplică după terminare sesiunii/cursei la care pariul face referire.
 3. Evenimentele care sunt scurtate datorită condițiilor meteo sau datorită altor situații, dar care sunt considerate oficiale de către asociația conducătoare, vor fi determinate în conformitate cu rezultatul final stabilit de asociația conducătoare indiferent de orice modificări pe care respectivele asociații pot să le facă datorită neterminării cursei.
 4. Dacă un eveniment/cursă/sesiune/tur/serie este repornită de la început, toate pariurile rămân în vigoare și vor fi determinate în conformitate cu rezultatul emis după repornire, cu excepția acelor pariuri pentru care rezultatele au fost deja determinate.
 5. Pentru determinare, un pilot/motociclist care a luat parte la un antrenament oficial sau la o sesiune de calificare este considerat că a luat parte la eveniment, indiferent dacă participă sau nu la cursa efectivă.
 6. La pariurile „Head to Head", toți participanții prezentați trebuie să ia parte la sesiunea la care face referire pariul pentru ca pariurile să fie în vigoare, indiferent dacă pilotul reușește sau nu să obțină un timp oficial.
 7. La pariurile „Câștigător" sau „Loc" nu se aplică nicio rambursare a pariului pentru acei participanți care nu participă, din orice motiv, la sesiunea/evenimentul/campionatul la care oferta face referire.
 8. Determinarea oricărei oferte cu referire la „Terminarea cursei" se va baza pe regulamentele oficiale emise de asociația conducătoare.
 9. Un pariu „Head to Head" în care ambii piloți/motocicliști nu reușesc să termine cursa este determinat în funcție de cine termină mai multe tururi. În cazul în care participanții nu reușesc să termine cursa și sunt înregistrați cu același număr de tururi, pariul este declarat nul, cu excepția cazurilor de Raliu în care cel puțin unul dintre participanții prezentați trebuie să termine evenimentul, în caz contrar pariurile fiind declarate nule.
 10. Vor conta penalizările de timp acordate de Asociația de conducere pe durata sesiunii(lor) de calificare. Nu se vor lua în considerare alte retrogradări/promovări pe grila de start.
 11. O Cursă este considerată a fi începută atunci când începe turul de încălzire (dacă este cazul), astfel toți piloții/motocicliștii care iau parte la turul de încălzire sunt considerați că au participat la start. În cazul unui participant al cărui start este întârziat sau începe cursa de la linia boxelor, participantul este, de asemenea, considerat că a luat parte la start.
 12. Determinarea cotelor sezonale va ține cont de clasificarea emisă exact după terminarea ultimei curse a sezonului, inclusiv toate deciziile luate de asociația organizatoare pe durata sezonului, cu condiția ca respectiva decizie să fie emisă înainte de ultima cursă a sezonului. Orice decizie (chiar și la apel) luată după terminarea ultimei curse prevăzute este considerată a fi irelevantă.
 13. Toate pariurile care fac referire la performanțe vor rămâne în vigoare indiferent de modificările de pilot/motociclist.
 14. Pariurile vor rămâne în vigoare indiferent de modificările de program/loc/circuit, dacă cursa/evenimentul este ținută în același an/sezon, indiferent de întârzierile de timp, ordinea din calendar, etc. cu excepția acelor pariuri plasate după ora 00:00 EET (Eastern European Time) în ziua de luni a săptămânii în care cursa/evenimentul este programat, care vor fi înapoiate dacă cursa/evenimentul/sesiunea la care se referă oferta nu va fi programată în termen de 7 zile de la data programată la momentul în care pariul a fost plasat.
 15. Pariurile referitoare la performanțele unor anumite echipe pe durata unei curse necesită ca numărul de vehicule prevăzute inițial pentru fiecare echipă să înceapă cursa pentru ca pariurile să rămână valabile, în caz contrar ele vor fi declarate nule (de ex. în Formula 1, două mașini de la aceeași echipă trebuie să înceapă cursa).
 16. Determinarea rezultatului la pariurile referitoare la includerea „Safety car” nu vor ține cont de acele apariții în care cursa efectivă începe din spatele „Safety car”.
 17. Determinarea rezultatului la ofertele pentru primul pilot/prima mașină care se retrage se va baza pe turul efectiv în care se consideră că pilotul s-a retras din cursă. Astfel, dacă doi sau mai mulți piloți se retrag în timpul aceluiași tur, pariurile vor avea rezultatul determinat în conformitate cu Secțiunea B Articolul 5 Clauza 14.
 18. Pariurile pe Primul/Următorul Pilot care se retrage în timpul cursei vor include doar rezultatele care decurg după începerea oficială a cursei. Orice retrageri/suspendări anterioare începutului efectiv al GP (inclusiv cele din timpul turului de încălzire) nu vor fi luate în considerare în stabilirea rezultatului pariului.

19. Netball

 1. Dacă nu este specificat altfel, stabilirea rezultatului pariurilor se va face pe baza rezultatului după așa numitele prelungiri.
 2. Ofertele „Pariere pe diferență" și „Pauză/Final" au rezultatul stabilit conform cu rezultatul la finalul celor 80 de minute de joc.
 3. Un meci trebuie să se încheie pentru ca pariurile să fie valabile, cu excepția acelor oferte ale căror rezultate au fost decise înainte de abandon și nu mai pot fi modificate indiferent de evenimentele ulterioare, care vor avea rezultatul stabilit conform cu rezultatul decis.
 4. Toate pariurile referitoare la performanța jucătorului sunt considerate valabile cu condiția ca jucătorii prezentați să joace în respectivul eveniment/meci.

20. Pesäpallo (Baseball finlandez)

 1. Toate pariurile la Pesäpallo sunt determinate pe baza rezultatului după primele două runde (reprize). Dacă nu este prevăzut altfel, toate scorurile care rezultă în urma perioadelor de prelungire ( de ex. Supervuoropari) nu vor fi luate în considerare.

21. Rugby League

 1. Dacă nu este specificat altfel, stabilirea rezultatului pariurilor la Rugby League se va face pe baza rezultatului după așa numitele prelungiri sau a Regulii Punctului de aur, în funcție de caz.
 2. Ofertele „Pariere pe diferență" și „Pauză/Final" au rezultatul stabilit conform cu rezultatul la finalul celor 80 de minute de joc.
 3. Anumite competiții/evenimente pot avea oferte care sunt relevante pentru o anumită perioadă/meci care se termină într-o remiză, fie la finalul celor 80 de minute de joc sau chiar și după terminarea eventualelor prelungiri. În aceste cazuri, pariurile vor avea rezultatul stabilit conform regulii „dead heat" în care plata este împărțită și după aceea înmulțită cu miza, indiferent dacă plata netă este mai mică decât miza deținătorului contului de joc. Dacă această situație va fi incidentă, va fi valabilă, va fi prezentată în comun cu oferta de pariere.
 4. Marcatori eseuri (Primul/Ultimul/Oricând/Echipa) – Toate pariurile includ orice potențială prelungire. Toate pariurile plasate pe jucători în ziua de joc 17 sunt valabile indiferent de participarea jucătorului (sau de lipsa participării) în cadrul meciului. Mizele pe jucătorii care nu sunt incluși în ziua de meci 17 vor fi returnate.
 5. Dacă nu este specificat altfel, toate pariurile care implică performanțele unuia sau a mai multor jucători vor necesita prezența în joc de la începutul meciului a participanților prezentați pentru ca pariurile să fie valabile.
 6. Determinarea pariurilor referitoare la pariurile din meci/eveniment/turneu se va baza pe rezultatul după eventualele prelungiri, dacă nu este specificat altfel.
 7. Toate pariurile rămân valabile, indiferent de modificarea locului de desfășurare a meciului.

22. Rugby Union

 1. Dacă nu este specificat altfel, toate pariurile referitoare la meci și performanța echipei, etc. au rezultatul stabilit conform cu rezultatul la finalul reprizei a 2-a (după 80 de minute de joc).
 2. Anumite competiții/evenimente pot avea oferte care sunt relevante pentru o anumită perioadă/meci care se termină într-o remiză, fie la finalul celor 80 de minute de joc sau chiar și după terminarea eventualelor prelungiri. În aceste cazuri, pariurile vor avea rezultatul stabilit conform regulii „dead heat" în care plata este împărțită și după aceea înmulțită cu miza, indiferent dacă plata netă este mai mică decât miza deținătorului contului de joc. Dacă această situație va fi incidentă, va fi prezentată în comun cu oferta de pariere.
 3. Marcatori eseuri (Primul/Ultimul/Oricând/Echipa) – Toate pariurile includ orice potențială prelungire. Toate pariurile plasate pe jucători în ziua de joc 22 sunt valabile indiferent de participarea jucătorului (sau de lipsa participării) în cadrul meciului. Mizele pe jucătorii care nu sunt incluși în ziua de meci 22 vor fi returnate.
 4. Dacă nu este specificat altfel, toate pariurile care implică performanțele unuia sau a mai multor jucători vor necesita prezența în joc de la începutul meciului a participanților prezentați pentru ca pariurile să fie valabile.
 5. Determinarea pariurilor referitoare la pariurile din meci/eveniment/turneu se va baza pe rezultatul după eventualele prelungiri, dacă nu este specificat altfel.
 6. Toate pariurile rămân valabile, indiferent de modificarea locului de desfășurare a meciului.

23. Squash

 1. Termenii și condițiile prezentate pentru Tenis se aplică acolo unde corespund.

24. Speedway

 1. Toate ofertele vor fi determinate pe baza rezultatelor oficiale declarate de asociația conducătoare la terminarea ultimei serii programate. Promovările, retrogradările, apelurile și/sau penalizările ulterioare apărute după terminarea evenimentului la care pariul se referă vor fi ignorate.
 2. Pariurile „Meci" între două echipe/piloți vor fi determinate conform cu rezultatul oficial, indiferent de numărul de serii terminate.
 3. Ofertele „Peste/Sub" la meciurile/evenimentele neterminate al căror rezultat este deja stabilit înainte de întrerupere și/sau orice următoare continuare a desfășurării nu ar putea produce un rezultat diferit al respectivelor oferte, vor fi determinate pe baza rezultatului obținut până la întrerupere. Pentru calcularea acestor rezultate ale ofertelor, va fi adăugat numărul minim de apariții care ar trebui necesare pentru a aduce oferta la finalizarea naturală, dacă este necesar, în funcție de numărul de seturi programate pentru meci. Dacă acest calcul produce un rezultat în care nicio posibilă modificare nu poate afecta rezultatul ofertei, atunci această ofertă va fi determinată astfel. Pentru referință se vor consulta exemplele din secțiunea pentru tenis.
 4. Ofertele „Handicap" necesită terminarea tuturor seriilor programate pentru ca pariurile să rămână valabile, cu excepția evenimentelor al căror rezultat este deja determinat înainte de întrerupere și/sau orice continuare ulterioară a desfășurării nu ar putea produce un rezultat diferit al respectivelor oferte, care vor fi determinate astfel. Pentru referință se vor consulta exemplele din secțiunea pentru tenis.
 5. Toate pariurile „Head to Head" și „Peste/Sub" având ca subiect performanța unuia sau a mai multor piloți la un eveniment/serie sunt considerate valabile cu condiția ca toți piloții prezentați să participe la startul a cel puțin unei serii pentru ca pariurile să rămână în vigoare.
 6. Pariurile referitoare la o anumită serie necesită terminarea respectivei serii, precum și ca toți participanții să ia parte la respectiva serie pentru ca pariurile să rămână în vigoare.

25. Surfing

 1. Toate pariurile sunt valabile, indiferent de orice amânare, schimbare a locului de desfășurare, etc. cu condiția ca evenimentul să se desfășoare în cadrul perioadei oficiale de așteptare declarată de către organizația guvernatoare.
 2. Matchup-urile referitoare la performanța unuia sau a mai multor surferi sunt considerate valabile dacă toți surferii prezentați participă la startul rundei/evenimentului prezentat.
 3. Anumite competiții/evenimente pot avea oferte care se referă la performanță în cazul în care doi sau mai mulți surferi prezentați sunt eliminați în aceeași etapă. În acest caz, pariurile vor avea rezultatul stabilit conform regulii „dead heat" în care plata este împărțită și după aceea înmulțită cu miza, indiferent dacă plata netă este mai mică decât miza deținătorului contului de joc. Dacă această situație va fi incidentă, va fi prezentată în comun cu oferta de pariere.

26. Înot

 1. Dacă nu este specificat altfel, toate pariurile la Înot sunt determinate pe baza rezultatului după ultima etapă a competiției. Dacă niciunul dintre participanții prezentați nu participă la etapa finală, toate pariurile vor fi nule, cu excepția cazului în care asociația care conduce urmează proceduri specifice de departajare, caz în care acestea vor fi considerate valabile.
 2. Toate ofertele de pariere vor fi determinate la prezentarea primului rezultat oficial. Totuși, 888 Romania Limited va lua în considerare și determina/re-determina rezultatele în consecință dacă apar modificări la rezultatul oficial în termen de 24 de ore după ce evenimentul a avut loc. Pentru ca o astfel de eventualitate să fie considerată, protestul trebuie să fie atribuibil incidentelor apărute exclusiv pe durata evenimentului, cum ar fi încălcarea culoarului, start prematur la ștafetă, etc. Nu se vor lua în considerare cazurile de dopaj. Rezultatul disponibil la terminarea celor 24 de ore menționate mai sus va fi considerat obligatoriu indiferent de oricare alte proteste, modificări ulterioare la rezultatul oficial, etc.
 3. Dacă doi sau mai mulți participanți participă la diferite serii pe durata unei competiții, toate ofertele „Head to Head" între ele vor fi considerate nule, cu excepția cazului în care există o etapă ulterioară în competiție în care cel puțin unul dintre ei se califică.
 4. Un participant care este descalificat datorită încălcării procedurii de start (start fals) va fi considerat că a participat la eveniment.

27. Tenis și sporturi cu racheta (Badminton, Rackleton, Squash și Tenis de masă)

 1. Toate pariurile vor rămâne valabile dacă meciul/oferta este jucată în cadrul turneului, indiferent de modificările (fie înainte, fie în timpul meciului) condițiilor (teren acoperit/aer liber) și/sau a tipului suprafeței, cu excepția cazului în care s-au prevăzut alte condiții.
 2. Ofertele de pariu „Meci" se bazează pe principiul general al înaintării în turneu sau a câștigării turneului, depinzând de faza competiției la care meciul se referă. Jucătorul/echipa care avansează în runda următoare sau câștigă turneul va fi considerat câștigător al pariului, indiferent de durata meciului, retrageri, descalificări, etc. Aceste pariuri necesită terminarea a cel puțin un set pentru ca pariurile să fie în vigoare.
 3. Ofertele „Peste/Sub" și „Handicap" la meciurile neterminate al căror rezultat este deja stabilit înainte de întrerupere și/sau orice următoare continuare a desfășurării nu ar putea produce un rezultat diferit al respectivelor oferte, vor fi determinate pe baza rezultatului obținut până la întrerupere. Pentru calcularea acestor rezultate ale ofertelor, va fi adăugat numărul minim de apariții care ar trebui necesare pentru a aduce oferta la finalizarea naturală, dacă este necesar, în funcție de numărul de seturi programate pentru meci. Dacă acest calcul produce un rezultat în care nicio posibilă modificare nu poate afecta rezultatul ofertei, atunci această ofertă va fi determinată astfel. Următoarele exemple pot fi folosite pentru apreciere:
  • Exemplul 1 - Peste/Sub: O retragere apare într-un meci programat pentru trei seturi la scorul 7-6, 4-4. Ofertele: “Numărul total de ghemuri Setul 2 – 9,5” (sau orice linii mai mici de această valoare) & “Numărul total de ghemuri jucate în meci – 22,5” (sau orice linii mai mici de această valoare) vor avea rezultatele determinate cu pariurile “Peste” câștigătoare și pariurile “Sub” pierdute. Pariurile pe liniile mai mari de atât vor fi declarate nule.
  • Exemplul 2 - Handicap: O retragere apare la începutul celui de-al 3-lea set într-un meci prevăzut cu 5 seturi la scorul de 1-1. Pariurile pe Seturile +2,5/-2,5 vor fi determinate câștigătoare și, respectiv, pierdute. Ofertele pe liniile mai mici de atât vor fi declarate nule.
 4. Toate ofertele “Scorul exact” (sau denumite Parierea pe Set și Parierea pe Ghem), “Impar/Par” și acele oferte care se referă la câștigătorul unei anumite perioade din meci (exemplu “Care jucător va câștiga primul set?” și “Câștigător al Setului 2 – Ghemul 6: „ vor necesita terminarea respectivei părți a meciului.
 5. Toate tipurile de oferte care nu sunt specificate mai sus necesită terminarea a cel puțin unui set pentru ca pariurile să fie în vigoare, cu excepția ofertelor al căror rezultat este deja determinat înainte de întreruperea jocului și orice continuare a jocului nu poate produce un rezultat diferit.
 6. La meciurile de dublu toate pariurile vor fi declarate nule dacă oricare dintre jucătorii prezentați vor fi înlocuiți.
 7. Orice referire la „Grand Slam" se va face în baza turneelor respectivului sezon la care FIT atribuie respectiva definiție, indiferent de modificările cu privire la locul de desfășurare, dată sau alte modificări.
 8. Dacă nu este specificat explicit, toate pariurile la meciurile din Cupa Davis vor fi anulate dacă se decide că respectivul meci este jucat în alt format decât „Cel mai bun din 5 seturi" (de ex. Cel mai bun din 3 seturi).
 9. Ofertele referitoare la Cupa Davis sunt oferite cu presupunerea explicită că meciurile respective vor face parte din așa numitele „rubbers" (meciuri individuale pe națiuni) pentru următoarea sesiune disponibilă de meciuri la simplu, care este, de obicei, alcătuită din două meciuri la simplu per sesiune. Toate pariurile vor fi anulate la meciurile care sunt prevăzute pentru prima sau a doua întâlnire individuală „rubbers" (de obicei meciurile la simplu de vineri) care au avut participanții prezentați schimbați, indiferent de faptul că aceeași întâlnire poate să apară pe durata desfășurării meciurilor evenimentului din runda respectivă.
 10. Rezultatele obținute într-un „Pro Set” vor fi valabile doar pentru următoarele oferte: „Meci”, „Handicap set”, „Parierea pe set” și „Total seturi”. Toate celelalte tipuri de oferte vor avea rezultatul determinat ca fiind nule, cu excepția ofertelor în care rezultatul acestora este deja determinat.
 11. În cazurile în care este utilizat un „Tie-break de meci” de către comitetul/federația organizatoare ca factor decident în determinarea rezultatului meciului, respectivul „Tie-break de meci” va conta doar ca 1 „Game” dacă este cazul. (Exemplu: Un meci cu următoarele scoruri: 6-4 (Set 1), 2-6 (Set 2) și 10-8 (Tie-break de meci) va avea ca rezultat Participantul/Echipa A a câștigat 9 Game-uri (6+2+1), în timp ce Participantul/Echipa B se consideră că a câștigat 10 (4+6+0)).

28. Volei

 1. Toate punctele consemnate pe durata așa numitului „Set de aur" nu vor conta la determinarea ofertelor referitoare la respectivul meci, cu excepția oricăror pariuri referitoare la progresul în turneu și Totaluri turneu.
 2. Determinarea pariurilor referitoare la pariurile din meci/eveniment/turneu se va baza pe rezultatul după eventualele prelungiri, dacă nu este specificat altfel.
 3. Pariurile „Head to Head" și „Peste/Sub” care implică performanța unuia sau a mai multor jucători în meci/eveniment/turneu sunt considerate a fi valabile cu condiția ca toți jucătorii prezentați să participe la meci/eveniment/turneu la un anumit moment.
 4. Ofertele „Peste/Sub" și „Handicap" la meciurile neterminate al căror rezultat este deja stabilit înainte de întrerupere și/sau orice următoare continuare a desfășurării nu ar putea produce un rezultat diferit al respectivelor oferte, vor fi determinate pe baza rezultatului obținut până la întrerupere. Pentru calcularea acestor rezultate ale ofertelor, va fi adăugat numărul minim de apariții care ar trebui necesare pentru a aduce oferta la finalizarea naturală, dacă este necesar, în funcție de numărul de seturi programate pentru meci. Dacă acest calcul produce un rezultat în care nicio posibilă modificare nu poate afecta rezultatul ofertei, atunci această ofertă va fi determinată astfel. Pentru referință, se vor consulta exemplele din secțiunea pentru tenis.
 5. Toate ofertele „Scorul exact", „Impar/Par" și acele oferte care se referă la câștigătorul unei anumite perioade/interval din meci (exemplu „Care echipă va câștiga primul set?" și „Setul 2 - Cursa spre 15 puncte") vor necesita terminarea respectivei părți a meciului.
 6. Toate tipurile de oferte care nu sunt specificate mai sus necesită terminarea a cel puțin unui set pentru ca pariurile să fie în vigoare, cu excepția ofertelor al căror rezultat este deja determinat înainte de întreruperea jocului și orice continuare a jocului nu poate produce un rezultat diferit.

29. Sporturi de iarnă

 1. Această secțiune este valabilă pentru următoarele sporturi: Schi alpin, Biatlon, Schi Cross Country, Freestyle, Combinata nordică, Short Track, Sărituri cu schiurile, Snowboard & Patinaj viteză.
 2. Rezultatele de la o competiție vor fi considerate valabile dacă sunt declarate de către asociația conducătoare a sportului respectiv ca o competiție valabilă pentru respectiva categorie. Aceasta se aplică în cazul unui eveniment care este scurtat, cum ar fi să fie constituit dintr-o singură manșă/săritură sau un eveniment mutat într-un alt loc de desfășurare.
 3. În cazul evenimentelor abandonate/nefinalizate, toate ofertele al căror rezultat este deja determinat înainte de întrerupere și orice continuare ulterioară nu ar putea produce un rezultat diferit sunt considerate valabile și vor fi determinate în conformitate cu acel rezultat deja determinat.
 4. Toate ofertele vor fi considerate nule dacă formatul original/declarat al evenimentului este complet modificat, cum ar fi înălțimea dealului la Săritura cu schiurile, stilul la schiul Cross Country, etc.
 5. 888 Romania Limited își rezervă dreptul de a aplica Regula lui Tattersall nr. 4 în cazul unui participant la o ofertă „Pariere în grup" („Cel mai bun din X") care nu ia startul.
 6. Ofertele referitoare la anumite evenimente de la Sporturile de iarnă (excluzând, de exemplu, pariurile referitoare la clasamentul general, competițiile Olimpice, Mondiale și Continentale) sunt oferite cu prezumția explicită că evenimentul respectiv va fi următorul eveniment ținut în respectivele sporturi/discipline. Dacă respectivul eveniment va fi mutat, din orice motiv, și se desfășoară un eveniment exact identic pentru respectivele sporturi/discipline în același loc, care începe în cel mult 72 de ore, pariurile vor fi valabile pentru următorul eveniment programat în respectivele sporturi/discipline. Astfel, de exemplu, dacă două curse separate din aceleași sporturi/discipline sunt programate pentru Vineri și Sâmbătă și competiția de Vineri este mutată Sâmbătă sau Duminică, pariurile pentru competiția de Vineri vor avea rezultatul determinat în conformitate cu următorul eveniment programat, în acest caz evenimentele de Sâmbătă. În cazurile în care este programat doar 1 eveniment în respectivele sporturi/discipline și ora de start este mutată cu mai puțin de 72 de ore, pariurile rămân valabile și vor avea rezultatul determinat la fel. Dacă nu se desfășoară niciun eveniment cu aceleași atribute în perioada de 72 de ore după ora programată inițial, pariurile vor fi anulate.
 7. La un „Head to head” între doi sau trei participanți, cel puțin unul dintre participanții menționați trebuie să termine alergarea/etapa/săritura finală la care se referă pariul pentru ca pariurile să fie considerate valabile. O astfel de prevedere nu se aplică la evenimentele de Sprint Cross-country care includ diferite etape de eliminare, precum și Săriturile cu schiurile. În aceste cazuri, determinarea rezultatului se va baza pe clasamentul oficial indiferent dacă oricare dintre participanții menționați termină alergarea/etapa/săritura finală.

30. Altele (Pariuri speciale/non sportive)

 1. Condițiile declarate în această secțiune se aplică tuturor ofertelor care nu pot fi clasificate în mod rezonabil în diferite categorii sportive (Ex. Programe TV, Politică, Premii & Decernări, Concursuri de frumusețe, Divertisment și altele similare). Unde este cazul și dacă nu este specificat altfel în această secțiune sau în ofertă, determinarea rezultatului la aceste oferte se va baza pe Regulile 888 Romania Limited de la Secțiunea B Articolul 5.
 2. Dacă nu este altfel specificat mai jos sau în oferta de pariere, toate pariurile care se încadrează în această secțiune sunt valabile până la declararea oficială a unui rezultat, indiferent de întârzierile la anunțare, runde suplimentare de vot, etc. care pot fi necesare pentru stabilirea rezultatului care trebuie anunțat.
 3. Toate ofertele deschise care implică participanți care se retrag/au fost scoși din emisiunile TV (fie plecând voluntar, fie ca urmare a deciziei organizatorului) vor fi determinate ca fiind pierdute. Dacă același participant re-intră în aceeași competiție la o dată ulterioară, el/ea va fi considerat ca un nou participant, astfel încât pariurile anterioare vor fi determinate ca pierdute.
 4. Pariurile care se referă la îndepărtarea unui participant sunt valabile doar pentru următoarea emisiune programată. Orice modificări ale metodelor de evacuare, numărul și/sau poziția participanților eliminați în cadrul aceluiași program sau oricare alți factori care nu erau prevăzuți în mod rezonabil vor rezulta în anularea pariurilor referitoare la „Următoarea evacuare" sau „Următoarea eliminare".
 5. În cazul în care emisiunea se termină înainte de declararea unui câștigător oficial, pariurile vor fi determinate ca egalitate (adică “dead heat”) între concurenții care nu au fost eliminați. Pariurile pe Câștigător/Loc la concurenții care au fost deja eliminați vor fi determinate ca fiind pierdute.

31. Limitele specifice sporturilor

 1. După cum este menționat în Secțiunea A Articolul 4.1., 888 Romania Limited își rezervă dreptul de a limita profitul net (profitul după deducerea mizei) la orice pariu sau combinație de pariuri a unui singur deținător al contului de joc.
 2. Dacă nu este agreat înainte în mod expres, câștigurile care depășesc limitele prezentate mai jos vor fi ignorate.
 3. Limitele variază în funcție de sport, tipul competiției și tipul ofertei de pariere. Dacă un pariu conține o combinație de oferte din diferite sporturi/categorii/meciuri și/sau tipuri de oferte, profitul va fi limitat la nivelul cel mai mic inclus în combinație, conform specificațiilor de mai jos.
  1. Fotbal:
   1. Limita de 250.000 £ (lire sterline) în echivalentul său în Lei, calculată în conformitate cu regulile de conversie valutară stabilite prin Termenii și Condițiile generale se va aplica la toate ofertele pentru competițiile/meciurile care aparțin uneia din următoarele categorii:
    1. Turnee Internaționale pentru Bărbați care sunt conduse de către FIFA sau UEFA, inclusiv fazele de calificare;
    2. Turneele Internaționale la nivel de Club pentru Bărbați care sunt conduse de către FIFA sau UEFA, inclusiv fazele de calificare;
    3. Toate ligile naționale de prim nivel pentru Bărbați din oricare din următoarele țări: Danemarca, Anglia, Franța, Germania, Italia, Olanda, Norvegia, Scoția, Suedia și Spania;
    4. Toate cupele naționale pentru Bărbați din oricare din următoarele țări: Danemarca, Anglia, Franța, Germania, Italia, Olanda, Norvegia, Scoția, Suedia și Spania.
    Limita de 100.000 £ (lire sterline) în echivalentul său în Lei, calculată în conformitate cu regulile de conversie valutară stabilite prin Termenii și Condițiile generale se va aplica la toate ofertele pentru competițiile/meciurile care aparțin uneia din următoarele categorii:
    1. Toate celelalte Turnee Internaționale;
    2. Toate celelalte Turnee Internaționale la nivel de Club;
    3. Ligile naționale de prim nivel din toate celelalte țări;
    4. Principalele cupe naționale din toate celelalte țări;
    5. Toate ligile naționale de nivel secundar pentru bărbați din următoarele țări: Danemarca, Anglia, Franța, Germania, Italia, Olanda, Norvegia, Scoția, Suedia și Spania;
    6. Orice meci amical internațional desfășurat sub regulamentul FIFA.
    Limita de 50.000 £ (lire sterline) în echivalentul său în Lei, calculată în conformitate cu regulile de conversie valutară stabilite prin Termenii și Condițiile generale se va aplica tuturor ofertelor la competiții/meciuri care aparțin de oricare alt Fotbal, cu excepția Fotbalului pe plajă și a Fotbalului în sală.
   2. Toate pariurile referitoare la jucători (inclusiv Cartonașele Galbene/Roșii), transferuri, manageri, măsuri disciplinare, cornere, șuturi pe poartă și alte oferte care nu sunt decisive la deciderea rezultatului unei competiții/meci, vor fi tratate ca Pariuri de PR & Noutate și se vor supune acelorași limite.
  2. Baschet
   1. Limita de 100.000 £ (lire sterline) în echivalentul său în Lei, calculată în conformitate cu regulile de conversie valutară stabilite prin Termenii și Condițiile generale se va aplica la toate ofertele pentru competițiile/meciurile care aparțin uneia din următoarele categorii:
    1. NBA, Euroliga, Turnee Olimpice, Mondiale și Continentale pentru Bărbați care sunt conduse de către FIBA.
   2. Limita de 50.000 £ (lire sterline) în echivalentul său în Lei, calculată în conformitate cu regulile de conversie valutară stabilite prin Termenii și Condițiile generale se va aplica la toate ofertele pentru competițiile/meciurile care aparțin de oricare altă ligă de Baschet.
   3. Toate pariurile referitoare la jucători, transferuri, manageri, măsuri disciplinare și alte oferte care nu sunt decisive la deciderea rezultatului unei competiții/meci, vor fi tratate ca Pariuri de PR & Noutate și se vor supune acelorași limite.
  3. Hochei pe gheață
   1. Limita de 100.000 £ (lire sterline) în echivalentul său în Lei, calculată în conformitate cu regulile de conversie valutară stabilite prin Termenii și Condițiile generale se va aplica la toate ofertele pentru competițiile/meciurile care aparțin uneia din următoarele categorii:
    1. NHL, Turnee Olimpice, Mondiale și Continentale pentru Bărbați care sunt conduse de către IIHF.
    2. Orice ligă națională la nivel de top pentru Bărbați în oricare din următoarele țări: Finlanda și Suedia.
   2. Limita de 50.000 £ (lire sterline) în echivalentul său în Lei, calculată în conformitate cu regulile de conversie valutară stabilite prin Termenii și Condițiile generale se va aplica la toate ofertele pentru competițiile/meciurile care aparțin de oricare altă ligă de Hochei pe gheață.
   3. Toate pariurile referitoare la jucători, transferuri, manageri, măsuri disciplinare și alte oferte care nu sunt decisive la deciderea rezultatului unei competiții/meci, vor fi tratate ca Pariuri de PR & Noutate și se vor supune acelorași limite.
  4. Handbal
   1. Limita de 100.000 £ (lire sterline) în echivalentul său în Lei, calculată în conformitate cu regulile de conversie valutară stabilite prin Termenii și Condițiile generale se va aplica la toate ofertele pentru competițiile/meciurile care aparțin uneia din următoarele categorii:
    1. Turnee Olimpice, Mondiale și Continentale pentru Bărbați care sunt conduse de către IHF.
   2. Limita de 25.000 £ (lire sterline) în echivalentul său în Lei, calculată în conformitate cu regulile de conversie valutară stabilite prin Termenii și Condițiile generale se va aplica la toate ofertele pentru competițiile/meciurile care aparțin de oricare altă ligă de Handbal.
   3. Toate pariurile referitoare la jucători, transferuri, manageri, măsuri disciplinare și alte oferte care nu sunt decisive la deciderea rezultatului unei competiții/meci, vor fi tratate ca Pariuri de PR & Noutate și se vor supune acelorași limite.
  5. Volei
   1. Limita de 100.000 £ (lire sterline) în echivalentul său în Lei, calculată în conformitate cu regulile de conversie valutară stabilite prin Termenii și Condițiile generale se va aplica la toate ofertele pentru competițiile/meciurile care aparțin uneia din următoarele categorii:
    1. Turnee Olimpice, Mondiale și Continentale pentru Bărbați care sunt conduse de către FIVB.
   2. Limita de 25.000 £ (lire sterline) în echivalentul său în Lei, calculată în conformitate cu regulile de conversie valutară stabilite prin Termenii și Condițiile generale se va aplica la toate ofertele pentru competițiile/meciurile care aparțin de oricare altă ligă de Volei.
   3. Toate pariurile referitoare la jucători, transferuri, manageri, măsuri disciplinare și alte oferte care nu sunt decisive la deciderea rezultatului unei competiții/meci, vor fi tratate ca Pariuri de PR & Noutate și se vor supune acelorași limite.
  6. Tenis
   1. Limita de 150.000 £ (lire sterline) în echivalentul său în Lei, calculată în conformitate cu regulile de conversie valutară stabilite prin Termenii și Condițiile generale se va aplica la toate ofertele pentru competițiile/meciurile care aparțin uneia din următoarele categorii:
    1. Turnee de Mare Șlem de la runda 3 mai departe.
   2. Limita de 75.000 £ (lire sterline) în echivalentul său în Lei, calculată în conformitate cu regulile de conversie valutară stabilite prin Termenii și Condițiile generale se va aplica la toate ofertele pentru competițiile/meciurile care aparțin uneia din următoarele categorii:
    1. Turnee ATP și WTA de la sferturi de finală în sus.
   3. Limita de 40.000 £ (lire sterline) în echivalentul său în Lei, calculată în conformitate cu regulile de conversie valutară stabilite prin Termenii și Condițiile generale se va aplica la toate ofertele pentru competiții/meciuri.
  7. Fotbal american și Baseball
   1. Limita de 50.000 £ (lire sterline) în echivalentul său în Lei, calculată în conformitate cu regulile de conversie valutară stabilite prin Termenii și Condițiile generale se va aplica la toate ofertele pentru competițiile/meciurile care aparțin uneia din următoarele categorii:
    1. NFL și MLB.
   2. Limita de 25.000 £ (lire sterline) în echivalentul său în Lei, calculată în conformitate cu regulile de conversie valutară stabilite prin Termenii și Condițiile generale se va aplica la toate ofertele pentru competițiile/meciurile care aparțin de oricare altă ligă de Fotbal american sau Baseball.
   3. Toate pariurile referitoare la jucători, transferuri, manageri, măsuri disciplinare și alte oferte care nu sunt decisive la deciderea rezultatului unei competiții/meci, vor fi tratate ca Pariuri de PR & Noutate și se vor supune acelorași limite.
  8. Fotbal australian
   1. Limita de 100.000 £ (lire sterline) în echivalentul său în Lei, calculată în conformitate cu regulile de conversie valutară stabilite prin Termenii și Condițiile generale se va aplica la toate ofertele pentru competițiile/meciurile care aparțin uneia din următoarele categorii:
    1. AFL.
   2. Limita de 25.000 £ (lire sterline) în echivalentul său în Lei, calculată în conformitate cu regulile de conversie valutară stabilite prin Termenii și Condițiile generale se va aplica la toate ofertele pentru competițiile/meciurile care aparțin de oricare altă ligă pentru Regulile australiene.
   3. Toate pariurile referitoare la jucători, transferuri, manageri, măsuri disciplinare și alte oferte care nu sunt decisive la deciderea rezultatului unei competiții/meci, vor fi tratate ca Pariuri de PR & Noutate și se vor supune acelorași limite.
  9. Cricket
   1. Limita de 100.000 £ (lire sterline) în echivalentul său în Lei, calculată în conformitate cu regulile de conversie valutară stabilite prin Termenii și Condițiile generale se va aplica la toate ofertele pentru competițiile/meciurile care aparțin uneia din următoarele categorii:
    1. Meciuri internaționale și Ligi interne de top.
   2. Limita de 50.000 £ (lire sterline) în echivalentul său în Lei, calculată în conformitate cu regulile de conversie valutară stabilite prin Termenii și Condițiile generale se va aplica la toate ofertele pentru competițiile/meciurile care aparțin de oricare altă ligă de Cricket.
   3. Toate pariurile referitoare la jucători, transferuri, manageri, măsuri disciplinare și alte oferte care nu sunt decisive la deciderea rezultatului unei competiții/meci, vor fi tratate ca Pariuri de PR & Noutate și se vor supune acelorași limite.
  10. Darts
   1. Limita de 100.000 £ (lire sterline) în echivalentul său în Lei, calculată în conformitate cu regulile de conversie valutară stabilite prin Termenii și Condițiile generale se va aplica la toate ofertele pentru competițiile/meciurile care aparțin uneia din următoarele categorii:
    1. Orice eveniment televizat în Regatul Unit.
   2. Limita de 50.000 £ (lire sterline) în echivalentul său în Lei, calculată în conformitate cu regulile de conversie valutară stabilite prin Termenii și Condițiile generale se va aplica la toate ofertele pentru competițiile/meciurile care aparțin de oricare altă ligă de darts.
   3. Toate pariurile referitoare la jucători, transferuri, manageri, măsuri disciplinare și alte oferte care nu sunt decisive la deciderea rezultatului unei competiții/meci, vor fi tratate ca Pariuri de PR & Noutate și se vor supune acelorași limite.
  11. Golf
   1. Limita de 100.000 £ (lire sterline) în echivalentul său în Lei, calculată în conformitate cu regulile de conversie valutară stabilite prin Termenii și Condițiile generale se va aplica la toate ofertele pentru competițiile/meciurile care aparțin uneia din următoarele categorii:
    1. Evenimente Majors, WGC, PGA, European și LPGA Tour; Ryder & Solheim Cup.
   2. Limita de 25.000 £ (lire sterline) în echivalentul său în Lei, calculată în conformitate cu regulile de conversie valutară stabilite prin Termenii și Condițiile generale se va aplica la toate ofertele pentru competițiile/meciurile care aparțin de oricare ligă de Golf.
   3. Toate pariurile referitoare la jucători, transferuri, manageri, măsuri disciplinare și alte oferte care nu sunt decisive la deciderea rezultatului unei competiții/meci, vor fi tratate ca Pariuri de PR & Noutate și se vor supune acelorași limite.
  12. Rugby League
   1. Limita de 100.000 £ (lire sterline) în echivalentul său în Lei, calculată în conformitate cu regulile de conversie valutară stabilite prin Termenii și Condițiile generale se va aplica la toate ofertele pentru competițiile/meciurile care aparțin uneia din următoarele categorii:
    1. Ligile de top interne din Regatul Unit, NRL și Turneele internaționale pentru Bărbați care sunt conduse de către RLIF.
   2. Limita de 50.000 £ (lire sterline) în echivalentul său în Lei, calculată în conformitate cu regulile de conversie valutară stabilite prin Termenii și Condițiile generale se va aplica la toate ofertele pentru competițiile/meciurile care aparțin de oricare altă ligă de Rugby League.
   3. Toate pariurile referitoare la jucători, transferuri, manageri, măsuri disciplinare și alte oferte care nu sunt decisive la deciderea rezultatului unei competiții/meci, vor fi tratate ca Pariuri de PR & Noutate și se vor supune acelorași limite.
  13. Rugby Union
   1. Limita de 100.000 £ (lire sterline) în echivalentul său în Lei, calculată în conformitate cu regulile de conversie valutară stabilite prin Termenii și Condițiile generale se va aplica la toate ofertele pentru competițiile/meciurile care aparțin uneia din următoarele categorii:
    1. Ligi interne de top din Australia, Noua Zeelandă și Regatul Unit și Turneele internaționale pentru Bărbați care sunt conduse de către IRB.
   2. Limita de 50.000 £ (lire sterline) în echivalentul său în Lei, calculată în conformitate cu regulile de conversie valutară stabilite prin Termenii și Condițiile generale se va aplica la toate ofertele pentru competițiile/meciurile care aparțin de oricare altă ligă de Rugby Union.
   3. Toate pariurile referitoare la jucători, transferuri, manageri, măsuri disciplinare și alte oferte care nu sunt decisive la deciderea rezultatului unei competiții/meci, vor fi tratate ca Pariuri de PR & Noutate și se vor supune acelorași limite.
  14. Snooker
   1. Limita de 100.000 £ (lire sterline) în echivalentul său în Lei, calculată în conformitate cu regulile de conversie valutară stabilite prin Termenii și Condițiile generale se va aplica la toate ofertele pentru competițiile/meciurile care aparțin uneia din următoarele categorii:
    1. Orice eveniment televizat în Regatul Unit.
   2. Limita de 50.000 £ (lire sterline) în echivalentul său în Lei, calculată în conformitate cu regulile de conversie valutară stabilite prin Termenii și Condițiile generale se va aplica la toate ofertele pentru competițiile/meciurile care aparțin de oricare altă ligă de Snooker.
   3. Toate pariurile referitoare la jucători, transferuri, manageri, măsuri disciplinare și alte oferte care nu sunt decisive la deciderea rezultatului unei competiții/meci, vor fi tratate ca Pariuri de PR & Noutate și se vor supune acelorași limite.
  15. Sporturi cu motor
   1. Limita de 50.000 £ (lire sterline) în echivalentul său în Lei, calculată în conformitate cu regulile de conversie valutară stabilite prin Termenii și Condițiile generale se va aplica la toate ofertele pentru competițiile/meciurile care aparțin uneia din următoarele categorii:
    1. Formula 1, MotoGP, Moto 2 și Moto 3.
   2. Limita de 25.000 £ (lire sterline) în echivalentul său în Lei, calculată în conformitate cu regulile de conversie valutară stabilite prin Termenii și Condițiile generale se va aplica la toate ofertele pentru competițiile/meciurile care aparțin de oricare altă ligă pentru Sporturile cu motor.
   3. Toate pariurile referitoare la jucători, transferuri, manageri, măsuri disciplinare și alte oferte care nu sunt decisive la deciderea rezultatului unei competiții/meci, vor fi tratate ca Pariuri de PR & Noutate și se vor supune acelorași limite.
  16. Alte sporturi
   1. Limita de 40.000 £ (lire sterline) în echivalentul său în Lei, calculată în conformitate cu regulile de conversie valutară stabilite prin Termenii și Condițiile generale se va aplica pentru toate ofertele la competiții/meci care aparțin următoarelor Sporturi: Atletism, Hochei pe iarbă, Box, e-Sports, Ciclism, Curse de trap și Sporturi de iarnă.
   2. Limita de 25.000 £ (lire sterline) în echivalentul său în Lei, calculată în conformitate cu regulile de conversie valutară stabilite prin Termenii și Condițiile generale se va aplica pentru toate ofertele la competiții/meci care aparțin de oricare altă ligă pentru Sporturi.
   3. Toate pariurile referitoare la jucători, transferuri, manageri, măsuri disciplinare și alte oferte care nu sunt decisive la deciderea rezultatului unei competiții/meci, vor fi tratate ca Pariuri de PR & Noutate și se vor supune acelorași limite.
  17. Pariurile non-sportive, Pariuri de Poker, Pariuri de PR și Noutate
   1. Limita de 10.000 £ (lire sterline) în echivalentul său în Lei, calculată în conformitate cu regulile de conversie valutară stabilite prin Termenii și Condițiile generale se va aplica la oricare altă ligă din această categorie. Aceasta include și ofertele referitoare la sport, cum ar fi Transferuri de jucători, Următorul Manager etc.

32. Arte marțiale mixte

 1. Se aplică termenii și condițiile de la Box acolo unde este cazul.

33. Snooker

 1. Toate pariurile rămân valabile atâta timp cât oferta/meciul se joacă în cadrul turneului, indiferent de orice modificare în program, etc., cu excepția cazului în care se convine altfel.
 2. Ofertele de pariere „Meci” se bazează pe principiul general al progresului în turneu sau de câștigare a turneului, în funcție de faza competiției la care se referă meciul. Progresul jucătorului către runda următoare sau câștigarea turneului va fi considerată varianta câștigătoare a pariului indiferent de durata meciului, retrageri, descalificări, etc. Aceste pariuri necesită finalizarea a cel puțin unui frame pentru ca pariurile să fie valabile.
 3. Ofertele „Peste/Sub” la meciurile/evenimentele neterminate la care rezultatul este deja determinat înaintea întreruperii și/sau orice continuare ulterioară a jocului nu poate produce un rezultat diferit al respectivelor oferte, vor avea rezultatul determinat pe baza rezultatului obținut până la apariția întreruperii. Pentru calcularea acestor rezultate determinate, se vor adăuga numărul minim de apariții care erau necesare pentru a aduce oferta la finalizarea normală, dacă este cazul, în funcție de numărul de frame-uri programate pentru meci. Dacă acest calcul produce o situație în care nicio modificare posibilă nu poate afecta rezultatul ofertei, aceasta va avea rezultatul determinat astfel. Pentru referință, consultați exemplele de la secțiunea Tenis.
 4. Ofertele „Handicap” necesită finalizarea tuturor frame-urilor programate pentru ca pariurile să fie valabile, cu excepția acelor evenimente pentru care rezultatul este deja determinat înainte de întrerupere și/sau orice continuare ulterioară a jocului nu poate produce un rezultat diferit al respectivelor oferte, care vor avea rezultatul determinat astfel. Pentru referință, consultați exemplele de la secțiunea Tenis.
 5. Toate ofertele „Scorul exact”, „Impar/Par” și acele oferte care se referă la câștigătorul unei anumite perioade a meciului (exemplu „Jucătorul care să câștige primul set” sau „Primul jucător care să ajungă la X Frame-uri”) necesită finalizarea părții respective a meciului.
 6. Toate tipurile de oferte care nu sunt specificate mai sus necesită finalizarea a cel puțin unui frame pentru ca pariurile să fie valabile, cu excepția acelor oferte la care rezultatul este deja determinat înaintea întreruperii și/sau orice continuare ulterioară a jocului nu poate produce un rezultat diferit.

34. Darts

 1. Toate pariurile rămân valabile atâta timp cât oferta/meciul se joacă în cadrul turneului, indiferent de orice modificare în program, etc., cu excepția cazului în care se convine altfel.
 2. Ofertele de pariere „Meci” se bazează pe principiul general al progresului în turneu sau de câștigare a turneului, în funcție de faza competiției la care se referă meciul. Progresul jucătorului către runda următoare sau câștigarea turneului va fi considerată varianta câștigătoare a pariului indiferent de durata meciului, retrageri, descalificări, etc.
 3. Ofertele „Peste/Sub” la meciurile/evenimentele neterminate la care rezultatul este deja determinat înaintea întreruperii și/sau orice continuare ulterioară a jocului nu poate produce un rezultat diferit al respectivelor oferte, vor avea rezultatul determinat pe baza rezultatului obținut până la apariția întreruperii. Pentru calcularea acestor rezultate determinate, se vor adăuga numărul minim de apariții care erau necesare pentru a aduce oferta la finalizarea normală, dacă este cazul, în funcție de numărul de tururi programate pentru meci. Dacă acest calcul produce o situație în care nicio modificare posibilă nu poate afecta rezultatul ofertei, aceasta va avea rezultatul determinat astfel. Pentru referință, consultați exemplele de la secțiunea Tenis.
 4. Ofertele „Handicap” necesită finalizarea tuturor seturilor programate pentru ca pariurile să fie valabile, cu excepția acelor evenimente pentru care rezultatul este deja determinat înainte de întrerupere și/sau orice continuare ulterioară a jocului nu poate produce un rezultat diferit al respectivelor oferte, care vor avea rezultatul determinat astfel. Pentru referință, consultați exemplele de la secțiunea Tenis.
 5. Toate ofertele „Scorul exact”, „Impar/Par” și acele oferte care se referă la câștigătorul unei anumite perioade a meciului (exemplu „Jucătorul care să câștige primul set” sau „Primul jucător care să ajungă la X Seturi”) necesită finalizarea părții respective a meciului.
 6. Toate tipurile de oferte care nu sunt specificate mai sus necesită finalizarea a cel puțin unui frame pentru ca pariurile să fie valabile, cu excepția acelor oferte la care rezultatul este deja determinat înaintea întreruperii și/sau orice continuare ulterioară a jocului nu poate produce un rezultat diferit.

E: eSports

1. Condițiile acordului

A. Introducere

 1. Pariurile Esports cuprind competițiile de jocuri video la simplu sau cu mai multi jucători, atat pe internet cât și în afara lui. Lista de jocuri incluse în această secțiune poate fi găsită în "Secțiunea 2" a acestor Termeni și Condiții.
 2. 888 Romania Limited își rezervă dreptul de a include și de a considera eSports, oferte pentru evenimente legate de jocuri care nu sunt enumerate în clauza mai sus menționată, dar care corespund în mod rezonabil descrierii menționate. Repetări anterioare sau viitoare de jocuri care fac parte din aceeași serie vor fi tratate conform regulilor referitoare la fiecare joc în parte, așa cum sunt prezentate în acești Termeni și Condiții, indiferent de numerotarea și/sau denumirea diferită. În cazul în care un joc, un eveniment și/sau o ofertă aferentă acestuia nu este enumerată în mod expres în acești Termeni și Condiții, decontarea respectivelor oferte se va baza pe principiile generale stabilite în Termeni și Condiții.
 3. La plasarea unui pariu la 888 Romania Limited, Titularul de Cont este de accord că a citit, a înțeles și va accepta Termenii și Condițiile prezentate în această secțiune, precum și ceilalți Termeni și Condiții care reglementează utilizarea site-ului 888 Romania Limited.
 4. Dacă nu se specifică altfel în această secțiune, se aplică regulile prezente în Termenii și Condițiile generale ale 888 Romania Limited. În caz de ambiguitate, prioritatea va fi stabilită în următoarea ordine:
  1. Regulile și condițiile publicate împreună cu o ofertă și/sau o campanie;
  2. Regulile specifice jocurilor eSports;
  3. Regulile Generale de Stabilire a Rezultatelor;
  4. Termenii și Conditile Generale ale 888 Romania Limited.
 5. În cazul în care niciuna dintre prevederile de mai sus nu oferă o rezoluție adecvată, 888 Romania Limited își rezervă dreptul, la propria sa discreție, de a soluționa ofertele în mod individual pe baza echității, conform cu normele, cutumele și defințiile de pariere general acceptate.

B. Regulile Generale de Stabilire a Rezultatelor

 1. La stabilirea rezultatelor, 888 Romania Limited va depune toate eforturile pentru a obține informațiile necesare direct de la asociația organizatoare a evenimentului difuzat (în timpul sau imediat după încheierea evenimentului) și orice alte date relevante pe care le-ar putea afișa, API-ul jocului și site-ul oficial. În cazul în care aceste informații sunt conflictuale, contestate și/sau omise la prima vedere din surse oficiale, precum și/sau dacă există o eroare evidentă în informațiile incluse în sursele de mai sus, stabilirea rezultatului ofertei de pariuri se va baza pe alte surse publice.
 2. Stabilirea pariurilor nu va include nicio schimbare care derivă și/sau poate fi atribuită următoarelor evenimente: descalificări, penalizări, proteste, rezultate contestabile și/sau schimbări succesive ale rezultatului oficial după încheierea evenimentului și anunțarea rezultatului, chiar și preliminar. Pentru pariuri care se referă la concursuri care se desfășoară pe mai mult de 1 tur/etapă (de exemplu: Pariuri pe Turneu), vor fi luate în considerare doar amendamente ale pariurilor al căror rezultat nu a fost decis încă. Următorul exemplu este oferit ca o indicație generală a modului în care astfel de pariuri vor fi tratate în situații comparabile: Un pariu pe o echipă să ajungă la semifinalele unui turneu va fi considerat ca fiind decis, odată ce asociația organizatoare îl consideră ca atare, chiar dacă aceeași echipă este descalificată din turneu într-o etapă ulterioară, din orice motiv.
 3. Orice referire la cuvinte/obiecte care apar la singular se aplică și pentru forma de plural a acestora. Astfel, termenul “participant”, “concurent” sau altul similar, trebuie să fie înțeles atât ca un singur individ, cât și ca o echipă care reprezintă o singură entitate.
 4. Deși toate măsurile de precauție sistematice au fost puse în aplicare pentru a obține cea mai corectă reprezentare a evenimentului, așa cum a fost programat de asociația organizatoare, orice referire la ordinea în care sunt prezentați participanții, locurile de desfășurare etc. trebuie să fie considerată a avea doar scop informativ. Schimbarea participanților gazde/oaspeți, precum și a locurilor de desfășurare anunțate anterior, nu vor fi considerate ca motive valabile pentru anularea pariurilor plasate.
 5. Înainte sau în timpul unui eveniment/meci, 888 Romania Limited poate decide să afișeze scorurile actuale și trecute, contoarele și alte statistici legate de ofertă. Trebuie înțeles că 888 Romania Limited furnizează aceste date doar în scop informativ și nu recunoaște sau nu acceptă nicio răspundere pentru exactitatea acestor date. În consecință, toate datele prezentate trebuie tratate ca neoficiale și orice inexactitate cu privire la acestea nu va fi considerată ca un motiv valid pentru anularea pariurilor plasate.
 6. În cazul în care numele oricărui participant/eveniment/joc este scris greșit și/sau s-a schimbat, pariurile vor rămâne valabile, dacă acesta este rezonabil de clar și poate fi stabilit prin intermediul unor surse reputate că obiectul pe care a fost plasat pariul este același cu participantul/evenimentul/jocul în cauză.
 7. Termenul limită (timpul) afișat pe site va fi tratat doar în scop informativ. 888 Romania Limited își rezervă dreptul de a suspenda, la discreția sa, parțial sau integral, activitatea de pariere în orice moment consideră necesar.
 8. Indiferent de timpul de start afișat pe site, se aplică regulile menționate în Termenii și Condițiile Generale ale 888 Romania Limited, și anume cele din "Secțiunea A, Paragrafele 2-6" în ceea ce privește validarea sau nevalidarea pariurilor plasate și/sau acceptate.
 9. Fără a aduce atingere clauzei de mai sus, și pe lângă aceasta, 888 Romania Limited își rezervă dreptul, exclusiv la discreția sa, de a anula pariurile în cazul în care apar următoarele situații:
  1. 888 Romania Limited întâmpină întârzieri la primirea datelor/imaginilor în direct de la sursele/furnizorii lui, acest fapt având ca urmare prezentarea de către 888 Romania Limited a unor cote care nu reflectă starea actuală a pariului;
  2. Când este destul de evident că pariurile au fost plasate de către conturi care au acces la fluxuri de date/imagini care nu erau disponibile în acel moment pentru 888 Romania Limited;
  3. Pariurile au fost plasate după ce un participant a câștigat un avantaj suficient pentru a afecta cotele oricărei oferte, chiar și teoretic, fără ca respectivele cote să fi fost ajustate pentru a reflecta starea actuală a pariului.
 10. În cazul în care un meci începe la o oră diferită față de cea afișată pe site, acest lucru nu va fi considerat un motiv valid pentru anularea pariurilor, cu condiția ca meciul respectiv să fie următorul meci care are loc pentru ambele echipe din cadrul aceluiași turneu și este valabil pentru runda/etapa planificată inițial.
 11. Cu excepția cazului în care se specifică în mod expres, ori de câte ori asociația organizatoare consideră că este adecvată includerea oricăror runde suplimentare/timp suplimentar, meci/meciuri de calificare sau serii de meciuri pentru a determina orice clasificare și/sau rezultatul meciului, 888 Romania Limited va ține cont de rezultatele și efectele care derivă din meciurile/rundele/timpul suplimentar, în scopul stabilirii pariurilor, referitoare la meciul/clasificarea respectivă.
 12. Toate ofertele de pariuri legate de meciuri sau de părți ale acestora, care nu mai au loc sau care au obținut un rezultat prin intermediul unei decizii walk-over, vor fi declarate nule. În scopul stabilirii pariurilor, acțiunea dintr-un meci (sau o parte a acestuia) se consideră că s-a întâmplat atunci când timpul jocului a început sau atunci când un participant a întreprins o acțiune în joc, în legătură cu meciul (sau o parte a acestuia), oricare s-ar întâmpla prima.
 13. Pentru ofertele legate de meciuri/sau părți ale acestora care au fost abandonate din orice motiv și rezultatul nu a fost declarat de organizatorii oficiali în termen de 36 de ore de la începerea meciului, vor fi rambursate mizele. Toate ofertele de pariuri care au fost decise înainte de abandon și care nu ar putea fi modificate indiferent de evenimentele viitoare, vor fi luate în considerare conform cu rezultatul decis.
 14. În cazul în care se va decide ca un eveniment abandonat (sau o parte din el) să fie reluat de la momentul abandonului, în 36 de ore de la momentul inițial de start al evenimentului, toate pariurile plasate inițial pe evenimentul respectiv vor ramâne valabile și vor fi soluționate conform cu rezultatele stabilite după reluarea jocului.
 15. În cazul în care se va decide ca un eveniment abandonat (sau o parte din el) să fie reluat de la început, în 36 de ore de la momentul inițial de start al evenimentului, toate pariurile plasate pe meciul inițial, care nu au putut fi soluționate prin rezultatele stabilite înainte de abandon, vor fi declarate nule.
 16. În cazul în care un participant este implicat într-un meci din același turneu cu un adversar diferit, între momentul abandonului unui meci și continuarea meciului abandonat, toate pariurile în așteptare plasate pe meciul inițial vor fi considerate nule, indiferent de rezultatele obținute în timpul reluării partidei.
 17. Ofertele care se referă la rezultatele Turneului și/sau la meciurile/evenimentele programate pe o perioadă de 2 sau mai multe zile vor rămâne valabile dacă evenimentul respectiv este considerat finalizat și un rezultat oficial este anunțat de organizația oficială în anul specificat, indiferent de participarea actuală/viitoare (sau lipsa acesteia) a oricărui participant listat și/sau anunțat anterior, dacă nu se specifică altfel.
 18. În cazul meciurilor care nu au fost finalizate înainte de încheierea lor naturală și atunci când rezultatul este emis printr-o decizie a asociației, în cel mult de 36 de ore de la începerea evenimentului, fără ca jocul să continue după abandon, 888 Romania Limited va folosi decizia emisă ca rezultat oficial pentru ofertele referitoare la rezultatul meciului și/sau progresul turneului (de exemplu, Cotele de Meci și Participantul să ajungă la runda următoare), în cazul în care decizia emisă nu modifică rezultatul respectivului pariu în momentul abandonului. În acest caz mizele vor fi rambursate. (De exemplu, echipa A conduce cu 2 la zero în cel mai bun din 5 meciuri și echipa B recunoaște înfrangerea: Asociația declară echipa A câștigătoarea meciului = pariul rămâne). Între timp, dacă același tip de meci, cel mai bun din 5, a fost abandonat la scorul de 1-1 și Asociația declară ambele echipe câștigătoare, pariul va fi considerat nevalid. Toate celelalte oferte vor fi declarate nule, cu excepția celor ale căror rezultate au fost decise înainte de abandon și nu pot fi modificate, indiferent de evenimentele viitoare, și care vor fi soluționate în funcție de rezultatul decis.
 19. Soluționarea ofertelor de pariuri legate de numărători (de exemplu, Total Kills) și orice alte oferte legate de terminologia specifică, vor fi stabilite în conformitate cu definiția cu care organul oficial de organizare emite aceste statistici. Cu excepția cazului în care este susținut de dovezi necontradictorii, 888 Romania Limited nu va recunoaște plângerile care derivă din interpretarea personală a acestor termeni.
 20. La plasarea pariurilor "Outright" sau "Place", nu se vor rambursa mizele pe participanți/rezultate care nu participă, sunt descalificați și/sau se retrag dintr-un eveniment (atât înainte, cât și în timpul lui) pentru orice motiv, dacă nu se specifică altfel. 888 Romania Limited își rezervă dreptul, la discreția sa, de a aplica Regula 4 Tattersalls, așa cum este explicat în Termenii și Condițiile Generale ale Casei de pariuri 888 Romania Limited "Secțiunea B, Paragraful 6", asupra oricărei competiții, în corelare cu oferta de pariuri.
 21. Ofertele care se referă la performanța unui singur participant într-un anumit eveniment/interval de timp (cum ar fi Performanța Echipei X la Turneu) presupun ca participantul listat să joace un rol activ cel puțin o dată într-o etapă ulterioară evenimentului/intervalului de timp după ce pariul a fost plasat/acceptat.
 22. Nu se va aplica nicio rambursare a pariurilor, dacă rezultatul câștigător al unui meci/eveniment este un participant/rezultat care nu a fost listat în scopuri de pariere. În toate ofertele de pariuri, titularul contului are posibilitatea de a solicita o cotă pentru un participant/rezultat neinclus în listă. 888 Romania Limited își rezervă dreptul, la discreția sa, de a refuza astfel de solicitări.
 23. Ofertele care confruntă reciproc performanțele a doi sau mai mulți participanți într-un anumit interval de timp/competiție vor fi soluționate doar pe baza rezultatelor participanților listați, fără a lua în considerare toți ceilalți participanți la același concurs/eveniment.
 24. În cazul în care un participant este descalificat/reținut/interzis să participe la o parte/fază ulterioară a unui eveniment/competiție din orice motiv, precum și în cazul retragerilor voluntare, se va considera că descalificarea va intra în vigoare din momentul anunțării oficiale. Nu se vor face modificări rezultatelor anterioare, indiferent de modificările aduse de acțiunile respective.
 25. Într-un pariu “Outright” sau “Place”, în cazul în care doi sau mai mulți participanți au obținut același rezultat și asociația organizatoare nu îi departajează în clasament, se aplică regula “Dead Heat” specificată în Termenii și Condițiile Generale ale Casei de pariuri 888 Romania Limited, "Secțiunea B, Paragraful 5, Clauza 14".
 26. 888 Romania Limited va rambursa mizele ofertelor care compară realizările/performanțele a doi participanți într-un interval de timp specificat (de exemplu, Poziția finală în Turneu, Câștigătorul meciului, Câștigătorul hărții X) în cazul în care se aplică una dintre următoarele situații:
  1. Nu s-au oferit cote în ceea ce privește rezultatul "remiză", iar asociația organizatoare nu folosește metode de diferențiere/timp suplimentar/runde suplimentare pentru a oferi un rezultat concret al meciului/ofertei sau pentru a clasifica participanții care au obținut același rezultat;
  2. Oricare dintre participanții listați nu joacă în niciun alt stadiu ulterior al evenimentului/părții acestuia după ce pariul a fost plasat și/sau acceptat;
  3. Niciunul dintre participanții listați nu este inclus în clasificarea potrivită;
  4. Niciunul dintre participanții listați nu se consideră că a îndeplinit cerința specificată după ce pariul a fost plasat și/sau acceptat și nu au fost oferite cote pentru acest rezultat.
 27. Ofertele care compară realizările/performanțele a trei participanți vor fi tratate așa cum sunt detaliate în clauza de mai sus, exceptând cazul în care doi participanți împărtășesc poziția finală, situație în care se aplică regula "Dead Heat" așa cum este specificată în Termenii și Condițiile Generale ale Casei de Pariuri 888 Romania Limited "Secțiunea B, Paragraful 5, Clauza 14".
 28. Regulile pariurilor "Outright" și "Place" se aplică și în cazul ofertelor care compară realizările/performanțele a patru sau mai mulți participanți, cu excepția acelor oferte specificate ca "Pariuri de grup". În astfel de cazuri, mizele vor fi rambursate dacă cel puțin unul dintre participanții listați nu va mai fi implicat activ, indiferent de motiv, după ce pariul a fost plasat și/sau acceptat.
 29. Cu excepția cazului în care rezultatul ofertei a fost deja stabilit înainte de anunțarea oricărei modificări, pariurile referitoare la o cursă/la un eveniment special/la totaluri ale unui eveniment special (de exemplu, Primul participant care câștigă X runde sau Peste/Sub X Hărți jucate) sau marjele/diferența dintre evenimentele încheiate între participanți (de exemplu, Handicap Hartă, Scorul Corect al Hărții în meci) vor fi decalarate nule în cazul în care formatul de meci este complet schimbat într-un mod care ar modifica contorizarea acestor evenimente și cotele lor, incluzând (dar fără a se limita la) cazurile în care numărul de hărți programate este schimbat de la un număr impar anunțat anterior (de exemplu, Cel mai bun din 1/3/5) la un număr par de hărți programate (de exemplu, Cel mai bun din 2/4/6) și invers. Pariurile vor rămâne în vigoare și vor fi soluționate în mod corespunzător pentru acele oferte în care modificările anunțate nu sunt relevante (de exemplu, Cotele de meci vor rămâne valabile dacă numărul de Hărți programate este schimbat de la 3 Hărți anunțate inițial la 5 Hărți), sau rezultatul ofertei a fost deja determinat înainte de anunțarea oricărei modificări. Următorul exemplu este oferit ca o indicație generală a modului în care astfel de pariuri vor fi tratate în situații comparabile: Un pariu pe "Va câștiga prima Hartă" va rămâne valabil dacă un meci este schimbat de la 3 la 5 Hărți, dar un pariu pe "Peste/Sub" pe totalul de hărți ale unui meci va fi declarat nul într-un scenariu similar.
 30. În cazul în care 888 Romania Limited oferă în mod eronat cote și linii bazate pe un număr diferit de Hărți/Jocuri/Runde față de numărul corect stabilit în astfel de cazuri, soluționarea ofertelor referitoare la o cursă/la o anumită întâmplare/la totaluri ale unei anumite întâmplări (de exemplu, Primul participant să câștige X Runde, Peste/Sub Hărți jucate) sau marja/diferența între participanți la final la evenimentul finalizat (de exemplu, Handicap Hartă, Scorul Exact al Harții în meci) vor fi declarate nule în cazul în care formatul meciului este complet diferit într-un mod care ar schimba contorizarea acestor evenimente și cotele lor, incluzând (dar fără a se limita la) cazurile în care numărul de hărți programate este schimbat de la un număr impar anunțat anterior (de exemplu, Cel mai bun din 1/3/5) la un număr par de hărți programate (de exemplu, Cel mai bun din 2/4/6) și invers. Pariurile vor rămâne valabile și vor fi stabilite corespunzător pentru acele oferte în care discrepanța nu este relevantă (de exemplu, Cotele meciurilor vor rămâne valabile dacă numărul de Hărți programate este de 3 Hărți în loc de cele 5 Hărți anunțate) sau rezultatul ofertei a fost deja determinat înainte de anunțarea oricărei modificări. Următorul exemplu este oferit ca o indicație generală a modului în care astfel de pariuri vor fi tratate în cazul unor situații comparabile: Un pariu pe "Să câștige prima Hartă" va rămâne valabil dacă un meci este schimbat de la 3 la 5 Hărți, dar un pariu cu Peste/Sub pe totalul de Hărți al unui meci va fi declarat nul într-un scenariu similar.
 31. În timpul anumitor evenimente, 888 Romania Limited ar putea decide, exclusiv la propria discreție, să ofere spre pariere o selecție redusă de participanți, care ar putea include opțiuni de pariere cum ar fi "Oricare altul", "The Field" sau altele similare. Această opțiune include toți participanții nelistați exceptându-i pe aceia menționați ca fiind disponibili. 888 Romania Limited își rezervă dreptul de a lista/specifica mai mulți participanți într-o etapă ulterioară. În cazul în care acești participanți recent listați vor fi cei câștigători, aceștia vor fi considerați ca fiind nelistați până la momentul în care au fost efectiv introduși în listă și stabiliți în consecință.
 32. Ofertele care fac o referire specifică la performanța unui participant într-un anumit eveniment/interval de timp (de exemplu, Echipa X vs “The Field” sau Câștigător fără Echipa X) vor fi considerate nule, dacă participanții menționați nu reușesc să joace cel puțin o dată într-o etapă ulterioară a evenimentului/intervalului aplicabil după ce pariul a fost plasat și/sau acceptat.
 33. În cazul în care un meci începe cu un număr diferit de jucători decât cel inclus în regulamentul evenimentului (de exemplu, fiecare echipă începe un meci cu doar 4 jucători în locul celor 5 jucători stabiliți), toate pariurile vor fi considerate nule. În cazul în care oricare dintre echipe pierde temporar și/sau definitiv din meci un anume număr de jucători, după ce meciul a început cu numărul de participanți stipulat conform regulamentului evenimentului, pariurile vor rămâne valabile.
 34. Pariurile privind meciurile/evenimentele cu participanți care utilizează un pseudonim diferit/greșit sau care utilizează un așa-numit "cont smurf" vor rămâne în vigoare, cu condiția ca participantul care utilizează acel pseudonim sa fie în mod evident cel care face obiectul pariului. În cazul în care nu este evident acest lucru, pariul va fi declarat nul.
 35. Pariurile pe o echipă vor fi considerate valabile indiferent de participanții folosiți de echipa respectivă. În cazul în care asociația organizatoare consideră că este permis ca o echipă să joace cu un participant titular sau cu un jucător de înlocuire, toate pariurile vor fi valabile, dacă un rezultat oficial a fost stabilit.
 36. Orice formă de calificare înaintea turneului principal (dacă este cazul) este considerată o parte valabilă a concursului respectiv. Astfel, orice participant care este eliminat în etapa de calificare va fi considerat pierzător față de oricine este pre-calificat sau care a trecut cu success de etapa de calificare.
 37. În cazul pariurilor în care se face referire la intervale de timp, acestea trebuie interpretate în felul următor: "În primele 30 de minute" va include tot ce se întâmplă până la 0 ore 29 minute și 59 secunde; "Între 10 și 20 de minute" va include tot ce se întâmplă de la 10 minute și 0 secunde până la 19 minute și 59 de secunde.
 38. Orice pariuri care se referă la durată, reprezintă timpul efectiv trecut în hartă/rundă/eveniment, după caz. De exemplu, un pariu pe “Peste 30,5 minute pe o Hartă” va fi stabilit ca fiind “Peste” după ce au trecut cele 30,5 minute pe harta respectivă.
 39. Orice referire la categoria "Câștigător" și/sau "Superior" va rămâne valabilă indiferent dacă Hărțile și/sau alte avantaje sunt acordate prin intermediul regulilor evenimentului oricărui participant.

2. Reguli specifice fiecărui Joc

A. Call of Duty

 1. Cote Meci
  • În cazul în care sunt necesare Timp suplimentar/Hărți suplimentare pentru a decide rezulutatul unui meci (sau al unei părți din el) și dacă nu se prevede altfel în cadrul ofertei, rezultatele obținute din jocul adăugat vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • Prima Hartă programată trebuie să înceapă pentru ca pariurile să fie valabile, cu excepția Hărților acordate, conform regulilor evenimentului, participanților proveniți din așa-numitele categorii "Câștigători" și/sau "Superior". În astfel de cazuri, Hărțile menționate vor fi luate în considerare pentru stabilirea pariului.
  • Prima decizie oficială privind rezultatul ofertei, emisă de asociația organizatoare, în termen de 36 de ore de la terminarea/abandonarea meciului, va fi factorul decisiv pentru soluționarea pariurilor, incluzând (dar fără a se limita la) orice decizii care implică descalificări, retrageri, concesiuni etc., care vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • În cazul în care o ofertă se termină nedecisă, iar rezultatul respectiv nu a fost disponibil ca un posibil rezultat în scopul pariererii, mizele vor fi rambursate.
 2. Rezultatul Seriilor
  • Pariul se referă la rezultatul agregat, derivat din orice combinație de meciuri consecutive/serii valabile pentru aceeași rundă/etapă jucată între aceiași participanți în cadrul aceluiași turneu.
  • În cazul în care sunt necesare Timp suplimentar/Hărți suplimentare pentru a decide rezulutatul unei oferte (sau al unei parți din ea) și dacă nu se prevede altfel în cadrul ofertei, rezultatele obținute din jocul adăugat vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • Prima Hartă programată în toate meciurile incluse în serie trebuie să înceapă pentru ca pariurile să fie valabile.
  • Prima decizie oficială privind rezultatul ofertei, emisă de asociația organizatoare în termen de 36 de ore de la terminarea/abandonarea meciului, va fi factorul decisiv pentru soluționarea pariurilor, incluzând (dar fără a se limita la) orice decizii care implică descalificări, retrageri, concesiuni etc., care vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • În cazul în care o ofertă se termină nedecisă, iar rezultatul respectiv nu a fost disponibil ca un posibil rezultat în scopul pariererii, mizele vor fi rambursate.
 3. Total Hărți
  • În cazul în care sunt necesare Timp suplimentar/Hărți suplimentare pentru a decide rezulutatul unei oferte (sau al unei părți din ea) și dacă nu se prevede altfel în cadrul ofertei, rezultatele obținute din jocul adăugat vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • Prima Hartă programată trebuie să înceapă pentru ca pariurile să fie valabile, cu excepția hărților acordate, conform regulilor evenimentului, participanților proveniți din așa-numitele categorii "Câștigători" și/sau "Superior". În astfel de cazuri, Hărțile vor fi luate în considerare pentru stabilirea pariului.
  • Toate Hărțile programate trebuie finalizate pentru ca pariurile să fie valabile. În cazul în care meciul este abandonat înainte de terminarea sa naturală și indiferent de eventualele decizii ale asociației organizatoare, pariurile vor fi considerate nule cu excepția cazului în care linia Peste/Sub pe care a fost plasat pariul a fost depășită deja la momentul abandonului. În acest caz, pariurile vor fi soluționate în funcție de rezultatele obținute până la momentul abandonării meciului.
 4. Handicap Hartă
  • În cazul în care sunt necesare Timp suplimentar/Hărți suplimentare pentru a decide rezulutatul unui meci (sau al unei părți din el) și dacă nu se prevede altfel în cadrul ofertei, rezultatele obținute din jocul adăugat vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • Prima Hartă programată trebuie să înceapă pentru ca pariurile să fie valabile, cu excepția Hărților acordate, conform regulilor evenimentului, participanților proveniți din așa-numitele categorii "Câștigători" și/sau "Superior". În astfel de cazuri, Hărțile respective vor fi luate în considerare pentru stabilirea pariului.
  • Toate Hărțile programate trebuie finalizate pentru ca pariurile să fie valabile. În cazul în care meciul este abandonat înainte de terminarea sa naturală și indiferent de eventualele decizii ale asociației organizatoare, pariurile vor fi considerate nule, cu excepția cazului în care linia de Handicap pe care a fost plasat pariul a fost decisă deja la momentul abandonului. În acest caz, pariurile vor fi soluționate în funcție de rezultatele obținute până la momentul abandonării meciului.
 5. Scorul Corect
  • În cazul în care sunt necesare Timp suplimentar/Hărți suplimentare pentru a decide rezultatul meciului (sau al oricărei părți a acestuia), acestea nu vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • Toate Hărțile programate în mod normal trebuie să fie finalizate pentru ca pariurile să fie valabile.
 6. Durata
  • Stabilirea pariurilor referitoare la durată va include, de asemenea, orice timp necesar pentru finalizarea Timpului suplimentar/Hărților suplimentare în scopul finalizării meciului (sau a unei părți a acestuia) la care face referire oferta.
  • Toate părțile meciului la care face referire oferta trebuie să fie finalizate pentru ca pariurile să rămână valabile, dacă rezultatul nu a fost deja stabilit înainte de întreruperea jocului, iar orice continuare a jocului nu ar putea produce un rezultat diferit.
  • Orice Hartă atribuită prin intermediul regulilor evenimentului participanților proveniți din așa-numitele categorii "Câștigători" și/sau "Superior" va fi considerată ca având "0" (zero) minute în vederea stabilirii pariului.
 7. Harta X
  • În cazul în care sunt necesare Timp suplimentar/Hărți suplimentare pentru a decide rezultatul ofertei (sau al unei părți din ea) și dacă nu se prevede altfel în cadrul ofertei, rezultatele obținute din jocul adăugat vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • Harta listată trebuie finalizată pentru ca pariurile să fie valabile.
 8. Primul X/Primul la X
  • Pariul se referă la participantul care va fi primul creditat că a realizat/atins numărul listat al evenimentului predefinit. În cazul în care nu a fost oferită opțiunea de rezultat nedecis (sau nicio echipă câștigătoare), iar niciunul dintre participanți nu atinge numărul listat, mizele vor fi returnate.
  • În cazul în care sunt necesare Timp suplimentar/Hărți suplimentare pentru a decide rezultatul ofertei (sau al unei părți din ea) și dacă nu se prevede altfel în cadrul ofertei, rezultatele obținute din jocul adăugat vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • Toate părțile meciului la care face referire oferta trebuie să fie finalizate pentru ca pariurile să rămână valabile, dacă rezultatul nu a fost deja stabilit înainte de întreruperea jocului, iar orice continuare a jocului nu ar putea produce un rezultat diferit.
 9. Ace
  • Pariul se referă la faptul că un singur participant este creditat să omoare de unul singur întreaga echipă adversă în orice rundă sau parte a meciului, așa cum este specificat în ofertă.
  • În cazul în care sunt necesare Timp suplimentar/Hărți suplimentare pentru a decide rezultatul ofertei (sau al unei părți din ea) și dacă nu se prevede altfel în cadrul ofertei, rezultatele obținute din jocul adăugat vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • Toate părțile meciului la care face referire oferta trebuie să fie finalizate pentru ca pariurile să rămână valabile, dacă rezultatul nu a fost deja stabilit înainte de întreruperea jocului, iar orice continuare a jocului nu ar putea produce un rezultat diferit.
 10. Kills
  • În cazul în care sunt necesare Timp suplimentar/Hărți suplimentare pentru a decide rezultatul ofertei (sau al unei părți din ea) și dacă nu se prevede altfel în cadrul ofertei, rezultatele obținute din jocul adăugat vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • Toate părțile meciului la care face referire oferta trebuie să fie finalizate pentru ca pariurile să rămână valabile, dacă rezultatul nu a fost deja stabilit înainte de întreruperea jocului, iar orice continuare a jocului nu ar putea produce un rezultat diferit.
 11. Player Kills
  • Pariul se referă la numărul de victorii cu care este creditat jucătorul specificat, în meci sau într-o anumită parte a acestuia, așa cum este precizat în ofertă.
  • În cazul în care sunt necesare Timp suplimentar/Hărți suplimentare pentru a decide rezultatul ofertei (sau al unei părți din ea) și dacă nu se prevede altfel în cadrul ofertei, rezultatele obținute din jocul adăugat vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • Toate părțile meciului la care face referire oferta trebuie să fie finalizate pentru ca pariurile să rămână valabile, dacă rezultatul nu a fost deja stabilit înainte de întreruperea jocului, iar orice continuare a jocului nu ar putea produce un rezultat diferit.

B. CS: GO

 1. Cote Meci
  • În cazul în care sunt necesare Timp suplimentar/Runde suplimentare pentru a decide rezultatul meciului (sau al unei părți din el) și dacă nu se prevede altfel în cadrul ofertei, rezultatele obținute din jocul adăugat vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • Prima Hartă programată trebuie să înceapă pentru ca pariurile să fie valabile, cu excepția Hărților acordate, conform regulilor evenimentului, participanților proveniți din așa-numitele categorii "Câștigători". În astfel de cazuri, Hărțile respective vor fi luate în considerare pentru stabilirea pariului.
  • Prima decizie oficială privind rezultatul ofertei emise de asociația organizatoare în termen de 36 de ore de la terminarea/abandonarea meciului va fi factorul decisiv pentru soluționarea pariurilor incluzând (dar fără a se limita la) orice decizii care implică descalificări, retrageri, concesiuni etc. care vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • În cazul în care o ofertă se termină nedecisă, iar rezultatul respectiv nu a fost disponibil ca un posibil rezultat în scopul parierii, mizele vor fi rambursate.
 2. Rezultatul Seriilor
  • Pariul se referă la rezultatul agregat, derivat din orice combinație de meciuri consecutive/serii valabile pentru aceeași rundă/etapă jucată între aceiași participanți în cadrul aceluiași turneu.
  • În cazul în care sunt necesare Timp suplimentar/Runde suplimentare pentru a decide rezulutatul unei oferte (sau al unei părți din ea) și dacă nu se prevede altfel în cadrul ofertei, rezultatele obținute din jocul adăugat vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • Prima Hartă programată în toate meciurile incluse în serie trebuie să înceapă pentru ca pariurile să fie valabile.
  • Prima decizie oficială privind rezultatul ofertei, emisă de asociația organizatoare în termen de 36 de ore de la terminarea/abandonarea meciului va fi factorul decisiv pentru soluționarea pariurilor, incluzând (dar fără a se limita la) orice decizii care implică descalificări, retrageri, concesiuni etc., care vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • În cazul în care o ofertă se termină nedecisă, iar rezultatul respectiv nu a fost disponibil ca un posibil rezultat în scopul parierii, mizele vor fi rambursate.
 3. Total Hărți
  • În cazul în care sunt necesare Timp suplimentar/Runde suplimentare pentru a decide rezultatul ofertei (sau al unei părți din ea) și dacă nu se prevede altfel în cadrul ofertei, rezultatele obținute din jocul adăugat vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • Prima Hartă programată trebuie să înceapă pentru ca pariurile să fie valabile, cu excepția Hărților acordate conform regulilor evenimentului participanților proveniți din așa-numitele categorii "Câștigători". În astfel de cazuri, Hărțile respective vor fi luate în considerare pentru stabilirea pariului.
  • Toate Hărțile programate trebuie finalizate pentru ca pariurile să fie valabile. În cazul în care meciul este abandonat înainte de terminarea sa naturală și indiferent de eventualele decizii ale asociației organizatoare, pariurile vor fi considerate nule cu excepția cazului în care linia Peste/Sub pe care a fost plasat pariul a fost depășită deja la momentul abandonului. În acest caz, pariurile vor fi soluționate în funcție de rezultatele obținute până la momentul abandonului meciului.
 4. Handicap Hartă
  • În cazul în care sunt necesare Timp suplimentar/Runde suplimentare pentru a decide rezulutatul unui meci (sau al unei părți din el) și dacă nu se prevede altfel în cadrul ofertei, rezultatele obținute din jocul adăugat vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • Prima Hartă programată trebuie să înceapă pentru ca pariurile să fie valabile, cu excepția Hărților acordate, conform regulilor evenimentului, participanților proveniți din așa-numitele categorii "Câștigători". În astfel de cazuri, Hărțile respective vor fi luate în considerare pentru stabilirea pariului.
  • Toate Hărțile programate trebuie finalizate pentru ca pariurile să fie valabile. În cazul în care meciul este abandonat înainte de terminarea sa naturală și indiferent de eventualele decizii ale asociației organizatoare, pariurile vor fi considerate nule cu excepția cazului în care linia de Handicap pe care a fost plasat pariul a fost decisă deja la momentul abandonului. În acest caz, pariurile vor fi soluționate în funcție de rezultatele obținute până la momentul abandonului meciului.
 5. Scorul Corect
  • În cazul în care sunt necesare Timp suplimentar/Runde suplimentare pentru a decide rezultatul meciului (sau orice parte a acestuia), acestea nu vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • Toate Hărțile programate în mod regulat trebuie să fie finalizate pentru ca pariurile să fie valabile.
 6. Harta X
  • În cazul în care sunt necesare Timp suplimentar/Runde suplimentare pentru a decide rezultatul ofertei (sau al unei părți din ea) și dacă nu se prevede altfel în cadrul ofertei, rezultatele obținute din jocul adăugat vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • Harta listată trebuie finalizată pentru ca pariurile să fie valabile.
 7. Total Runde
  • În cazul în care sunt necesare Timp suplimentar/Runde suplimentare pentru a decide rezultatul ofertei (sau al unei părți din ea) și dacă nu se prevede altfel în cadrul ofertei, rezultatele obținute din jocul adăugat vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • Toate Rundele programate trebuie finalizate pentru ca pariurile să fie valabile. În cazul în care meciul este abandonat înainte de terminarea sa naturală și indiferent de eventualele decizii ale asociației organizatoare, pariurile vor fi considerate nule cu excepția cazului în care linia Peste/Sub pe care a fost plasat pariul a fost depășită deja la momentul abandonului. În acest caz, pariurile vor fi soluționate în funcție de rezultatele obținute până la momentul abandonului meciului.
  • În cazul în care se face referire la oferta "Full Buy", aceasta trebuie îndeplinită pentru ca pariurile să fie valabile.
  • Orice Hartă atribuită prin intermediul regulilor evenimentului participanților proveniți din așa-numitele categorii "Câștigători" va fi considerată ca având "0" (zero) runde, în vederea stabilirii pariului.
 8. Handicap Rundă
  • În cazul în care sunt necesare Timp suplimentar/Runde suplimentare pentru a decide rezultatul ofertei (sau al unei părți din ea) și dacă nu se prevede altfel în cadrul ofertei, rezultatele obținute din jocul adăugat vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • Toate Rundele programate trebuie finalizate pentru ca pariurile să fie valabile. În cazul în care meciul este abandonat înainte de terminarea sa naturală și indiferent de eventualele decizii ale asociației organizatoare, pariurile vor fi considerate nule cu excepția cazului în care linia de Handicap pe care a fost plasat pariul a fost decisă deja la momentul abandonului. În acest caz, pariurile vor fi soluționate în funcție de rezultatele obținute până la momentul abandonului meciului.
  • În cazul în care se face referire la oferta "Full Buy", aceasta trebuie îndeplinită pentru ca pariurile să fie valabile.
 9. Runda X
  • În cazul în care sunt necesare Timp suplimentar/Runde suplimentare pentru a decide rezultatul ofertei (sau al unei părți din ea) și dacă nu se prevede altfel în cadrul ofertei, rezultatele obținute din jocul adăugat vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • În cazul în care se face referire la oferta "Full Buy", aceasta trebuie îndeplinită pentru ca pariurile să fie valabile.
  • Runda listată trebuie să înceapă pentru ca pariurile sa fie valabile.
 10. Primul X/Primul la X
  • Pariul se referă la participantul care va fi primul creditat că a realizat/atins numărul listat al evenimentului predefinit. În cazul în care nu a fost oferită opțiunea de rezultat nedecis (sau nicio echipă câștigătoare), iar niciunul dintre participanți nu atinge numărul listat, mizele vor fi returnate.
  • În cazul în care sunt necesare Timp suplimentar/Runde suplimentare pentru a decide rezultatul ofertei (sau al unei părți din ea) și dacă nu se prevede altfel în cadrul ofertei, rezultatele obținute din jocul adăugat vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • Toate părțile meciului la care face referire oferta trebuie să fie finalizate pentru ca pariurile să rămână valabile, dacă rezultatul nu a fost deja stabilit înainte de întreruperea jocului, iar orice continuare a jocului nu ar putea produce un rezultat diferit.
 11. Kills
  • În cazul în care sunt necesare Timp suplimentar/Runde suplimentare pentru a decide rezultatul ofertei (sau al unei părți din ea) și dacă nu se prevede altfel în cadrul ofertei, rezultatele obținute din jocul adăugat vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • Toate părțile meciului la care face referire oferta trebuie să fie finalizate pentru ca pariurile să rămână valabile, dacă rezultatul nu a fost deja stabilit înainte de întreruperea jocului, iar orice continuare a jocului nu ar putea produce un rezultat diferit.
  • Stabilirea pariurilor va include orice Kill care se produce după ce o bombă explodează sau este dezamorsată între runde.

C. Dota 2

 1. Cote Meci
  • Prima Hartă programată trebuie să înceapă pentru ca pariurile să fie valabile, cu excepția Hărților acordate conform regulilor evenimentului participanților proveniți din așa-numitele categorii "Câștigători". În astfel de cazuri, Hărțile respective vor fi luate în considerare pentru stabilirea pariului.
  • Prima decizie oficială privind rezultatul ofertei emise de asociația organizatoare în termen de 36 de ore de la terminarea/abandonarea meciului va fi factorul decisiv pentru soluționarea pariurilor, incluzând (dar fără a se limita la) orice decizii care implică descalificări, retrageri, concesiuni etc. care vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • În cazul în care o ofertă se termină nedecisă, iar rezultatul respectiv nu a fost disponibil ca un posibil rezultat în scopul parierii, mizele vor fi rambursate.
 2. Rezultatul Seriilor
  • Pariul se referă la rezultatul agregat, derivat din orice combinație de meciuri consecutive/serii valabile pentru aceeași rundă/etapă jucată între aceiași participanți în cadrul aceluiași turneu.
  • Prima Hartă programată în toate meciurile incluse în serie trebuie să înceapă pentru ca pariurile să fie valabile.
  • Prima decizie oficială privind rezultatul ofertei, emisă de asociația organizatoare în termen de 36 de ore de la terminarea/abandonarea meciului va fi factorul decisiv pentru soluționarea pariurilor, incluzând (dar fără a se limita la) orice decizii care implică descalificări, retrageri, concesiuni etc., care vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • În cazul în care o ofertă se termină nedecisă, iar rezultatul respectiv nu a fost disponibil ca un posibil rezultat în scopul parierii, mizele vor fi rambursate.
 3. Total Hărți
  • Prima Hartă programată trebuie să înceapă pentru ca pariurile să fie valabile, cu excepția Hărților acordate, conform regulilor evenimentului, participanților proveniți din așa-numitele categorii "Câștigători". În astfel de cazuri, Hărțile respective vor fi luate în considerare pentru stabilirea pariului.
  • Toate Hărțile programate trebuie finalizate pentru ca pariurile să fie valabile. În cazul în care meciul este abandonat înainte de terminarea sa naturală și indiferent de eventualele decizii ale asociației organizatoare, pariurile vor fi considerate nule, cu excepția cazului în care linia Peste/Sub pe care a fost plasat pariul a fost depășită deja la momentul abandonului. În acest caz, pariurile vor fi soluționate în funcție de rezultatele obținute până la momentul abandonului meciului.
 4. Handicap Hartă
  • Prima Hartă programată trebuie să înceapă pentru ca pariurile să fie valabile, cu excepția Hărților acordate, conform regulilor evenimentului, participanților proveniți din așa-numitele categorii "Câștigători". În astfel de cazuri, Hărțile respective vor fi luate în considerare pentru stabilirea pariului.
  • Toate Hărțile programate trebuie finalizate pentru ca pariurile să fie valabile. În cazul în care meciul este abandonat înainte de terminarea sa naturală și indiferent de eventualele decizii ale asociației organizatoare, pariurile vor fi considerate nule cu excepția cazului în care linia de Handicap pe care a fost plasat pariul a fost decisă deja la momentul abandonului. În acest caz, pariurile vor fi soluționate în funcție de rezultatele obținute până la momentul abandonului meciului.
 5. Scorul Corect
  • Toate Hărțile programate în mod regulat trebuie să fie finalizate pentru ca pariurile să fie valabile.
 6. Durata
  • Toate părțile meciului la care face referire oferta trebuie să fie finalizate pentru ca pariurile să rămână valabile, dacă rezultatul nu a fost deja stabilit înainte de întreruperea jocului, iar orice continuare a jocului nu ar putea produce un rezultat diferit.
  • Orice Hartă atribuită prin intermediul regulilor evenimentului participanților proveniți din așa-numitele categorii "Câștigători" va fi considerată ca având "0" (zero) minute, în vederea stabilirii pariului.
 7. Harta X
  • Harta listată trebuie finalizată pentru ca pariurile să fie valabile. O hartă care se încheie prin "predare" de către oricare dintre echipe va fi considerată finalizată și pariurile vor fi rezolvate în consecință.
 8. Primul X/Primul la X
  • Pariul se referă la participantul care va fi primul creditat ca a realizat/atins numărul listat al evenimentului predefinit. În cazul în care nu a fost oferită opțiunea de rezultat nedecis (sau nicio echipă câștigătoare), iar niciunul dintre participanți nu atinge numărul listat, mizele vor fi returnate.
  • Toate părțile meciului la care face referire oferta trebuie să fie finalizate pentru ca pariurile să rămână valabile, dacă rezultatul nu a fost deja stabilit înainte de întreruperea jocului, iar orice continuare a jocului nu ar putea produce un rezultat diferit.
 9. Kills//Kill-streak
  • Toate pariurile legate de Kills și/sau Kill-streak vor ține cont doar de uciderea cauzată de participanții opuși, după caz. Uciderea determinată de orice nu este cauzat de adversari nu va fi luată în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • Toate părțile meciului la care face referire oferta trebuie să fie finalizate pentru ca pariurile să rămână valabile, dacă rezultatul nu a fost deja stabilit înainte de întreruperea jocului, iar orice continuare a jocului nu ar putea produce un rezultat diferit.
 10. Rampage/ Ultra-Kill
  • Toate pariurile legate de Rampage/Ultra-Kill vor fi considerate ca având loc numai în cazul în care vor fi anunțate în meci (sau o parte din acesta, la care se referă pariul) prin intermediul bannerului de pe ecran.
  • Toate părțile meciului la care face referire oferta trebuie să fie finalizate pentru ca pariurile să rămână valabile, dacă rezultatul nu a fost deja stabilit înainte de întreruperea jocului, iar orice continuare a jocului nu ar putea produce un rezultat diferit.
 11. Assists
  • Toate părțile meciului la care face referire oferta trebuie să fie finalizate pentru ca pariurile să rămână valabile, dacă rezultatul nu a fost deja stabilit înainte de întreruperea jocului, iar orice continuare a jocului nu ar putea produce un rezultat diferit.
  • Orice Hartă atribuită prin intermediul regulilor evenimentului participanților proveniți din așa-numitele categorii "Câștigători" va fi considerată ca având "0" (zero) assists în vederea stabilirii pariului.
 12. Clădiri
  • Pentru stabilirea pariurilor, în joc sunt clasificate precum "Clădiri" următoarele: Barracks (cazarme), Shrines (sanctuare) și Towers (turnuri). Distrugerea oricăreia dintre cladirile „Denied” menționate anterior va fi, de asemenea, luată în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • Toate părțile meciului la care face referire oferta trebuie să fie finalizate pentru ca pariurile să rămână valabile, dacă rezultatul nu a fost deja stabilit înainte de întreruperea jocului, iar orice continuare a jocului nu ar putea produce un rezultat diferit.
 13. Evenimente, obiecte și NPC-uri
  • În scopul stabilirii pariului, oferta legată de următoarele obiecte, evenimente din joc și NPC-uri impune ca toate părțile meciului la care se referă oferta să fie finalizate pentru ca pariurile să rămână valabile, dacă rezultatul nu a fost deja stabilit înainte de întreruperea jocului, iar orice continuare a jocului nu ar putea produce un rezultat diferit.
  • Aegis
  • Buyback
  • Courier
  • Divine Rapier
  • Mega-creeps
  • Reaching the level cap
  • Roshans
  • 888 Romania Limited își rezervă dreptul de a include, alături de cele menționate, alte evenimente, obiecte și NPC-uri, care nu sunt enumerate mai sus, în măsura în care se încadrează în mod rezonabil în aceleași categorii.

D. Dragon Ball

 1. Cote Meci
  • Primele Jocuri programate trebuie să înceapă pentru ca pariurile să fie valabile, cu excepția Jocurilor acordate, conform regulilor evenimentului, participanților proveniți din așa-numitele categorii "Câștigători". În astfel de cazuri, Jocurile respective vor fi luate în considerare pentru stabilirea pariului.
  • Prima decizie oficială privind rezultatul ofertei, emisă de asociația organizatoare în termen de 36 de ore de la terminarea/abandonarea meciului va fi factorul decisiv pentru soluționarea pariurilor, incluzând (dar fără a se limita la) orice decizii care implică descalificări, retrageri, concesiuni etc., care vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • În cazul în care o ofertă se termină nedecisă, iar rezultatul respectiv nu a fost disponibil ca un posibil rezultat în scopul parierii, mizele vor fi rambursate.
 2. Rezultatul Seriilor
  • Pariul se referă la rezultatul agregat, derivat din orice combinație de meciuri consecutive/serii valabile pentru aceeași rundă/etapă jucată între aceiași participanți în cadrul aceluiași turneu.
  • Primul Joc programat în toate meciurile incluse în serie trebuie să înceapă pentru ca pariurile să fie valabile.
  • Prima decizie oficială privind rezultatul ofertei, emisă de asociația organizatoare în termen de 36 de ore de la terminarea/abandonarea meciului va fi factorul decisiv pentru soluționarea pariurilor, incluzând (dar fără a se limita la) orice decizii care implică descalificări, retrageri, concesiuni etc., care vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • În cazul în care o ofertă se termină nedecisă, iar rezultatul respectiv nu a fost disponibil ca un posibil rezultat în scopul parierii, mizele vor fi rambursate.
 3. Total Jocuri
  • Primul Joc programat trebuie să înceapă pentru ca pariurile să fie valabile, cu excepția Hărților acordate, conform regulilor evenimentului, participanților proveniți din așa-numitele categorii "Câștigători". În astfel de cazuri, Jocurile respective vor fi luate în considerare pentru stabilirea pariului.
  • Toate Jocurile programate trebuie finalizate pentru ca pariurile să fie valabile. În cazul în care meciul este abandonat înainte de terminarea sa naturală și indiferent de eventualele decizii ale asociației organizatoare, pariurile vor fi considerate nule cu excepția cazului în care linia Peste/Sub pe care a fost plasat pariul a fost decisă deja la momentul abandonului. În acest caz, pariurile vor fi soluționate în funcție de rezultatele obținute până la momentul abandonului meciului.
 4. Handicap Jocuri
  • Primul Joc programat trebuie să înceapă pentru ca pariurile să fie valabile, cu excepția Hărților acordate, conform regulilor evenimentului, participanților proveniți din așa-numitele categorii "Câștigători". În astfel de cazuri, Hărțile respective vor fi luate în considerare pentru stabilirea pariului.
  • Toate Jocurile programate trebuie finalizate pentru ca pariurile să fie valabile. În cazul în care meciul este abandonat înainte de terminarea sa naturală și indiferent de eventualele decizii ale asociației organizatoare, pariurile vor fi considerate nule cu excepția cazului în care linia de Handicap pe care a fost plasat pariul a fost decisă deja la momentul abandonului. În acest caz, pariurile vor fi soluționate în funcție de rezultatele obținute până la momentul abandonului meciului.
 5. Scorul Corect
  • Toate Jocurile programate în mod regulat trebuie să fie finalizate pentru ca pariurile să fie valabile.
 6. Durata
  • Toate părțile meciului la care face referire oferta trebuie să fie finalizate pentru ca pariurile să rămână valabile, dacă rezultatul nu a fost deja stabilit înainte de întreruperea jocului, iar orice continuare a jocului nu ar putea produce un rezultat diferit.
  • Orice Joc atribuit, prin intermediul regulilor evenimentului, participanților proveniți din așa-numitele categorii "Câștigători" va fi considerat ca având "0" (zero) minute în vederea stabilirii pariului.
 7. Jocul X/Runda X
  • Jocul/Runda listată (după caz) trebuie finalizată pentru ca pariurile să fie valabile.
 8. Total Runde
  • Toate Rundele programate trebuie finalizate pentru ca pariurile să fie valabile. În cazul în care meciul este abandonat înainte de terminarea sa naturală și indiferent de eventualele decizii ale asociației organizatoare, pariurile vor fi considerate nule cu excepția cazului în care linia Peste/Sub pe care a fost plasat pariul a fost decisă deja la momentul abandonului. În acest caz, pariurile vor fi soluționate în funcție de rezultatele obținute până la momentul abandonului meciului.
  • Orice Joc/Rundă atribuită, prin intermediul regulilor evenimentului, participanților proveniți din așa-numitele categorii "Câștigători" va fi considerată ca având "0" (zero) runde în vederea stabilirii pariului.
 9. Handicap Rundă
  • Toate Rundele programate trebuie finalizate pentru ca pariurile să fie valabile. În cazul în care meciul este abandonat înainte de terminarea sa naturală și indiferent de eventualele decizii ale asociației organizatoare, pariurile vor fi considerate nule cu excepția cazului în care linia de Handicap pe care a fost plasat pariul a fost decisă deja la momentul abandonului. În acest caz, pariurile vor fi soluționate în funcție de rezultatele obținute până la momentul abandonului meciului.

E. FIFA

 1. Cote Meci
  • Pariurile vor fi stabilite pe baza rezultatelor obținute în Timpul Regulamentar. Dacă nu se prevede altfel în cadrul ofertei, rezultatele obținute în Timpul Suplimentar nu vor fi luate în considerate în scopul stabilirii pariului.
  • Prima decizie oficială privind rezultatul ofertei, emisă de asociația organizatoare în termen de 36 de ore de la terminarea/abandonarea meciului va fi factorul decisiv pentru soluționarea pariurilor, incluzând (dar fără a se limita la) orice decizii care implică descalificări, retrageri, concesiuni etc., care vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • În cazul în care o ofertă se termină nedecisă, iar rezultatul respectiv nu a fost disponibil ca un posibil rezultat în scopul parierii, mizele vor fi rambursate.
 2. Echipa care se califică
  • În cazul în care este necesar Timp Suplimentar pentru a decide rezultatul ofertei și dacă nu se prevede altfel în cadrul ofertei, rezultatele obtinuțe în urma Timpului Suplimentar vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • Prima decizie oficială privind rezultatul ofertei, emisă de asociația organizatoare în termen de 36 de ore de la terminarea/abandonarea meciului va fi factorul decisiv pentru soluționarea pariurilor, incluzând (dar fără a se limita la) orice decizii care implică descalificări, retrageri, concesiuni etc., care vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
 3. Total Goluri
  • Pariurile vor fi stabilite pe baza rezultatelor obținute în Timpul Regulamentar. Dacă nu se prevede altfel în cadrul ofertei, rezultatele obținute în Timpul Suplimentar nu vor fi luate în considerate în scopul stabilirii pariului.
  • Toate părțile meciului la care face referire oferta trebuie să fie finalizate pentru ca pariurile să rămână valabile, dacă rezultatul nu a fost deja stabilit înainte de întreruperea jocului, iar orice continuare a jocului nu ar putea produce un rezultat diferit.
 4. Handicap
  • Pariurile vor fi stabilite pe baza rezultatelor obținute în Timpul Regulamentar. Dacă nu se prevede altfel în cadrul ofertei, rezultatele obținute în Timpul Suplimentar nu vor fi luate în considerate în scopul stabilirii pariului.
  • Toate părțile meciului la care face referire oferta trebuie să fie finalizate pentru ca pariurile să rămână valabile.
 5. Scorul Corect
  • Pariurile vor fi stabilite pe baza rezultatelor obținute în Timpul Regulamentar. Dacă nu se prevede altfel în cadrul ofertei, rezultatele obținute în Timpul Suplimentar nu vor fi luate în considerate în scopul stabilirii pariului.
  • Toate părțile meciului la care face referire oferta trebuie să fie finalizate pentru ca pariurile să rămână valabile.

F. Hearthstone

 1. Cote Meci
  • Prima decizie oficială privind rezultatul ofertei, emisă de asociația organizatoare în termen de 36 de ore de la terminarea/abandonarea meciului va fi factorul decisiv pentru soluționarea pariurilor, incluzând (dar fără a se limita la) orice decizii care implică descalificări, retrageri, concesiuni etc., care vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • În cazul în care un Joc va fi repetat din cauza unei remize, rezultatul din Jocul inițial va fi eliminat, iar rezultatul din Jocul repetat va fi luat în considerare în scopul stabilirii pariului.
 2. Total Jocuri
  • Primul Joc programat trebuie să înceapă pentru ca pariurile să fie valabile, cu excepția Jocurilor acordate, conform regulilor evenimentului, participanților proveniți din așa-numitele categorii "Câștigători". În astfel de cazuri, Jocurile respective vor fi luate în considerare pentru stabilirea pariului.
  • Orice joc rejucat în urma unei remize va fi contorizat ca un singur joc.
  • Toate Jocurile programate trebuie finalizate pentru ca pariurile să fie valabile. În cazul în care meciul este abandonat înainte de terminarea sa naturală și indiferent de eventualele decizii ale asociației organizatoare, pariurile vor fi considerate nule cu excepția cazului în care linia Peste/Sub pe care a fost plasat pariul a fost decisă deja la momentul abandonului. În acest caz, pariurile vor fi soluționate în funcție de rezultatele obținute până la momentul abandonului meciului.
 3. Handicap Jocuri
  • Primul Joc programat trebuie să înceapă pentru ca pariurile să fie valabile, cu excepția Jocurilor acordate, conform regulilor evenimentului, participanților proveniți din așa-numitele categorii "Câștigători". În astfel de cazuri, Jocurile respective vor fi luate în considerare pentru stabilirea pariului.
  • În cazul în care un Joc va fi reluat din cauza unui impas, rezultatul din Harta inițială va fi eliminat, iar rezultatul din Harta repetată va fi luat în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • Toate Jocurile programate trebuie finalizate pentru ca pariurile să fie valabile. În cazul în care meciul este abandonat înainte de terminarea sa naturală și indiferent de eventualele decizii ale asociației organizatoare, pariurile vor fi considerate nule cu excepția cazului în care linia de Handicap pe care a fost plasat pariul a fost decisă deja la momentul abandonului. În acest caz, pariurile vor fi soluționate în funcție de rezultatele obținute până la momentul abandonului meciului.
 4. Jocul X
  • Jocul listat trebuie finalizat pentru ca pariurile să fie valabile.

G. Heroes of the Storm

 1. Cote Meci
  • Prima Hartă programată trebuie să înceapă pentru ca pariurile să fie valabile, cu excepția Hărților acordate, conform regulilor evenimentului, participanților proveniți din așa-numitele categorii "Câștigători". În astfel de cazuri, Hărțile respective vor fi luate în considerare pentru stabilirea pariurilor.
  • Prima decizie oficială privind rezultatul ofertei, emisă de asociația organizatoare în termen de 36 de ore de la terminarea/abandonarea meciului va fi factorul decisiv pentru soluționarea pariurilor, incluzând (dar fără a se limita la) orice decizii care implică descalificări, retrageri, concesiuni etc., care vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • În cazul in care o ofertă se termină nedecisă, iar rezultatul respectiv nu a fost disponibil ca un posibil rezultat în scopul parierii, mizele vor fi rambursate.
 2. Rezultatul Seriilor
  • Pariul se referă la rezultatul agregat, derivat din orice combinație de meciuri consecutive/serii valabile pentru aceeași rundă/etapă jucată între aceiași participanți în cadrul aceluiași turneu.
  • Prima Hartă programată în toate meciurile incluse în serie trebuie să înceapă pentru ca pariurile să fie valabile.
  • Prima decizie oficială privind rezultatul ofertei, emisă de asociația organizatoare în termen de 36 de ore de la terminarea/abandonarea meciului va fi factorul decisiv pentru soluționarea pariurilor, incluzând (dar fără a se limita la) orice decizii care implică descalificări, retrageri, concesiuni etc., care vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • În cazul in care o ofertă se termină nedecisă, iar rezultatul respectiv nu a fost disponibil ca un posibil rezultat în scopul parierii, mizele vor fi rambursate.
 3. Total Hărți
  • Prima Hartă programată trebuie să înceapă pentru ca pariurile să fie valabile, cu excepția Hărților acordate, conform regulilor evenimentului, participanților proveniți din așa-numitele categorii "Câștigători". În astfel de cazuri, Hărțile respective vor fi luate în considerare pentru stabilirea pariului.
  • Prima Hartă programată trebuie să înceapă pentru ca pariurile să fie valabile, cu excepția Hărților acordate, conform regulilor evenimentului, participanților proveniți din așa-numitele categorii "Câștigători". În astfel de cazuri, Hărțile respective vor fi luate în considerare pentru stabilirea pariului.
  • Toate Hărțile programate trebuie finalizate pentru ca pariurile să fie valabile. În cazul în care meciul este abandonat înainte de terminarea sa naturală și indiferent de eventualele decizii ale asociației organizatoare, pariurile vor fi considerate nule cu excepția cazului în care linia Peste/Sub pe care a fost plasat pariul a fost decisă deja la momentul abandonului. În acest caz, pariurile vor fi soluționate în funcție de rezultatele obținute până la momentul abandonului meciului.
 4. Handicap Hartă
  • Prima Hartă programată trebuie să înceapă pentru ca pariurile să fie valabile, cu excepția Hărților acordate, conform regulilor evenimentului, participanților proveniți din așa-numitele categorii "Câștigători". În astfel de cazuri, Hărțile respective vor fi luate în considerare pentru stabilirea pariului.
  • Toate Hărțile programate trebuie finalizate pentru ca pariurile să fie valabile. În cazul în care meciul este abandonat înainte de terminarea sa naturală și indiferent de eventualele decizii ale asociației organizatoare, pariurile vor fi considerate nule cu exceptia cazului în care linia de Handicap pe care a fost plasat pariul a fost decisă deja la momentul abandonului. În acest caz, pariurile vor fi soluționate în funcție de rezultatele obținute până la momentul abandonului meciului.
 5. Scorul Corect
  • Toate Hărțile programate regulat trebuie să fie finalizate pentru ca pariurile să fie valabile.
 6. Durata
  • Toate părțile meciului la care face referire oferta trebuie să fie finalizate pentru ca pariurile să rămână valabile, dacă rezultatul nu a fost deja stabilit înainte de întreruperea jocului, iar orice continuare a jocului nu ar putea produce un rezultat diferit.
  • Orice Hartă atribuită, prin intermediul regulilor evenimentului, participanților proveniți din așa-numitele categorii "Câștigători" va fi considerată ca având "0" (zero) minute în vederea stabilirii pariului.
 7. Harta X
  • Harta listată trebuie finalizată pentru ca pariurile să fie valabile.
 8. Primul X/Primul la X
  • Pariul se referă la participantul care va fi primul creditat că a realizat/atins numărul listat al evenimentului predefinit. În cazul în care nu a fost oferită opțiunea de rezultat nedecis (sau nicio echipă câștigătoare), iar niciunul dintre participanți nu atinge numărul listat, mizele vor fi returnate.
  • Toate părțile meciului la care face referire oferta trebuie să fie finalizate pentru ca pariurile să rămână valabile, dacă rezultatul nu a fost deja stabilit înainte de întreruperea jocului, iar orice continuare a jocului nu ar putea produce un rezultat diferit.
  • Toate părțile meciului la care face referire oferta trebuie să fie finalizate pentru ca pariurile să rămână valabile, dacă rezultatul nu a fost deja stabilit înainte de întreruperea jocului, iar orice continuare a jocului nu ar putea produce un rezultat diferit.
 9. Kills/Kill-streak
  • Toate pariurile legate de Kills și/sau Kill-streak vor ține cont doar de uciderile cauzate de participanții opuși, după caz. Uciderea determinată de orice nu este cauzat de adversar nu va fi luată în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • Toate părțile meciului la care face referire oferta trebuie să fie finalizate pentru ca pariurile să rămână valabile, dacă rezultatul nu a fost deja stabilit înainte de întreruperea jocului, iar orice continuare a jocului nu ar putea produce un rezultat diferit.
 10. Evenimente, Obiecte și NPC-uri
  • În scopul stabilirii pariurilor, ofertele legate de următoarele obiecte, evenimente de joc și NPC-uri impun ca toate părțile meciului la care se referă oferta trebuie să fie finalizate pentru ca pariurile să rămână valabile, dacă rezultatul nu a fost deja stabilit înainte de întreruperea jocului, iar orice continuare a jocului nu ar putea produce un rezultat diferit.
   • Objectives
   • Reaching the level cap
   Toate pariurile legate de obiective se referă numai la obiectivele specifice hărții. Câștigarea hărții actuale nu va fi considerată ca obiectiv în scopul stabilirii pariului. În cazul în care niciunul dintre participanți nu atinge numărul listat, mizele vor fi returnate, cu excepția cazului în care un rezultat de egalitate (nicio echipă câștigătoare) a fost ofertit pentru pariere.
  • 888 Romania Limited își rezervă dreptul de a include alături de elementele menționate mai sus și alte evenimente, obiecte și NPC-uri, în măsura în care se încadrează în mod rezonabil în aceleași categorii precum cele de mai sus.

H. League of Legends

 1. Cote Meci
  • Prima Hartă programată trebuie să înceapă pentru ca pariurile să fie valabile, cu excepția Hărților acordate, conform regulilor evenimentului, participanților proveniți din așa-numitele categorii "Câștigători". În astfel de cazuri, Hărțile respective vor fi luate în considerare pentru stabilirea pariului.
  • Prima decizie oficială privind rezultatul ofertei, emisă de asociația organizatoare în termen de 36 de ore de la terminarea/abandonarea meciului va fi factorul decisiv pentru soluționarea pariurilor, incluzând (dar fără a se limita la) orice decizii care implică descalificări, retrageri, concesiuni etc., care vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • În cazul în care o ofertă se termină nedecisă, iar rezultatul respectiv nu a fost disponibil ca un posibil rezultat în scopul parierii, mizele vor fi rambursate.
 2. Rezultatul Seriilor
  • Pariul se referă la rezultatul agregat, derivat din orice combinație de meciuri consecutive/serii valabile pentru aceeași rundă/etapă jucată între aceiași participanți în cadrul aceluiași turneu.
  • Prima Hartă programată în toate meciurile incluse în serie trebuie să înceapă pentru ca pariurile să fie valabile.
  • Prima decizie oficială privind rezultatul ofertei, emisă de asociația organizatoare în termen de 36 de ore de la terminarea/abandonarea meciului va fi factorul decisiv pentru soluționarea pariurilor, incluzând (dar fără a se limita la) orice decizii care implică descalificări, retrageri, concesiuni etc., care vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • În cazul în care o ofertă se termină nedecisă, iar rezultatul respectiv nu a fost disponibil ca un posibil rezultat în scopul parierii, mizele vor fi rambursate.
 3. Total Hărți
  • Prima Hartă programată trebuie să înceapă pentru ca pariurile să fie valabile, cu excepția Hărților acordate, conform regulilor evenimentului, participanților proveniți din așa-numitele categorii "Câștigători". În astfel de cazuri, Hărțile respective vor fi luate în considerare pentru stabilirea pariului.
  • Toate Hărțile programate trebuie finalizate pentru ca pariurile să fie valabile. În cazul în care meciul este abandonat înainte de terminarea sa naturală și indiferent de eventualele decizii ale asociației organizatoare, pariurile vor fi considerate nule cu excepția cazului în care linia Peste/Sub pe care a fost plasat pariul a fost decisă deja la momentul abandonului. În acest caz, pariurile vor fi soluționate în funcție de rezultatele obținute până la momentul abandonului meciului.
 4. Handicap Hartă
  • Prima Hartă programată trebuie să înceapă pentru ca pariurile să fie valabile, cu excepția Hărților acordate, conform regulilor evenimentului, participanților proveniți din așa-numitele categorii "Câștigători". În astfel de cazuri, Hărțile respective vor fi luate în considerare pentru stabilirea pariului.
  • Toate Hărțile programate trebuie finalizate pentru ca pariurile să fie valabile. În cazul în care meciul este abandonat înainte de terminarea sa naturală și indiferent de eventualele decizii ale asociației organizatoare, pariurile vor fi considerate nule cu excepția cazului în care linia de Handicap pe care a fost plasat pariul a fost decisă deja la momentul abandonului. În acest caz, pariurile vor fi soluționate în funcție de rezultatele obținute până la momentul abandonului meciului.
 5. Scorul Corect
  • Toate Hărțile programate în mod regulat trebuie să fie finalizate pentru ca pariurile să fie valabile.
 6. Durata
  • Toate părțile meciului la care face referire oferta trebuie să fie finalizate pentru ca pariurile să rămână valabile, dacă rezultatul nu a fost deja stabilit înainte de întreruperea jocului, iar orice continuare a jocului nu ar putea produce un rezultat diferit. În scopul decontării, timpul jocului este considerat a fi terminat de îndată ce Nexus este distrus.
  • Orice Hartă atribuită, conform regulilor evenimentului, participanților proveniți din așa-numitele categorii "Câștigători" va fi considerată ca având "0" (zero) minute în vederea stabilirii pariului.
 7. Harta X
  • Harta listată trebuie să fie finalizată pentru ca pariurile să fie valabile. O hartă care se încheie prin "predare" de către oricare dintre echipe va fi considerată finalizată și pariurile stabilite în consecință.
 8. Primul X/Primul la X
  • Pariul se referă la participantul care va fi primul creditat ca a realizat/atins numărul listat al evenimentului predefinit. În cazul în care nu a fost oferită opțiunea de rezultat nedecis (sau nicio echipă câștigătoare), iar niciunul dintre participanți nu atinge numărul listat, mizele vor fi returnate.
  • Toate părțile meciului la care face referire oferta trebuie să fie finalizate pentru ca pariurile să rămână valabile, dacă rezultatul nu a fost deja stabilit înainte de întreruperea jocului, iar orice continuare a jocului nu ar putea produce un rezultat diferit.
 9. Ace
  • Pariul se referă la un singur participant care este creditat cu uciderea ultimului campion în viață al echipei adverse.
  • Toate părțile meciului la care face referire oferta trebuie să fie finalizate pentru ca pariurile să rămână valabile, dacă rezultatul nu a fost deja stabilit înainte de întreruperea jocului, iar orice continuare a jocului nu ar putea produce un rezultat diferit.
 10. Kills/Kill-streak
  • Toate pariurile care se referă la Kills și/sau Kill-streak vor ține cont doar de uciderea cauzată de participanții adversari, după caz. Uciderea determinată de orice nu este cauzat de adversari (Execuții) nu se va lua în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • Toate părțile meciului la care face referire oferta trebuie să fie finalizate pentru ca pariurile să rămână valabile, dacă rezultatul nu a fost deja stabilit înainte de întreruperea jocului, iar orice continuare a jocului nu ar putea produce un rezultat diferit.
 11. Assists
  • Toate părțile meciului la care face referire oferta trebuie să fie finalizate pentru ca pariurile să rămână valabile, dacă rezultatul nu a fost deja stabilit înainte de întreruperea jocului, iar orice continuare a jocului nu ar putea produce un rezultat diferit.
  • Orice Hartă atribuită, prin intermediul regulilor evenimentului, participanților proveniți din așa-numitele categorii "Câștigători" va fi considerată ca având "0" (zero) assists în vederea stabilirii pariului.
 12. Clădiri
  • Pentru stabilirea pariurilor, în joc sunt clasificate precum "Clădiri" următoarele: Turrets (Turele) și Inhibitori. Orice distrugere a clădirilor va fi întotdeauna considerată ca fiind provocată de adversari.
  • Toate părțile meciului la care face referire oferta trebuie să fie finalizate pentru ca pariurile să rămână valabile, dacă rezultatul nu a fost deja stabilit înainte de întreruperea jocului, iar orice continuare a jocului nu ar putea produce un rezultat diferit.
 13. Evenimente din joc, obiecte și NPC-uri
  • În scopul stabilirii pariurilor, ofertele legate de următoarele obiecte, evenimentele de joc și NPC-uri impun ca toate părțile meciului la care se referă oferta trebuie să fie finalizate pentru ca pariurile să rămână valabile, dacă rezultatul nu a fost deja stabilit înainte de întreruperea jocului, iar orice continuare a jocului nu ar putea produce un rezultat diferit.
   • Barons
   • Dragons
   • Reaching the level cap
   • Rift Herald
  • 888 Romania Limited își rezervă dreptul de a include alături de cele menționate mai sus și alte evenimente, obiecte și NPC-uri, în măsura în care se încadrează în mod rezonabil în aceleași categorii precum cele de mai sus.

I. Overwatch

 1. Cote Meci
  • În cazul în care sunt necesare Timp suplimentar/Hărți suplimentare pentru a decide rezulutatul unei oferte (sau al unei parți din ea) și dacă nu se prevede altfel în cadrul ofertei, rezultatele obținute din jocul adăugat vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • Prima Hartă programată trebuie să înceapă pentru ca pariurile să fie valabile, cu excepția Hărților acordate conform regulilor evenimentului participanților proveniți din așa-numitele categorii "Câștigători". În astfel de cazuri, Hărțile respective vor fi luate în considerare pentru stabilirea pariului.
  • Prima decizie oficială privind rezultatul ofertei emise de asociația organizatoare în termen de 36 de ore de la terminarea/abandonarea meciului va fi factorul decisiv pentru soluționarea pariurilor, incluzând (dar fără a se limita la) orice decizii care implică descalificări, retrageri, concesiuni etc. care vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • În cazul în care o ofertă se termină nedecisă, iar rezultatul respectiv nu a fost disponibil ca un posibil rezultat în scopul parierii, mizele vor fi rambursate.
 2. Rezultatul Seriilor
  • Pariul se referă la rezultatul agregat, derivat din orice combinație de meciuri consecutive/serii valabile pentru aceeași rundă/etapă jucată între aceiași participanți în cadrul aceluiași turneu.
  • În cazul în care sunt necesare Timp suplimentar/Hărți suplimentare pentru a decide rezulutatul unei oferte (sau al unei parți din ea) și dacă nu se prevede altfel în cadrul ofertei, rezultatele obținute din jocul adăugat vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • Prima Hartă programată în toate meciurile incluse în serie trebuie să înceapă pentru ca pariurile să fie valabile.
  • Prima decizie oficială privind rezultatul ofertei emise de asociația organizatoare în termen de 36 de ore de la terminarea/abandonarea meciului va fi factorul decisiv pentru soluționarea pariurilor, incluzând (dar fără a se limita la) orice decizii care implică descalificări, retrageri, concesiuni etc. care vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • În cazul în care o ofertă se termină nedecisă, iar rezultatul respectiv nu a fost disponibil ca un posibil rezultat în scopul parierii, mizele vor fi rambursate.
 3. Total Hărți
  • În cazul în care sunt necesare Timp suplimentar/Hărți suplimentare pentru a decide rezulutatul unei oferte (sau al unei părți din ea) și dacă nu se prevede altfel în cadrul ofertei, rezultatele obținute din jocul adăugat vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • Prima Hartă programată trebuie să înceapă pentru ca pariurile să fie valabile, cu excepția Hărților acordate, conform regulilor evenimentului, participanților proveniți din așa-numitele categorii "Câștigători" și/sau "Superior". În astfel de cazuri, Hărțile respective vor fi luate în considerare pentru stabilirea pariului.
  • Toate Hărțile programate trebuie finalizate pentru ca pariurile să fie valabile. În cazul în care meciul este abandonat înainte de terminarea sa naturală și indiferent de eventualele decizii ale asociației organizatoare, pariurile vor fi considerate nule cu excepția cazului în care linia Peste/Sub pe care a fost plasat pariul a fost depășită deja la momentul abandonului. În acest caz, pariurile vor fi soluționate în funcție de rezultatele obținute până la momentul abandonului meciului.
 4. Handicap Hartă
  • În cazul în care sunt necesare Timp suplimentar/Hărți suplimentare pentru a decide rezulutatul unei oferte (sau al unei părți din ea) și dacă nu se prevede altfel în cadrul ofertei, rezultatele obținute din jocul adăugat vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • Prima Hartă programată trebuie să înceapă pentru ca pariurile să fie valabile, cu excepția Hărților acordate, conform regulilor evenimentului, participanților proveniți din așa-numitele categorii "Câștigători" și/sau "Superior". În astfel de cazuri, Hărțile respective vor fi luate în considerare pentru stabilirea pariului.
  • Toate Hărțile programate trebuie finalizate pentru ca pariurile să fie valabile. În cazul în care meciul este abandonat înainte de terminarea sa naturală și indiferent de eventualele decizii ale asociației organizatoare, pariurile vor fi considerate nule cu excepția cazului în care linia de Handicap pe care a fost plasat pariul a fost decisă deja la momentul abandonului. În acest caz, pariurile vor fi soluționate în funcție de rezultatele obținute până la momentul abandonului meciului.
 5. Scorul Corect
  • În cazul în care sunt necesare Timp suplimentar/Hărți suplimentare pentru a decide rezulutatul unui meci (sau al unei părți din el), acestea nu vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariurilor.
  • Toate Hărțile programate în mod regulat trebuie să fie finalizate pentru ca pariurile să fie valabile.
 6. Durata
  • Stabilirea pariurilor referitoare la durată va include, de asemenea, orice timp necesar pentru finalizarea oricăror Hărți suplimentare/Timp suplimentar necesare pentru a finaliza meciul (sau o parte din acesta) la care se referă oferta.
  • Toate părțile meciului la care face referire oferta trebuie să fie finalizate pentru ca pariurile să rămână valabile, dacă rezultatul nu a fost deja stabilit înainte de întreruperea jocului, iar orice continuare a jocului nu ar putea produce un rezultat diferit.
  • Orice Hartă atribuită prin intermediul regulilor evenimentului participanților proveniți din așa-numitele categorii "Câștigători" și/sau "Superior" va fi considerată ca având "0" (zero) minute, în vederea stabilirii pariului.
 7. Harta X
  • În cazul în care sunt necesare Timp suplimentar/Hărți suplimentare pentru a decide rezulutatul unei oferte (sau al unei parți din ea) și dacă nu se prevede altfel în cadrul ofertei, rezultatele obținute din jocul adăugat vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • Harta listată trebuie finalizată pentru ca pariurile să fie valabile.
 8. Primul X/Primul la X
  • Pariul se referă la participantul care va fi primul creditat că a realizat/atins numărul listat al evenimentului predefinit. În cazul în care nu a fost oferită opțiunea de rezultat nedecis (sau nicio echipă câștigătoare), iar niciunul dintre participanți nu atinge numărul listat, mizele vor fi returnate.
  • În cazul în care sunt necesare Timp suplimentar/Hărți suplimentare pentru a decide rezulutatul unei oferte (sau al unei parți din ea) și dacă nu se prevede altfel în cadrul ofertei, rezultatele obținute din jocul adăugat vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • Toate părțile meciului la care face referire oferta trebuie să fie finalizate pentru ca pariurile să rămână valabile, dacă rezultatul nu a fost deja stabilit înainte de întreruperea jocului, iar orice continuare a jocului nu ar putea produce un rezultat diferit.
 9. Kills//Kill-streak
  • În cazul în care sunt necesare Timp suplimentar/Hărți suplimentare pentru a decide rezulutatul unei oferte (sau al unei parți din ea) și dacă nu se prevede altfel în cadrul ofertei, rezultatele obținute din jocul adăugat vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • Toate părțile meciului la care face referire oferta trebuie să fie finalizate pentru ca pariurile să rămână valabile, dacă rezultatul nu a fost deja stabilit înainte de întreruperea jocului, iar orice continuare a jocului nu ar putea produce un rezultat diferit.
 10. Player Kills
  • Pariul se referă la numărul de ”kills” cu care este creditat jucătorul specificat în meci sau o parte a acestuia, așa cum este specificat în ofertă.
  • În cazul în care sunt necesare Timp suplimentar/Hărți suplimentare pentru a decide rezulutatul unei oferte (sau al unei parți din ea) și dacă nu se prevede altfel în cadrul ofertei, rezultatele obținute din jocul adăugat vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • Toate părțile meciului la care face referire oferta trebuie să fie finalizate pentru ca pariurile să rămână valabile, dacă rezultatul nu a fost deja stabilit înainte de întreruperea jocului, iar orice continuare a jocului nu ar putea produce un rezultat diferit.

J. PUBG

 1. Câștigător Meci
  • Prima decizie oficială privind rezultatul ofertei, emisă de asociația organizatoare, în termen de 36 de ore de la terminarea/abandonarea meciului, va fi factorul decisiv pentru soluționarea pariurilor, incluzând (dar fără a se limita la) orice decizii care implică descalificări, retrageri, concesiuni etc., care vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • În scopul stabilirii pariului, ultimul om/duo/echipă va fi considerat câștigătorul meciului.
 2. Rezultatul Seriilor
  • Pariul se referă la rezultatul agregat, derivat din orice combinație de meciuri consecutive/serii valabile pentru aceeași rundă/etapă jucată între aceiași participanți în cadrul aceluiași turneu. În scopul stabilirii pariului, omul/duo-ul/echipa care a acumulat cele mai multe puncte în timpul meciurilor de serie va fi considerată câștigătoarea seriei. Decontarea va ține cont, de asemenea, de orice Hărți suplimentare, 1 vs 1 și/sau orice joc suplimentar pe care asociația organizatoare le-ar putea adăuga pentru departajare.
  • Prima decizie oficială privind rezultatul ofertei, emisă de asociația organizatoare în termen de 36 de ore de la terminarea/abandonarea meciului va fi factorul decisiv pentru soluționarea pariurilor, incluzând (dar fără a se limita la) orice decizii care implică descalificări, retrageri, concesiuni etc., care vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • În cazul în care, după o eventuală departajare adițională pe care asociația organizatoare ar fi decis să o folosească, oferta se încheie cu un rezultat de egalitate, iar acest rezultat nu este disponibil ca un posibil rezultat pentru pariere, mizele vor fi rambursate.
 3. Durata
  • Toate părțile meciului la care face referire oferta (incluzând orice timp adițional pe care asociația organizatoare ar putea decide să îl adauge în cazul unui Tie Break) trebuie să fie finalizate pentru ca pariurile să rămână valabile, dacă rezultatul nu a fost deja stabilit înainte de întreruperea jocului, iar orice continuare a jocului nu ar putea produce un rezultat diferit.
 4. Primul X/Primul la X
  • Pariul se referă la participantul care va fi primul creditat că a realizat/atins numărul listat al evenimentului predefinit. În cazul în care nu a fost oferită opțiunea de rezultat nedecis (sau nicio echipă câștigătoare), iar niciunul dintre participanți nu atinge numărul listat, mizele vor fi returnate.
  • Toate părțile meciului la care face referire oferta trebuie să fie finalizate pentru ca pariurile să rămână valabile, dacă rezultatul nu a fost deja stabilit înainte de întreruperea jocului, iar orice continuare a jocului nu ar putea produce un rezultat diferit.
 5. Kills
  • Toate pariurile legate de Kills și/sau Kill-streak vor ține cont doar de uciderea cauzată de participanții opuși, după caz. Uciderea determinată de orice nu este cauzat de adversari nu va fi luată în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • Ca regulă generală, uciderea care se întâmplă în "zona roșie" nu va fi luată în considerare în scopul decontării, în timp ce uciderea provocată de vehicule (autoturisme, camioane, biciclete, bărci și jet ski-uri) va fi atribuită echipei care a folosit vehiculul respectiv.
  • Toate părțile meciului la care face referire oferta trebuie să fie finalizate pentru ca pariurile să rămână valabile, dacă rezultatul nu a fost deja stabilit înainte de întreruperea jocului, iar orice continuare a jocului nu ar putea produce un rezultat diferit.

K. Rocket League

 1. Cote Meci
  • În cazul în care este necesar Timp suplimentar pentru a decide rezultatul meciului (sau al unei părți din el) și dacă nu se prevede altfel în cadrul ofertei, rezultatele obținute din jocul adăugat vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • Prima decizie oficială privind rezultatul ofertei, emisă de asociația organizatoare în termen de 36 de ore de la terminarea/abandonarea meciului va fi factorul decisiv pentru soluționarea pariurilor, incluzând (dar fără a se limita la) orice decizii care implică descalificări, retrageri, concesiuni etc., care vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • În cazul în care o oferta se termină nedecisă, iar rezultatul respectiv nu a fost disponibil ca un posibil rezultat în scopul parierii, mizele vor fi rambursate.
 2. Rezultatul Seriilor
  • În cazul în care este necesar Timp suplimentar pentru a decide rezultatul ofertei și dacă nu se prevede altfel în cadrul ofertei, rezultatele obținute din jocul adăugat vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • Prima decizie oficială privind rezultatul ofertei, emisă de asociația organizatoare în termen de 36 de ore de la terminarea/abandonarea meciului va fi factorul decisiv pentru soluționarea pariurilor, incluzând (dar fără a se limita la) orice decizii care implică descalificări, retrageri, concesiuni etc., care vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
 3. Total Goluri
  • În cazul în care este necesar Timp suplimentar pentru a decide rezultatul meciului (sau al unei părți din el) și dacă nu se prevede altfel în cadrul ofertei, rezultatele obținute din jocul adăugat vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • Toate părțile meciului la care face referire oferta trebuie să fie finalizate pentru ca pariurile să rămână valabile, dacă rezultatul nu a fost deja stabilit înainte de întreruperea jocului, iar orice continuare a jocului nu ar putea produce un rezultat diferit.
 4. Handicap
  • În cazul în care este necesar Timp suplimentar pentru a decide rezultatul meciului (sau al unei părți din el) și dacă nu se prevede altfel în cadrul ofertei, rezultatele obținute din jocul adăugat vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • Toate părțile meciului la care face referire oferta trebuie să fie finalizate pentru ca pariurile să rămână valabile.
 5. Scorul Corect
  • În cazul în care este necesar Timp suplimentar pentru a decide rezultatul meciului (sau al unei părți din el) și dacă nu se prevede altfel în cadrul ofertei, rezultatele obținute din jocul adăugat vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • Toate părțile meciului la care face referire oferta trebuie să fie finalizate pentru ca pariurile să rămână valabile.

L. Starcraft 2

 1. Cote Meci
  • Prima Hartă programată trebuie să înceapă pentru ca pariurile să fie valabile, cu excepția Hărților acordate conform regulilor evenimentului participanților proveniți din așa-numitele categorii "Câștigători". În astfel de cazuri, Hărțile respective vor fi luate în considerare pentru stabilirea pariului.
  • Prima decizie oficială privind rezultatul ofertei, emisă de asociația organizatoare în termen de 36 de ore de la terminarea/abandonarea meciului va fi factorul decisiv pentru soluționarea pariurilor, incluzând (dar fără a se limita la) orice decizii care implică descalificări, retrageri, concesiuni etc., care vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • În cazul în care o Hartă va fi rejucată din cauza unei remize, rezultatul din Harta inițială va fi eliminat, iar rezultatul din Harta repetată va fi luat în considerare în scopul stabilirii pariurilor.
 2. Rezultatul Seriilor
  • Pariul se referă la rezultatul agregat, derivat din orice combinație de meciuri consecutive/serii valabile pentru aceeași rundă/etapă jucată între aceiași participanți în cadrul aceluiași turneu.
  • Prima Hartă programată în toate meciurile incluse în serie trebuie să înceapă pentru ca pariurile să fie valabile.
  • Prima decizie oficială privind rezultatul ofertei, emisă de asociația organizatoare în termen de 36 de ore de la terminarea/abandonarea meciului va fi factorul decisiv pentru soluționarea pariurilor, incluzând (dar fără a se limita la) orice decizii care implică descalificări, retrageri, concesiuni etc., care vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • În cazul în care o Hartă va fi rejucată din cauza unei remize, rezultatul din Harta inițială va fi eliminat, iar rezultatul din Harta repetată va fi luat în considerare în scopul stabilirii pariurilor.
 3. Total Hărți
  • Prima Hartă programată trebuie să înceapă pentru ca pariurile să fie valabile, cu excepția Hărților acordate conform regulilor evenimentului participanților proveniți din așa-numitele categorii "Câștigători". În astfel de cazuri, Hărțile respective vor fi luate în considerare pentru stabilirea pariului.
  • Orice Hartă care este rejucată din cauza unui rezultat nedecis va fi contorizată ca o singură Hartă.
  • Toate Hărțile programate trebuie finalizate pentru ca pariurile să fie valabile. În cazul în care meciul este abandonat înainte de terminarea sa naturală și indiferent de eventualele decizii ale asociației organizatoare, pariurile vor fi considerate nule cu excepția cazului în care linia Peste/Sub pe care a fost plasat pariul a fost depășită deja la momentul abandonului. În acest caz, pariurile vor fi soluționate în funcție de rezultatele obținute până la momentul abandonului meciului.
 4. Handicap Hartă
  • Prima Hartă programată trebuie să înceapă pentru ca pariurile să fie valabile, cu excepția Hărților acordate conform regulilor evenimentului participanților proveniți din așa-numitele categorii "Câștigători". În astfel de cazuri, Hărțile respective vor fi luate în considerare pentru stabilirea pariului.
  • În cazul în care o Hartă va fi rejucată din cauza unei remize, rezultatul din Harta inițială va fi eliminat, iar rezultatul din Harta repetată va fi luat în considerare în scopul stabilirii pariurilor.
  • Toate Hărțile programate trebuie finalizate pentru ca pariurile să fie valabile. În cazul în care meciul este abandonat înainte de terminarea sa naturală și indiferent de eventualele decizii ale asociației organizatoare, pariurile vor fi considerate nule cu excepția cazului în care linia de Handicap pe care a fost plasat pariul a fost decisă deja la momentul abandonului. În acest caz, pariurile vor fi soluționate în funcție de rezultatele obținute până la momentul abandonului meciului.
 5. Scorul Corect
  • Toate părțile meciului la care face referire oferta trebuie să fie finalizate pentru ca pariurile să rămână valabile, dacă rezultatul nu a fost deja stabilit înainte de întreruperea jocului, iar orice continuare a jocului nu ar putea produce un rezultat diferit.
  • În cazul în care o Hartă va fi rejucată din cauza unei remize, rezultatul din Harta inițială va fi eliminat, iar rezultatul din Harta repetată va fi luat în considerare în scopul stabilirii pariurilor.
 6. Durata
  • Toate părțile meciului la care face referire oferta trebuie să fie finalizate pentru ca pariurile să rămână valabile, dacă rezultatul nu a fost deja stabilit înainte de întreruperea jocului, iar orice continuare a jocului nu ar putea produce un rezultat diferit.
  • În cazul în care o Hartă va fi rejucată din cauza unei remize, rezultatul din Harta rejucată va fi eliminat, iar rezultatul din Harta inițială va fi luat în considerare în scopul stabilirii pariurilor.
  • Orice hartă atribuită prin intermediul regulilor evenimentului participanților proveniți din așa-numitele categorii "Câștigători" va fi considerată ca având "0" (zero) minute, în vederea stabilirii pariului.
 7. Harta X
  • Harta listată trebuie finalizată pentru ca pariurile să fie valabile.
  • În cazul în care o Hartă va fi rejucată din cauza unei remize, rezultatul din Harta inițială va fi eliminat, iar rezultatul din Harta repetată va fi luat în considerare în scopul stabilirii pariurilor.
  • Toate părțile meciului la care face referire oferta trebuie să fie finalizate pentru ca pariurile să rămână valabile, dacă rezultatul nu a fost deja stabilit înainte de întreruperea jocului, iar orice continuare a jocului nu ar putea produce un rezultat diferit.
 8. Primul X/Primul la X
  • Pariul se referă la participantul care va fi primul creditat că a realizat/atins numărul listat al evenimentului predefinit. În cazul în care nu a fost oferită opțiunea de rezultat nedecis (sau nicio echipă câștigătoare), iar niciunul dintre participanți nu atinge numărul listat, mizele vor fi returnate.
  • În cazul în care o Hartă va fi rejucată din cauza unei remize, rezultatul din Harta rejucată va fi eliminat, iar rezultatul din Harta inițială va fi luat în considerare în scopul stabilirii pariurilor.

M. Street Fighter

 1. Cote Meci
  • Primele Jocuri programate trebuie să înceapă pentru ca pariurile să fie valabile, cu excepția Jocurilor acordate, conform regulilor evenimentului, participanților proveniți din așa-numitele categorii "Câștigători". În astfel de cazuri, Jocurile respective vor fi luate în considerare pentru stabilirea pariului.
  • Prima decizie oficială privind rezultatul ofertei, emisă de asociația organizatoare în termen de 36 de ore de la terminarea/abandonarea meciului va fi factorul decisiv pentru soluționarea pariurilor, incluzând (dar fără a se limita la) orice decizii care implică descalificări, retrageri, concesiuni etc., care vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • În cazul în care o ofertă se termină nedecisă, iar rezultatul respectiv nu a fost disponibil ca un posibil rezultat în scopul parierii, mizele vor fi rambursate.
 2. Rezultatul Seriilor
  • Pariul se referă la rezultatul agregat, derivat din orice combinație de meciuri consecutive/serii valabile pentru aceeași rundă/etapă jucată între aceiași participanți în cadrul aceluiași turneu.
  • Primul Joc programat în toate meciurile incluse în serie trebuie să înceapă pentru ca pariurile să fie valabile.
  • Prima decizie oficială privind rezultatul ofertei, emisă de asociația organizatoare în termen de 36 de ore de la terminarea/abandonarea meciului va fi factorul decisiv pentru soluționarea pariurilor, incluzând (dar fără a se limita la) orice decizii care implică descalificări, retrageri, concesiuni etc., care vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • În cazul în care o ofertă se termină nedecisă, iar rezultatul respectiv nu a fost disponibil ca un posibil rezultat în scopul parierii, mizele vor fi rambursate.
 3. Total Jocuri
  • Primul Joc programat trebuie să înceapă pentru ca pariurile să fie valabile, cu excepția Hărților acordate, conform regulilor evenimentului, participanților proveniți din așa-numitele categorii "Câștigători". În astfel de cazuri, Jocurile respective vor fi luate în considerare pentru stabilirea pariului.
  • Toate Jocurile programate trebuie finalizate pentru ca pariurile să fie valabile. În cazul în care meciul este abandonat înainte de terminarea sa naturală și indiferent de eventualele decizii ale asociației organizatoare, pariurile vor fi considerate nule cu excepția cazului în care linia Peste/Sub pe care a fost plasat pariul a fost decisă deja la momentul abandonului. În acest caz, pariurile vor fi soluționate în funcție de rezultatele obținute până la momentul abandonului meciului.
 4. Handicap Jocuri
  • Primul Joc programat trebuie să înceapă pentru ca pariurile să fie valabile, cu excepția Hărților acordate, conform regulilor evenimentului, participanților proveniți din așa-numitele categorii "Câștigători". În astfel de cazuri, Hărțile respective vor fi luate în considerare pentru stabilirea pariului.
  • Toate Jocurile programate trebuie finalizate pentru ca pariurile să fie valabile. În cazul în care meciul este abandonat înainte de terminarea sa naturală și indiferent de eventualele decizii ale asociației organizatoare, pariurile vor fi considerate nule cu excepția cazului în care linia de Handicap pe care a fost plasat pariul a fost decisă deja la momentul abandonului. În acest caz, pariurile vor fi soluționate în funcție de rezultatele obținute până la momentul abandonului meciului.
 5. Scorul Corect
  • Toate Jocurile programate în mod regulat trebuie finalizate pentru ca pariurile să fie valabile.
 6. Durata
  • Toate părțile meciului la care face referire oferta trebuie să fie finalizate pentru ca pariurile să rămână valabile, dacă rezultatul nu a fost deja stabilit înainte de întreruperea jocului, iar orice continuare a jocului nu ar putea produce un rezultat diferit.
  • Orice Joc atribuit, prin intermediul regulilor evenimentului, participanților proveniți din așa-numitele categorii "Câștigători" va fi considerat ca având "0" (zero) minute în vederea stabilirii pariului.
 7. Jocul X/Runda X
  • Jocul/Runda (după caz) listată trebuie finalizată pentru ca pariurile să fie valabile.
 8. Total Runde
  • Toate Rundele programate trebuie finalizate pentru ca pariurile să fie valabile. În cazul în care meciul este abandonat înainte de terminarea sa naturală și indiferent de eventualele decizii ale asociației organizatoare, pariurile vor fi considerate nule cu excepția cazului în care linia Peste/Sub pe care a fost plasat pariul a fost depășită deja la momentul abandonului. În acest caz, pariurile vor fi soluționate în funcție de rezultatele obținute până la momentul abandonului meciului.
  • Orice Joc/Runde atribuite, prin intermediul regulilor evenimentului, participanților proveniți din așa-numitele categorii "Câștigători" va fi considerat ca având "0" (zero) runde în vederea stabilirii pariului.
 9. Handicap Rundă
  • Toate Rundele programate trebuie finalizate pentru ca pariurile să fie valabile. În cazul în care meciul este abandonat înainte de terminarea sa naturală și indiferent de eventualele decizii ale asociației organizatoare, pariurile vor fi considerate nule cu excepția cazului în care linia de Handicap pe care a fost plasat pariul a fost decisă deja la momentul abandonului. În acest caz, pariurile vor fi soluționate în funcție de rezultatele obținute până la momentul abandonului meciului.

N. Super Smash Bros

 1. Cote Meci
  • Primele Jocuri programate trebuie să înceapă pentru ca pariurile să fie valabile, cu excepția Jocurilor acordate, conform regulilor evenimentului, participanților proveniți din așa-numitele categorii "Câștigători". În astfel de cazuri, Jocurile respective vor fi luate în considerare pentru stabilirea pariului.
  • Prima decizie oficială privind rezultatul ofertei, emisă de asociația organizatoare în termen de 36 de ore de la terminarea/abandonarea meciului va fi factorul decisiv pentru soluționarea pariurilor, incluzând (dar fără a se limita la) orice decizii care implică descalificări, retrageri, concesiuni etc., care vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • În cazul în care o ofertă se termină nedecisă, iar rezultatul respectiv nu a fost disponibil ca un posibil rezultat în scopul parierii, mizele vor fi rambursate.
 2. Rezultatul Seriilor
  • Pariul se referă la rezultatul agregat, derivat din orice combinație de meciuri consecutive/serii valabile pentru aceeași rundă/etapă jucată între aceiași participanți în cadrul aceluiași turneu.
  • Primul Joc programat în toate meciurile incluse în serie trebuie să înceapă pentru ca pariurile să fie valabile.
  • Prima decizie oficială privind rezultatul ofertei, emisă de asociația organizatoare în termen de 36 de ore de la terminarea/abandonarea meciului va fi factorul decisiv pentru soluționarea pariurilor, incluzând (dar fără a se limita la) orice decizii care implică descalificări, retrageri, concesiuni etc., care vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • În cazul în care o ofertă se termină nedecisă, iar rezultatul respectiv nu a fost disponibil ca un posibil rezultat în scopul parierii, mizele vor fi rambursate.
 3. Total Jocuri
  • Primul Joc programat trebuie să înceapă pentru ca pariurile să fie valabile, cu excepția Hărților acordate, conform regulilor evenimentului, participanților proveniți din așa-numitele categorii "Câștigători". În astfel de cazuri, Jocurile respective vor fi luate în considerare pentru stabilirea pariului.
  • Toate Jocurile programate trebuie finalizate pentru ca pariurile să fie valabile. În cazul în care meciul este abandonat înainte de terminarea sa naturală și indiferent de eventualele decizii ale asociației organizatoare, pariurile vor fi considerate nule cu excepția cazului în care linia Peste/Sub pe care a fost plasat pariul a fost decisă deja la momentul abandonului. În acest caz, pariurile vor fi soluționate în funcție de rezultatele obținute până la momentul abandonului meciului.
 4. Handicap Jocuri
  • Primul Joc programat trebuie să înceapă pentru ca pariurile să fie valabile, cu excepția Hărților acordate, conform regulilor evenimentului, participanților proveniți din așa-numitele categorii "Câștigători". În astfel de cazuri, Hărțile respective vor fi luate în considerare pentru stabilirea pariului.
  • Toate Jocurile programate trebuie finalizate pentru ca pariurile să fie valabile. În cazul în care meciul este abandonat înainte de terminarea sa naturală și indiferent de eventualele decizii ale asociației organizatoare, pariurile vor fi considerate nule cu excepția cazului în care linia de Handicap pe care a fost plasat pariul a fost decisă deja la momentul abandonului. În acest caz, pariurile vor fi soluționate în funcție de rezultatele obținute până la momentul abandonului meciului.
 5. Scorul Corect
  • Toate Jocurile programate în mod regulat trebuie finalizate pentru ca pariurile să fie valabile.
 6. Durata
  • Toate părțile meciului la care face referire oferta trebuie să fie finalizate pentru ca pariurile să rămână valabile, dacă rezultatul nu a fost deja stabilit înainte de întreruperea jocului, iar orice continuare a jocului nu ar putea produce un rezultat diferit.
  • Orice Joc atribuit, prin intermediul regulilor evenimentului, participanților proveniți din așa-numitele categorii "Câștigători" va fi considerat ca având "0" (zero) minute în vederea stabilirii pariului.
 7. Jocul X/Runda X
  • Jocul/Runda (după caz) listată trebuie finalizată pentru ca pariurile să fie valabile.
 8. Total Runde
  • Toate Rundele programate trebuie finalizate pentru ca pariurile să fie valabile. În cazul în care meciul este abandonat înainte de terminarea sa naturală și indiferent de eventualele decizii ale asociației organizatoare, pariurile vor fi considerate nule cu excepția cazului în care linia Peste/Sub pe care a fost plasat pariul a fost depășită deja la momentul abandonului. În acest caz, pariurile vor fi soluționate în funcție de rezultatele obținute până la momentul abandonului meciului.
  • Orice Joc/Runde atribuite, prin intermediul regulilor evenimentului, participanților proveniți din așa-numitele categorii "Câștigători" va fi considerat ca având "0" (zero) runde în vederea stabilirii pariului.
 9. Handicap Rundă
  • Toate Rundele programate trebuie finalizate pentru ca pariurile să fie valabile. În cazul în care meciul este abandonat înainte de terminarea sa naturală și indiferent de eventualele decizii ale asociației organizatoare, pariurile vor fi considerate nule cu excepția cazului în care linia de Handicap pe care a fost plasat pariul a fost decisă deja la momentul abandonului. În acest caz, pariurile vor fi soluționate în funcție de rezultatele obținute până la momentul abandonului meciului.

O. Tekken

 1. Cote Meci
  • Primele Jocuri programate trebuie să înceapă pentru ca pariurile să fie valabile, cu excepția Jocurilor acordate, conform regulilor evenimentului, participanților proveniți din așa-numitele categorii "Câștigători". În astfel de cazuri, Jocurile respective vor fi luate în considerare pentru stabilirea pariului.
  • Prima decizie oficială privind rezultatul ofertei, emisă de asociația organizatoare în termen de 36 de ore de la terminarea/abandonarea meciului va fi factorul decisiv pentru soluționarea pariurilor, incluzând (dar fără a se limita la) orice decizii care implică descalificări, retrageri, concesiuni etc., care vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • În cazul în care o ofertă se termină nedecisă, iar rezultatul respectiv nu a fost disponibil ca un posibil rezultat în scopul parierii, mizele vor fi rambursate.
 2. Rezultatul Seriilor
  • Pariul se referă la rezultatul agregat, derivat din orice combinație de meciuri consecutive/serii valabile pentru aceeași rundă/etapă jucată între aceiași participanți în cadrul aceluiași turneu.
  • Primul Joc programat în toate meciurile incluse în serie trebuie să înceapă pentru ca pariurile să fie valabile.
  • Prima decizie oficială privind rezultatul ofertei, emisă de asociația organizatoare în termen de 36 de ore de la terminarea/abandonarea meciului va fi factorul decisiv pentru soluționarea pariurilor, incluzând (dar fără a se limita la) orice decizii care implică descalificări, retrageri, concesiuni etc., care vor fi luate în considerare în scopul stabilirii pariului.
  • În cazul în care o ofertă se termină nedecisă, iar rezultatul respectiv nu a fost disponibil ca un posibil rezultat în scopul parierii, mizele vor fi rambursate.
 3. Total Jocuri
  • Primul Joc programat trebuie să înceapă pentru ca pariurile să fie valabile, cu excepția Hărților acordate, conform regulilor evenimentului, participanților proveniți din așa-numitele categorii "Câștigători". În astfel de cazuri, Jocurile respective vor fi luate în considerare pentru stabilirea pariului.
  • Toate Jocurile programate trebuie finalizate pentru ca pariurile să fie valabile. În cazul în care meciul este abandonat înainte de terminarea sa naturală și indiferent de eventualele decizii ale asociației organizatoare, pariurile vor fi considerate nule cu excepția cazului în care linia Peste/Sub pe care a fost plasat pariul a fost decisă deja la momentul abandonului. În acest caz, pariurile vor fi soluționate în funcție de rezultatele obținute până la momentul abandonului meciului.
 4. Handicap Jocuri
  • Primul Joc programat trebuie să înceapă pentru ca pariurile să fie valabile, cu excepția Hărților acordate, conform regulilor evenimentului, participanților proveniți din așa-numitele categorii "Câștigători". În astfel de cazuri, Hărțile respective vor fi luate în considerare pentru stabilirea pariului.
  • Toate Jocurile programate trebuie finalizate pentru ca pariurile să fie valabile. În cazul în care meciul este abandonat înainte de terminarea sa naturală și indiferent de eventualele decizii ale asociației organizatoare, pariurile vor fi considerate nule cu excepția cazului în care linia de Handicap pe care a fost plasat pariul a fost decisă deja la momentul abandonului. În acest caz, pariurile vor fi soluționate în funcție de rezultatele obținute până la momentul abandonului meciului.
 5. Scorul Corect
  • Toate Jocurile programate în mod regulat trebuie finalizate pentru ca pariurile să fie valabile.
 6. Durata
  • Toate părțile meciului la care face referire oferta trebuie să fie finalizate pentru ca pariurile să rămână valabile, dacă rezultatul nu a fost deja stabilit înainte de întreruperea jocului, iar orice continuare a jocului nu ar putea produce un rezultat diferit.
  • Orice Joc atribuit, prin intermediul regulilor evenimentului, participanților proveniți din așa-numitele categorii "Câștigători" va fi considerat ca având "0" (zero) minute în vederea stabilirii pariului.
 7. Jocul X/Runda X
  • Jocul/Runda (după caz) listată trebuie finalizată pentru ca pariurile să fie valabile.
 8. Total Runde
  • Toate Rundele programate trebuie finalizate pentru ca pariurile să fie valabile. În cazul în care meciul este abandonat înainte de terminarea sa naturală și indiferent de eventualele decizii ale asociației organizatoare, pariurile vor fi considerate nule cu excepția cazului în care linia Peste/Sub pe care a fost plasat pariul a fost decisă deja la momentul abandonului. În acest caz, pariurile vor fi soluționate în funcție de rezultatele obținute până la momentul abandonului meciului.
  • Orice Joc/Runde atribuite, prin intermediul regulilor evenimentului, participanților proveniți din așa-numitele categorii "Câștigători" va fi considerat ca având "0" (zero) runde în vederea stabilirii pariului.
 9. Handicap Rundă
  • Toate Rundele programate trebuie finalizate pentru ca pariurile să fie valabile. În cazul în care meciul este abandonat înainte de terminarea sa naturală și indiferent de eventualele decizii ale asociației organizatoare, pariurile vor fi considerate nule cu excepția cazului în care linia de Handicap pe care a fost plasat pariul a fost decisă deja la momentul abandonului. În acest caz, pariurile vor fi soluționate în funcție de rezultatele obținute până la momentul abandonului meciului.

 
1.53.1-rc-RC-2020-09-23
Folosim cookie-uri pentru a-ți oferi o experiență și anunțuri personalizate. Prin utilizarea acestui site, ești de acord cu politica noastră privind modulele cookie. Află mai multe aici.

Simple

Nu aveti nicio selectie pe biletul de pariere

    Câştig potential:
    0.00lei